BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Odpowiedzialne społecznie innowacje
Socially Responsible Innovations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 62-69, bibliogr. 17 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność, Innowacje
Sustainable development, Social Responsibility, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od wielu lat trwa tendencja do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz tworzenia i komercjalizacji innowacji. Innowacje są istotnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarki i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI) są jedną z kluczowych koncepcji w programie Unii Europejskiej "Horyzont 2020". Są również istotnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Artykuł poświęcony jest problematyce innowacji odpowiedzialnych społecznie, które obecnie nie są jedynie modą a praktyką wynikającą z potrzeb społecznych oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu było przybliżenie koncepcji odpowiedzialnych społecznie innowacji, pokazanie przykładów, a także wskazanie możliwości finansowania tego typu innowacji w Polsce przy wykorzystaniu środków unijnych. Dokonując przeglądu i analizy literatury przedmiotu zaprezentowano tu definicje, kluczowe aspekty wiążące się z tego typu innowacjami oraz różne przykłady odpowiedzialnych społecznie innowacji. Zwrócono również uwagę na możliwości ich finansowania wynikające z Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020".(abstrakt oryginalny)

The tendency to increase innovativeness and competitiveness of companies, to create and commercialize innovations is one of the most popular in Europe for the last several years. Innovations are the important element of sustained development and competitive advantage. Responsible Research and Innovations are one of the key concepts in Horizon 2020 and United Nations Organization strategy. The article concentrates on socially responsible innovations which nowadays is not only a fashion but the response to the real social problems. It is also important to sustain development of economies. The aim of this article was to analyze the current literature and practices and to present the concept of responsible innovations, to show the examples and possibilities for their financing in Poland. The article describes definitions and all important aspects connected to responsible innovation. The author gives some examples of this kind of innovation and show the possibilities to finance them using resources of one Operational Programs called Knowledge, Education, Development 2014-2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwik N., 2013, Wspólna odpowiedzialność Rola innowacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 6-9.
 2. De Woot P., 2016, Responsible Innovation, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield, 8.1.
 3. European Commission, 2013, Responsible Research and Innovation , https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation, dostęp z dnia 14.01.2016.
 4. European Commission, 2013, Guide to social innovation.
 5. Flew T., Cunninglem S., Bruns A., Wilson J., 2008 , Social innovation. User-created content and the future of the ABC and SBS as public service media, http://eprints.qut.edu.au, dostęp z dnia 24.01.2017.
 6. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2016, Raport 2015, Warszawa.
 7. Harris M., Albury D., 2009, Why radical innovation is needed to reinvent public srvices for the recession and beyond: The innovation imperative, The Lab Discussion Paper, Nesta, London.
 8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide to Social lnnovation.PDF, dostęp z dnia 20.01.2017.
 9. http://www.schuman.pl/pl/materialy/3339-innowacje-spoleczne-w-rozwiazywaniu-problemow-w-miastach, dostęp z dnia 29.01.2016.
 10. 10 Ministerstwo Infrastuktury i Rozwoju, 2015, Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, https://www.power.gov.pl/media/1960/ SZOOP_PO_WER_14_20.pdf, dostęp z dnia 14.01.2017.
 11. ONZ, 2015, Przekształcenie naszego świata: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju -2030 Rezolucja ONZ.
 12. Owen R., Bessant J., Heintz M., 2013, Responsible innovation. Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society, John Wiley & Sons. Chichester, s. 17-21.
 13. Phills J.A. Jr, Deiglmeier K., Miller D.T., 2008, Rediscovering Social Innovation, Stanford Social Innovation Review, Vol. 6 , No 4, s. 34-43
 14. Porter M.E., Kramer M.R., 2006, Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, December, s. 78-92
 15. Pyszka A., 2012, Społecznie odpowiedzialne innowacje - konieczność czy moda?, ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artykjdf_2012/p011.pdf, dostęp z dnia 11.01.2016, s. 108-118.
 16. Trott P., 2008, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, New York, s. 24-25
 17. Wronka-Pośpiech M., 2015, Innowacje społeczne - pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212, s. 123-136
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu