BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabaczyńska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza podręczników wykorzystywanych do nauki języka niemieckiego jako języka obcego z zakresu administracji i polityki
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 213-228, rys. ,bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe
Nauka, Językoznawstwo
Science, Linguistics
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza egzemplifikacyjnych podręczników do nauki języka niemieckiego jako języka obcego z zakresem polityki i administracji wydanych przez rodzime i zagraniczne wydawnictwa. Wybrane pozycje przebadano pod kątem dominujących i wiodących obszarów tematycznych, występujących w tego typu materiałach dydaktycznych, uwzględniając formę oraz aspekty merytoryczne omawiane na wybranych poziomach biegłości językowej. W artykule przedstawiono również specyfikę ćwiczeń leksykalno-gramatycznych występujących w zaprezentowanych podręcznikach. W konkluzji podsumowano analizowane pomoce dydaktyczne, przyjmując perspektywę glottodydaktyczną oraz językoznawczą.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burda U., Dickel A., Olpińska M.: Europaische Union, Spracharbeitsbuch Band 4. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 2. Burda U., Dickel A., Olpińska M.: Staatsordnung imdpolitisches System, Spracharbeitsbuch Band 1. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 3. Burda U., Dickel A., Olpińska M.: Verwaltungssystem, Spracharbeitsbuch Band 3. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 4. Dubisz S., Sękowska E., Porayski-Pomsta J.: Leksykalny kod polityczny we współczesnej komunikacji językowej. W: Polska polityka komuńikacyjno-językowa wobec wyzwań XX7 wieku. Red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005
 5. Engel U.: Mannheimer Gutachten zu ausgewdh/ten Lehrwerken. Deutsch ais Fremd- sprache. Band 2. Verlag Julius Groos, Heidelberg 1977
 6. Gaidosch U., Muller C.: Zur Orientierung. Deutschland in 30 Stunden. Max Hueber Verlag, Ismaning 2010
 7. Ganczar M., Rogowska B.: Prawo. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne. Hueber Polska, Warszawa 2009
 8. Grucza S.: Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 9. Kołsut S.: Politik undRecht auf Deutsch. Poltext, Warszawa 2002
 10. Kubiak B.: Pojęcie języka specjalistycznego. W: Języki obce w szkole. T. 5. Red. M. Gorzelak, et al. Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002
 11. Olpińska-Szkiełko M.: Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce. Koncepcja serii podręczników "Polens Wirtschafts- und Rechtssystem ". "Lingwistyka Stosowana" 2010
 12. Pfeiffer W.: Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Wydawnictwo Wargos, Poznań 2001
 13. Pfeiffer W.: Zur Problematik der Prdparation und Evaluation von glottodidaktischen Materialien. W: Deutsch ais Fremdsprache. T. 5. Hrsg. J. RóBler. Herder-Institut, Lipsk 1980
 14. Pieńkos J.: Podstawy przekladoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kantor wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 15. Roelcke T.: Fachspraćhen. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010
 16. Schwierskott E.: Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 17. Styszyński J.S.: Rodzime materiały glottodydaktyczne jako czynnik efektywizacjiprocesu nauki języka obcego w polskiej szkole - możliwości oceny ich lokalnej przydatności. "Przegląd Glottodydaktyczny" 2004
 18. Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984
 19. Wierzbicka-Grajek J.: Deutsche Yertrdge, Formulare und Briefe. Ratgeber jur jeder- mann. Niemieckie umowy, formularze i pisma. Poradnik dla osób fizycznych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
 20. Wierzbicka-Grajek J.: Moderne deutsche Amtssprache. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
 21. Witryna internetowa czasopisma dla nauczycieli "Języki obce w szkole", http://jows.pl/ content/kluczowe-dane-o-nauczaniu-j zyk w-obcych-w-szko ach-w-europie-2012-0 (dostęp: 31.08.2015)
 22. Witryna internetowa Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (dostęp: 31.08.2015)
 23. Witryna internetowa Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationsse/ Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/rahmencurriculum-integrationskurs.pdf;jsessionid =3DA3EF5616E6853A35920D885FAC2629.1_cid286? blob=publicationFile (dostęp: 31.08.2015)
 24. Witryna internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/ public opinion/archives/ ebs/ebs_386_en.pdf (dostęp: 31.08.2015)
 25. Witryna internetowa Ministerstwa Zagranicznego Niemiec. http://www.auswaertiges- amt.de/cae/servlet/contentblob/364458/ publicationFile/204449/PublStatistik.pdf (dostęp: 31.08.2015)
 26. Witryna internetowa pod patronatem Rady Europy dot. poziomów biegłości językowej. http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ (dostęp: 31.08.2015)
 27. Witryna internetowa portalu wiedzy Onet. http://portalwiedzy. onet.pl/82347""definicja, haslo.html (dostęp: 31.08.2015)
 28. Wojtak M.: Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej. W: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. Red. J. Mazur. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu