BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Engelhardt Juliusz
Tytuł
Koleje dużych prędkości - wyzwanie rozwojowe polskiego transportu
High-Speed Railways - the Development Challenge of Polish Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 195-209, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Koleje dużych prędkości, Komunikacja kolejowa, Transport kolejowy
High-speed rails, Rail transportation, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono uwarunkowania i szanse powrotu do realizacji wielkiego projektu rozwojowego w polskim transporcie, jakim jest budowa linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław oraz uruchomienia na tej linii przewozów pasażerskich pociągami dużych prędkości z prędkością maksymalną do 350 km/h. Projekt ten (nazywany linią Y) został rozpoczęty w 2008 r., ale w 2011 r. jego realizacja została wstrzymana. W tekście wskazano argumentację przemawiającą za-równo przeciw linii Y, jak i na jej korzyść. Przedstawiono również niezbędne wydatki inwestycyjne na realizację projektu w konfrontacji z prognozowanym PKB, a także wskazano na korzyści społeczno-ekonomiczne i finansowe płynące z jego wykonania. Relacja koszty/korzyści jest bardzo korzystna dla całego projektu.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the conditions and opportunities to return to the implementation of the great development project in the Polish transport, which is the construction of the high-speed railway (HS) Warsaw-Lodz-Poznan/Wroclaw and run on this line passenger trains high speed with a maximum speed of 350 km/h. This project was started in the year 2008, but in the year 2011, its implementation was halted. In this paper it was emphasized the wide argument that appeals against both the project Y, as well as on the argumentation in favor of its implementation. It also presents the necessary capital expenditure for the project in question in the face of projected GDP and also outlined a number of socio-economic and financial benefits of its implementation. The relation of cost/benefit is highly favorable, which fully justifies the position of the author, who is a strong supporter of the project HS Y.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Niebieska księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor, Inicjatywa Jaspers, Warszawa 2008
 2. Pastor Ł., Czy "Igrek" ma szansę powrócić do gry?, "Rynek Kolejowy" 2016, nr 1-2
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. KE L348/1)
 4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. KE L148/17)
 5. Sikora R., Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych dużych prędkości w Polsce, "Przegląd Kolejowy" 1995, nr 2
 6. Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), www.mir.gov.pl
 7. Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź- Poznań/Wrocław, Konsorcjum IDOM, Warszawa 2013, maszynopis powielony
 8. Uchwała nr 276 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. - Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
 9. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030 (MP z 2012 r., poz. 252)
 10. Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź- Warszawa, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK), Warszawa 2005, maszynopis powielony
 11. Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa-Łódź- Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi, Konsorcjum IDOM, Warszawa 2015, maszynopis powielony
 12. www.mir.gov.pl
 13. Załącznik do Uchwały Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. - Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu