BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałtowski Maciej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Więcej władzy niż własności - skarb państwa jako szczególny inwestor na GPW w Warszawie
More Control than Ownership: State as a Specific Investor on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 1 (92), s. 27-45, bibliogr. 18 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Spółki Skarbu Państwa, Struktura własnościowa, Kontrola, Akcjonariusz
State Treasury company, Ownership structure, Control, Shareholders
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G31, G34, 016
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza relacji między zakresem własności a zakresem władzy (kontroli korporacyjnej) Skarbu Państwa jako akcjonariusza dominującego w spółkach publicznych. Badania empiryczne, których wyniki są prezentowane w artykule, objęły sześć największych i najważniejszych spółek publicznych (giełdowych) z mniejszościowymi, choć dominującymi udziałami Skarbu Państwa. Dokonano analizy statutów tych spółek, wyszukując zapisy dające państwowemu akcjonariuszowi różnorodne przywileje. Przeanalizowano wyniki głosowań na ostatnich walnych zgromadzeniach akcjonariuszy dotyczące wyboru organów spółek. Stwierdzono, że zakres kontroli korporacyjnej realizowanej wobec tych spółek przez Skarb Państwa jest znacząco większy niż zakres własności Skarbu Państwa. Oznacza to występowanie w badanych spółkach zjawiska lewarowania kontroli przez dominującego akcjonariusza, w tym przypadku - przez państwo. Stwierdzono bardzo głębokie "zawłaszczenie" przez Skarb Państwa podstawowego organu nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych, tj. rady nadzorczej, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie spółek i ich zachowania giełdowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study it to identify and analyze the relations between ownership and control of the state as a dominant shareholder in public companies. The empirical research presented in this paper covers six biggest and most important public companies (listed at Warsaw Stock Exchange) in which the state is a minority but dominant shareholder. We analyse these companies' charters to identify provisions which give the state shareholder different privileges. The study also covers the analysis of voting records of the last few General Shareholders Meetings concerning the elections of company bodies. It is found that the scope of the state control in the analyzed companies is significantly larger than its share in ownership. It means that the dominant shareholder - the state - uses a control leverage in these companies. We conclude that the state "captures" the basic supervisory authority - the supervisory board - with negative effect on firms' functioning and performance on the stock exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. (2013), Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, SGH, Warszawa.
 2. Aluchna M. (2015), Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa.
 3. Apring S., Sautner Z. (2010), Corporate governance and leverage: Evidence from a natural experiment, "Finance Research Letters", 7(2).
 4. Bałtowski M. (2015), Spółki Skarbu Państwa - próba typologii, w: Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, A. Kidyba, (red. naukowa), Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 5. Baltowski M., Kozarzewski P. (2016), Formal and real ownership structure of the Polish economy: state-owned versus state-controlled enterprises, "Post-Communist Economies", 28(3).
 6. Barclay M.J., Holderness C.G. (1989), Private benefits from control of public corporations, "Journal of Financial Economics", 25(2).
 7. Bortolotti B., Faccio M. (2009), Government control of privatized firms, "Review of Financial Studies", 22 (8).
 8. Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2008), The law and economics of self-dealing, "Journal of Financial Economics", 88.
 9. Dyck A., Zingales L. (2004), Private benefits of control: An international comparison, "The Journal of Finance", 59(2).
 10. Faccio M., Lang L., Young L. (2010), Pyramiding vs leverage in corporate groups: International evidence, "Journal of International Business Studies", 41(1).
 11. Gao L., Kling G. (2008), Corporate governance and tunneling: Empirical evidence from China, "Pacific-Basin Finance Journal", 16(5).
 12. Gugler K., Ivanova N., Zechner J. (2014), Ownership and control in Central and Eastern Europe, "Journal of Corporate Finance", 26.
 13. Kidyba A. (2001), Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków.
 14. La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (2002), Investor protection and corporate valuation, "The Journal of Finance", 57(3).
 15. Monks R.A., Minow N. (2008), Corporate Governance, Johnson Wiley & Sons Ltd.
 16. Okolski J. (2008), Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Postuła I. (2013), Nadzór korporacyjny Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Rocznik Statystyczny (2015), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu