BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Logistyki)
Tytuł
Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
ICT Support for Logistics Information System
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 89-97, tab., rys., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka
Logistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31 , O32 , O33
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę systemu informacji logistycznej oraz określono możliwości jego usprawnienia poprzez wprowadzenie nowych komponentów bazujących na technologii ICT. W rozważaniach wskazano również na nowoczesne rozwiązania wspierające przepływy informacyjne w ramach poszczególnych faz procesu logistycznego, w tym szczególną uwagę poświęcono systemowi zarządzania transportem.(abstrakt oryginalny)

This article presents the essence of logistics information system and determines the possibility of its improvement throught the introduction of new components based on ICT. The discussion also indicated for modem solutions supporting flows of information within the different phases of the logistics process, including special attention paid to the transport management system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104/1, 106.
 2. Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
 3. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 4. Czaplewski, M. (2012). Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 746.
 5. Długosz, J. (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
 6. GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Helo, P., Szekely, B., (2005). Logistics information systems: An analysis of software solutions for supply chain co-ordination. Industrial Management & Data Systems, 1 (105).
 8. Jurga, A., Sławińska, M. (2011). Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.
 9. Kovacs, G.L., Paganelli, P. (2003). A planning and management infrastructure for large,complex and distributed projects - beyond ERP and SCM. Computers in Industry, 2 (51).
 10. Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 527.
 11. Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: Biblioteka Logisytyka.
 12. Majewski, T., Zawadzki, W., Prusiński, N.(2002). Informacyjne uwarunkowania procesu decyzyjnego. Warszawa: PWE.
 13. Małachowski, A. (red) (2003). Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 14. Murphy, Jr. P.R., Wood, D.F. (2011), Nowoczesna logistyka. Gliwice: Onepress.
 15. www.optidata.pl (10.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu