BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąszczak Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Wpływ sektora ICT na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych
The Impact of ICT on the Development of Foreign Direct Investment
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 44-51, bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Technologie cyfrowe, Teleinformatyka, Inwestycje międzynarodowe, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Digital technologies, Teleinformation, International investment, Enterprise internationalization, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowane obecnie przemiany zachodzące w gospodarkach zwłaszcza krajów rozwiniętych i rozwijających się polegają na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki cyfrowej. W gospodarkach tego typu powszechnym zjawiskiem jest coraz większe i szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, której potencjał stanowi dla wielu przedsiębiorców zarówno szansę min. dla rozwoju i ekspansji międzynarodowej, pozyskania nowych rynków i klientów, jak również jest źródłem dodatkowego ryzyka przejawiającego się min. koniecznością stawienia czoła wysokiej konkurencji, czy funkcjonowania w nowych warunkach rynkowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ICT na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw, a w szczególności BIZ. W artykule zastosowano metodę badawczą krytycznej analizy literatury międzynarodowej poświęconej w szczególności wpływie sektora ICT na rozwój BIZ, a także bezpośrednim inwestycjom zagranicznych oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej i ich znaczeniu dla rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The currently observed changes in the economies, especially in developed and developing countries are the consequences of gradual transition from the material-consuming to the digital economy. This type of new economy is characterized by an even wider use of information and communication technology (ICT), which is perceived by many entrepreneurs as a chance for further development, international expansion, acquisition of new markets and customers, as well as a source of additional risk, when they are required to face high competition or operate in new market conditions. The aim of the article is to present the impact of ICT on the internationalization process, particularly in foreign direct investment (FDI) form. The research method used in the article consist in critical analysis of the international literature especially in the field of ICT impact on FDI, as well as FDI and ICT separately and their importance for economic development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Addison Т., Heshmati A., 2004, The New Global Determinants of FDI Flows to Developing Countries: The Importance of ICT and Democratization, Research in Banking and Finance, 4, s. 151-186.
 2. Clemons K., Row C., 1991, Sustaining IT advantage: The role of structural diferences. MIS Quarterly, 15(3), s. 275-292
 3. Economic and social commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2000, Report of the Regional Round Table on Infonvation Technology and Development, 21-22 June 2000, New Delhi.
 4. Gholami R., LeeS-y. Т., HeshmatiA., 2005, The Causal Relationship between ICT and FDI, s. 1-9.
 5. Gurbaxani V., Whang S., 1991. The Impact of Information Systems on Organizations and Markets. Communications of the ACM, 34 (1): 59-73.
 6. Hitt L. M., 1999. Information Technology and Firm Boundaries: Evidence from Panel Data, Information Systems Research, 10 (2), s. 134-149.
 7. GUS, 2016, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, Warszawa
 8. Jorgenson D. W., 2001, Information Technology and the US Economy, American Economic Review, 91: s. 1-32.
 9. Komisja Europejska, 2013, Public Services Online, e-gov benchmark insight report for the European Commission [sprawozdanie porównawcze dotyczące administracji elektronicznej dla Komisji Europejskiej],
 10. Kvochko E., 2013, Five ways technology can help the economy, World Economic Forum, https://www. weforum.org/agenda/2013/04/five-ways-technology-can-help-the-economy, dostęp z dnia 30.01.2017 г.
 11. 11 Matambalya F., Wolf S., 2001, The Role of ICT for the Performance of SMEs in East Africa, ZEF - Discussion Papers on Development Policy, Bonn, s. 9-13
 12. Mitręga-Niestrój, К., Puszer В., 2015, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 226/2015, s. 82-92
 13. Nain Z., Anuar M.K., 1996. IT Strategies in Malaysia: The Multimedia Super Corridor, Paper presented at the UNRISD Conference on Information Technologies and Social Development, 22-23 June, Geneva: UNRISD
 14. OECD, 1996, Benchmari< Definition of Foreign Direct Investment - Third Edition, OECD, Paryż, s. 7.
 15. OECD, 2014, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD Publishing
 16. Olszewska К., Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki na przykładzie Chin, s. 85.
 17. 17 Pakulska Т., 2016, Plug and play firms in the TNCs' virtual value chain, Journal of Economics and Management, University of Economics in Katowice, vol. 24 (2), s. 31-34
 18. Pakulska, Т., Poniatowska-Jaksch, M., 2015, Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, w: Poniatowska-Jaksch M. (red), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 89-90
 19. Poniatowska-Jaksch, M., 2013, BIZw Polsce-wobec wyzwań "nowej gospodan\i", NAa Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIV - Nauki Humanistyczno-Społeczne - nr 1, Toruń, s. 280-281
 20. 20 Radomski A., 2014, / Ty możesz zostać badaczem - czyli jak współczesne technologie ICT zmieniły praktykę naukową, w: Myoo S., Hańderek J., Filozofia technologii, Lublin
 21. 21 Romanow, R., 2013, Nowe technologie w branży logistyczno-spedycyjnej, Warszawa, s. 31
 22. 22 Sierotowicz T., Wisła R., 2012, Identyfikacja trendów technologicznych w obszarze ICT z wykorzystaniem statystyki patentowej, Kraków, s. 6
 23. Solarz J. K., 2001, Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
 24. Soper D. S., Demirkan H, Goul M., St. Louis R., 2012, An Empihcal Examination of the Impact of ICT Investments on Future Levels of Institutionalized Democracy and Foreign Direct Investment in Emerging Societies, Journal of the Association for Information Systems, Volume 13, Issue 3, s. 141-149,
 25. Sporek T., 1995, Międzynarodowa integracja gospodarcza, Wydawnictwo STAPIS, Katowice.
 26. UNCTAD, 2005, World Investment Report, UNCTAD, Nowy Jork, s. 297.
 27. 27 Wildowicz-Giegiel A., 2013, Rentowność a zdolność konkurencyjna sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 532
 28. 28 Zerdick A., Schrape K, Artope A., Goldhammer K, Lange U., Vierkant E., Lopez-Escobar E., Silverstone R., 2000, E-Conomics: Strategies for the Digital Marketplace, European Communication Council Report, s. 12-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu