BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
Taxonomic Analysis of Comparisons Acceleration of Information Society Development in Selected Countries
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 71-79, rys., tab., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Taksonomia, Wskaźnik rozwoju społecznego
Information society, Taxonomy, Human Development Index (HDI)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C020 , C100 , C190 , O390
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych krajów. Jako narzędzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the Information Society. The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the development of the Information Society in Poland and selected countries. The tool used for the analysis is the taxonomic method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: PTI.
  2. Ganczar, M. (2009). Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
  3. Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
  4. Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
  5. Janiga-Ćmiel, A. (2016). Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 301.
  6. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
  8. Rudnicki, M., Jabłoński, M. (2011). Administracja Publiczna Wobec Procesu Globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  9. www.ec.europa.eu/eurostat (5.12.2016).
  10. Zorska, A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu