BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Michał (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Działania Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie utrudniania duszpasterskiej i społecznej aktywności Kościoła : zagadnienia wybrane
Operations of the Office for Religious Affairs to Limit the Social and Canonical Activity of the Church
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 133-144, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kościół w polityce, Kościół katolicki, Polityka wyznaniowa, Archiwa
Church in Politics, Roman Catholic Church, Religious policy, Archive
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
Polish People's Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono, w oparciu o stosowną literaturę i materiały archiwalne, działania Urzędu do Spraw Wyznań mające na celu ograniczenie społecznej i duszpasterskiej aktywności Kościoła oraz sprowadzenie jego działalności jedynie do wykonywania czynności stricte liturgicznych. Artykuł koncentruje się na latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia - okresie, kiedy represje administracyjne Urzędu osiągnęły swoje apogeum.(abstrakt oryginalny)

The article presents, on the basis of literature, published as well as unpublished archival sources, operations of the Office for Religious Affairs in the Polish People's Republic to limit the social and canonical activity of the Church.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz.U. z 1950, nr 19, poz. 156.
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. w sprawie rejestracji niektórych zakładów, wytwarzających druki i ilustracje oraz kontroli niektórych publikacyj, Dz.U. z 1952 r., nr 19, poz. 124.
 3. Brodzki K., Wojna J., Oazy. Ruch Światło - Życie, Warszawa 1988.
 4. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.
 5. Gryz R., Postawy duchowieństwa i ludności wsi województwa kieleckiego wobec wydarzeń politycznych 1956 roku, "Studia Historyczne", 1997, z. 1 (156).
 6. Krawczyk M., Organy państwowo-partyjne odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL, "Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie" (16) 2011.
 7. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego z dnia 29 kwietnia 1958 r., w sprawie ingerencji cenzury w powielanie publikacji, [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 1.
 8. List Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach do ks. Blachnickiego z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie organizacji "Krucjata Wstrzemięźliwości", [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 9. Okólnik Prezydium Rady Narodowej w Krakowie do proboszczów i rektorów kościołów zakonnych z dnia 5 października 1960 r., [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 10. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego z dnia 18 października 1960 r., w sprawie ograniczania kultu religijnego, [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 11. List Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego do Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie likwidacji stowarzyszenia "Krucjata Wstrzemięźliwości", [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 12. List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie ograniczania wolności kultu religijnego, [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 13. List Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego do Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego z dnia 28 lutego 1961 r. w sprawie rekolekcji stanowych, [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 14. Opracowanie władz kościelnych [z 1961 r.] na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i stosunku państwa do Kościoła w Polsce Ludowej, [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 15. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie likwidacji "Krucjaty Wstrzemięźliwości", [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994-1996, t. 2.
 16. Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Redakcji Tygodnika "Rada Narodowa" nr II. 8/31/58 z dnia 22 marca 1958 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 56/619.
 17. Pismo Ministerstwa Handlu Zagranicznego - Centralny Zarząd Ceł do Urzędu do Spraw Wyznań nr III 18179/59 z dnia 11 listopada 1959 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 57/599.
 18. Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wydział do Spraw Wyznań, nr II-7h/62/59, z dnia 20 listopada 1959 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 57/599.
 19. Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wydział do Spraw Wyznań do Urzędu do Spraw Wyznań, nr I - 5/59/59, z dnia 27 listopada 1959 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 57/599.
 20. Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Ministerstwa Handlu Zagranicznego - Centralny Zarząd Ceł, nr II 74/62/59, z dnia 4 grudnia 1959 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 57/599.
 21. Sprawozdanie z działalności Urzędu do Spraw Wyznań w roku 1961, Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 127/24.
 22. Wnioski dla Resortu [Zdrowia i Opieki Społecznej] w walce z klerykalizmem na terenie służby zdrowia, Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 61/1211
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1413
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu