BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kleer Jerzy (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Prawdopodobne scenariusze dla Europy
Probable Scenarios for Europe
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 1 (92), s. 113-134, bibliogr. 27 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Demografia, Kultura
Economic and political integration of Europe, Economic and social phenomenon forecasting, Scenarios of socio-economic development, Demography, Culture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22, F60, H70, J11, O52, Z10
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza prawdopodobnych scenariuszy przyszłych kierunków rozwoju Europy. Omówiono użyteczne aspekty współczesnego prognozowania oraz bariery i przeszkody, jakie ono napotyka. Przedstawiono główne (podstawowe) założenia proponowanych scenariuszy: zakres chronologiczny, powszechność i trwałość państwa, procesy demograficzne oraz trwałość systemów kulturowych, które poddano szczegółowej analizie. Na tym tle ukazano (omówiono) atuty, mocne strony oraz ograniczenia i słabości Europy. W rezultacie przedstawiono i przeanalizowano dwa scenariusze: optymistyczny i pesymistyczny oraz prześledzono prawdopodobieństwa ich realizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present and analyze probable scenarios for future directions of European development. The useful aspects of modern forecasting and the barriers and obstacles it encounters are discussed. The main assumptions of the proposed scenarios are presented: the chronological range, the universality and sustainability of the state, the demographic processes and the sustainability of cultural systems, which have been analyzed in detail. Against this background, the strengths and weaknesses of Europe are shown. As a result, two scenarios - optimistic and pessimistic - are presented and analyzed, together with probability of their realization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu A., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Atali J. (2010), Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 3. Beck U., Grande E. (2008), Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 4. Caraveli H. ( 2016), Global imbalances and EU Core-Priphery Division, Institutional Framwork and Theoretical interpretation, "World Review of Political Economy", 7(1), Spring.
 5. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Delanty G. (1999), Odkrywanie Europy. Idea, Tożsamość, Rzeczywistość,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 7. Donnan H.W. (2007), Looking to 2060: Long-term global prospects. A going for growth report, "OECD Economic Papers", 03.
 8. Friedman G. (2012), Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zdążamy, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 9. Galar R. (2009), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 10. Granice poznania przyszłości (2009), D. Zalewska (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 11. IMF (2016), World Economic Outlook: Too Slow for too Long, April, Washington.
 12. Jaka przyszłość Europy? (1999), Wydawnictwo Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 13. Kleer J. (2012), Kulturowe uwarunkowania modernizacji, w: Gospodarki Polski 1990- -2011, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kleer J. (2015), Kryzys w ekonomii: jaki jest jego charakter?, w: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, J. Auleytner, J. Kleer (red.), Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 15. Kleer J. (2016), Cywilizacje i ich przesilenia, "Studia Ekonomiczne", 1, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 16. Kleer J., Kleiber M. (2015), Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 17. Król M. (2012), Europa wobec końca, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
 18. Middelaar L. van (2011), Przejście do Europy. Historia pewnego początku, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa.
 19. OECD (2010), Perspectives of Global Development, Washington.
 20. Pomian K. (2009), Europa i jej narody, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
 21. Polanyi K. (2010), Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Rocznik Statystyki Międzynarodowej (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 23. Roth J. (2013), Cichy Pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejasne elity gospodarczo- -polityczne, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 24. Sowell T. (2016), Bieda, Bogactwo i Polityka w ujęciu globalnym, Fijorr Publishing Company Warszawa.
 25. United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision. Key Finding and Advance Tables, New York.
 26. Weidenfeld W., Janning J. (red.) (1993), Europe in Global Change, Strategies and Option for Europe, Bertelsmann Foudation Publishers, Gutersloh.
 27. World Bank (2016), World Development Indicators, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu