BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cloud computing jako nowy model biznesu : korzyści, zagrożenia i wyzwania dla zarządzania
Cloud Computing as a New Business Model : the Benefits, Risks and Challenges for Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 34-43, bibliogr. 17 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Chmura obliczeniowa, Bezpieczeństwo informacji
High-tech, Cloud computing, Information security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesne technologie informacyjne rozwijają się w dzisiejszym świecie w zdumiewającym tempie, wpływając na sposób i zasięg prowadzenia działalności przez organizacje. Cloud computing, o którym traktuje niniejszy artykuł stanowi nowy paradygmat świadczenia usług informatycznych, zmieniając całkowicie dotychczasowy model zarządzania zasobami IT Chmura pozwala na szybsze i tańsze uruchamianie innowacyjnych e-usług, pomaga przedsiębiorstwom elastycznie dostosować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwiększa ich konkurencyjność oraz obniża koszty działalności operacyjnej. Jednakże przetwarzanie w chmurze jest modelem stosunkowo nowym i wraz z jego stałym rozwojem oprócz nowych korzyści mogą pojawiać się również nowe zagrożenia. Konieczny jest więc ciągły monitoring, czy zakładane efekty ekonomiczne nie będą osiągane przy zbyt wysokim poziomie ryzyka. W artykule, oprócz charakterystyki modelu cloud computingu, przedstawione zostaną korzyści z jego implementacji, a także najważniejsze ryzyka i wyzwania, jakie stoją przed organizacjami, które chcą traktować cloud computing jako narzędzie sprzyjające wzrostowi elastyczności i konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)

In today's world modern information technologies are developing at a rapid pace, affecting the scope of business organizations. Cloud computing, which is the topic of this article, is a new paradigm of providing the services, completely changing the current model of IT management. The cloud allows to run innovative e-services faster and cheaper, helps the companies flexibly adapt to the changing market situation, increasing their competitiveness and lowering operating costs. However, cloud computing is a relatively new model and besides the benefits, new threats may also appear Therefore it is necessary to continuously monitor whether planned economic effects will not be achieved at too high level of risk. The article will present the characteristics of the cloud computing model, the benefits of its implementation, as well as the most important risks and challenges for organizations that want to treat cloud computing as a tool for improving the growth of flexibility and competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badger L., Grance T., Patt-Corner R., & Voas, J., 2011, Draft Cloud Computing Synopsis and Recommendations, National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-146. US Department of Commerce, http://csrc.nist.gov/publications/drafts/80CM46/Draft-NIST-SP800-146.pdf, dostępzdnia 11.05.2016.
 2. 2 Bieńkowski M., 2008, Siedem zagrożeń bezpieczeństwa dla komputerowych chmur, http://webhosting.pl/Siedem.zagrożeń bezpieczeństwa.dla.komputerowych.chmur, dostęp z dnia 29.01.2016.
 3. Butryn B., Sobińska M., 2015, Cloud computing a transformacja roli działów IT, Przegląd Organizacji 8 (907)/2015, miesięcznik TNOiK, s. 34-36.
 4. Duczkowska-Piasecka M. (red), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 5. 5 Harris T., Cloud Computing - An Overview, http://www.thbs.eom/downloads/Cloud-Computing-0-verview.pdf, dostępzdnia 15.11.2016.
 6. Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice, s. 104.
 7. Nowicka K., 2016, Cloud computing - nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet, http://www.praktycznateoria.pl/cloud-computing/, dostęp z dnia 05.11.2016.
 8. Oshri I., Kotlarski J., Willcocks LR, 2011, The handbook of global outsourcing and offshohng. Second edition, Palgrave Macmillan Ltd. - Houndmills Basingstoke Hampshire (UK), s. 2.
 9. Rot A., 2016, Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia teorii i praktyki, w: Komorowski T.M., Swacha J. (red), Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty, Polskie Towarzystwo Informatyczne PTI, Warszawa.
 10. 10 Rot A., Sobińska M., 2013, IT Security Risks in Modern Sourcing Models - Cloud Computing Example, Informatyka Ekonomiczna/ Business Informatics Nr 2(28), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 112-123.
 11. 11 Sen J., 2013, Security and Privacy Issues in Cloud Computing, w: Martinez A.R., Marin-Lopez R., Pereniguez-Garcia F. (red.) Architectures and Protocols for Secure Information Technology Infrastructures, IGI Global, s. 1-45.
 12. 12 Skrzypek A., 2015, Model cloud computing w społeczeństwie informacyjnym, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 (4/2015), część 2 DOI: 10.15584/nsawg.2015.4 2.20
 13. Sobińska M., Willcocks LR, 2015, IT outsourcing management in Poland - trends and performance, Strategic Outsourcing: An International Journal, Vol. 9 Iss: 1, http://www.emeraldin-sight.com/doi/full/10.1108/SO-10-2015-0024.
 14. Sobińska M., 2015, Przewodnik sourcingu IT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 25, 131.
 15. Viega J., 2010, Mity bezpieczeństwa IT Czy na pewno nie masz się czego bać?, Helion, Gliwice.
 16. 16 Willcocks LP, Lacity MC, 2012, The new IT outsourcing landscape. From innovation to cloud services, Palgrave Macmillan Ltd. - Houndmills Basingstoke Hampshire (UK), s. 279.
 17. Wojciechowska-Filipek, S., 2015, Aspekty bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze w: Raczkowski K , Wojciechowska-Filipek S. (red), Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, Tom XVI, Zeszyt 3, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, s. 104, 106-108
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu