BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sakowska Adriana (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne jako determinant bezpieczeństwa energetycznego państwa
Diversification of Sources of Supply in the Polish Energy Resources as Determinants of National Energy Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 11-19, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Surowce energetyczne, Zaopatrzenie, Dywersyfikacja, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo narodowe
Energy raw materials, Supply, Diversification, Energy security, National security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, czyli kreowanie bezpiecznych (stabilnych) sposobów pozyskiwania nośników energii, jest żywotnym interesem każdego państwa. Zakres (poziom) dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne powinien być adekwatny do rozwiązań stosowanych w przodujących państwach Unii Europejskiej. Z analizy i oceny źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne wynika, że ich dywersyfikacja jest niedostateczna, bowiem dominują dostawy z Rosji. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo narodowe, surowce energetyczne, dywersyfikacja dostaw surowców.(abstrakt oryginalny)

Diversification of sources of energy supplies, which is creating secure (stable) methods of obtaining energy is of vital interest to each country. The scope (level) diversification of sources of supply in the Polish energy resources should be adequate to the solutions used in the leading countries of the European Union. The analysis and evaluation of sources of supply in the Polish energy resources show that their diversification is insufficient, because the dominant deliveries are from Russia.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, (Dz.U. 1996 nr 90, poz. 404).
 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych gazu ziemnego oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, (Dz.U. 2007 nr 52, poz. 343 z późn. zm.).
 4. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Kałążna K., Rosicki R., Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2010.
 6. Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, Wyd. AON, Warszawa 2012.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2009.
 8. Koziński M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Wydawnictwo "Ateneum - Szkoła Wyższa", Gdańsk 2014.
 9. Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 10. Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 11. Lutostański M., Podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
 12. Mickiewicz P., Sokołowska P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 13. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 14. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2008.
 15. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa 2002.
 16. Stankiewicz W. (red.), Ekonomika obrony, Wyd. AON, Warszawa 1994.
 17. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 18. Szołtysek J., Jedliński M. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania, Wałbrzych 2010.
 19. Tyran E., Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa" 2010, t. 97, z. 4.
 20. Wojtaszczyk K., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 21. Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1419
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu