BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozerska Monika, Smolnik Paweł
Tytuł
Transport intermodalny w Polsce na przykładzie PKP Cargo
Intermodal Transport in Poland on the Example Of PKP Cargo
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 235-243, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Terminale intermodalne, Przewozy kontenerowe, Przewozy towarowe, Transport międzynarodowy
Intermodal transport, Intermodal terminals, Container transport, Cargo transportation, International transport
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
PKP CARGO SA
Abstrakt
Na rynku transportu intermodalnego w Polsce działają dwie podstawowe grupy podmiotów: operatorzy, którzy przyjmują zlecenia przewozowe od spedytorów zajmują się organizacją przewozów kombinowanych w całym łańcuchu dostaw i zlecają licencjonowanym przewoźnikom kolejowym (drugiej grupie podmiotów) wykonywanie przewozów między terminalami/stacjami/punktami przeładunkowymi. W Polsce w 2011 r. średni udział przewozów kombinowanych w kolejowych przewozach towarowych w krajach UE przekroczył 10% wg tonażu oraz blisko 18% wg pracy przewozowej, co oznacza, że polski rynek przewozów kombinowanych zajmuje nadal dalekie miejsce wśród krajów europejskich. Głównymi przewoźnikami kolejowymi na polskim rynku transportu kombinowanego w latach 2011-2012 były dwie spółki z Grupy PKP: PKP Cargo z udziałem w rynku: 70,64% i 64,69% wg tonażu oraz 73,28% i 71,54% wg pracy przewozowej, a także PKP LHS z udziałem w rynku: 2,46% i 1,61% wg tonażu oraz 2,20% i 1,54% wg pracy przewozowej. Celem artykułu jest ocena działalności PKP Cargo w latach 2010-2014 oraz przedstawienie wizji przyszłości.(abstrakt oryginalny)

On the intermodal transport market in Poland, there are two main groups of actors: operators who take orders for carriage of freight forwarders involved in the organization of combined transport throughout the supply chain and outsource carriers licensed railway transport operations. Licensed railway operators who are engaged in transport operations between terminals/stations/transhipment points. In Poland in 2011, the average share of combined transport on rail freight in the EU countries exceeded 10% by tonnage and nearly 18% according to transport work, which means that the Polish market combined transport is still far in the rate of European countries. The main train operators on the Polish market combined transport in 2011-2012 there were two companies of the PKP Group: PKP Cargo, with a market share: 70.64% and 64.69% by tonnage and 73.28% and 71.54% by shipping work, PKP LHS with a market share: 2.46% and 1.61% by tonnage and 2.20% and 1.54% according to transport work. The aim of the article is to evaluate the activity of PKP Cargo in 2010-2014 and to provide vision for the future.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2012
  2. Coyle J.J, Bardi E., John C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2012
  3. Diagnoza polskiego transportu. Załącznik 1 do Strategii rozwoju transportu do 2020 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2013
  4. http://www.kurierkolejowy.eu/Cargospeed uruchamia nowe połączenia intermodalne PKP_CL_RR-2011-Prezentacja-2012-08-17.pdf
  5. Prezentacja_UTKJFRACHT_2013_przewozy_intermodalne_potencjal_vs_bariery.pdf
  6. www.euroterminal.pl/pl/10:Firma
  7. www.transport_wyniki_dzialalnosci2013 (4).pdf
  8. Zalewski P., Siedlecki P, Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu