BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrewicz Lesław (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych)
Tytuł
Demand-side Perspective on Value Creation: Beyond the Value-price-cost Framework
Podejście popytowe do tworzenia wartości. Wyjście poza model wartość-cena-koszt
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 1 (92), s. 46-60, bibliogr. 27 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości
Value creation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, M31, Z13
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość i tworzenie wartości są centralnymi pojęciami w naukach ekonomicznych. Pomimo tego nie wypracowano dotąd konsensusu odnośnie do znaczenia i natury wartości, a nasze zrozumienie procesów jej tworzenia pozostaje ograniczone. Tradycyjnie tworzenie wartości było przedstawiane w literaturze jako proces o charakterze stricte podażowym. W niniejszym opracowaniu przyjęto popytową perspektywę na tworzenie wartości i rozwinięto ją o wybrane zdobycze studiów kulturowych. Przeprowadzone badania wskazują na trzy źródła wartości: produkt, indywidualny konsument i otoczenie kulturowe. Taka konceptualizacja może przyczynić się do rozwoju zarówno podażowego, jak i popytowego podejścia do tworzenia wartości. Z jednej strony może mieć zastosowanie do rozwoju badań nad innowacjami i strategiami rynkowymi, gdyż podkreśla rolę kultury w rozwoju rynków, z drugiej - uzupełnia i wzbogaca najbardziej znane podejścia popytowe przez uwzględnienie dodatkowego czynnika wpływającego na wybory konsumpcyjne, doświadczenia z nimi związane i ich ocenę. Dzięki temu mogłaby wspomóc rozwój teorii konsumpcji, jeśliby taka powstała. (abstrakt oryginalny)

The concepts of value and value creation are fundamental to economic sciences. Despite their pivotal role, consensus on the meaning and nature of value is conspicuously lacking, and our understanding of value creation processes remains limited. Traditionally, value creation has been conceptualized as an exclusively supply-side phenomenon. The paper sheds new light on the nature of value by taking the demand-side perspective on value creation and building on it to include insights derived from cultural studies. It proposes that value resides in three locations - the product, the individual consumer, and the culturally constituted world. This proposition is relevant for both supply-side and demand-side views on value creation. On the one hand, it is highly consequential for innovation and market development strategies (and relevant literatures) as it recognizes market development capacity of culture, which should not be overlooked in times of accelerated social and technological change. On the other, it enriches and complements experiential and means-end (i.e. demand-side) perspectives on value creation by adding a new and powerful factor affecting consumer choices, experiences and their evaluation. As such, it can contribute to the theory of consumption, should one emerge. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudrillard J. (2005 [1968]), The System of Objects, Verso, London.
 2. Bourdieu P. (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Routledge, London.
 3. Boztepe S. (2007), User value: Competing theories and models, "International Journal of Design" 1(2): 55-63.
 4. Carruthers B., Babb S. (2012), Economy/Society: Markets, Meanings, and Social Structure, 2nd ed., Sage, London.
 5. Desarbo W.S., Jedidi K., Sinha I. (2001), Customer value analysis in a heterogeneous market, "Strategic Management Journal", 22: 845-857.
 6. Douglas M., Isherwood B. (1978), The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, Allen Lane, London.
 7. Gabriel Y., Lang T. (2015), The unmanageable consumer, 3rd ed., Sage Publications.
 8. Geertz C. (1973), Religion as a cultural system, in: The Interpretation of Cultures, C. Geertz (ed.) Basic Books, New York.
 9. Gutman J. (1982), A means-end chain model based on consumer categorization processes, "Journal of Marketing", 46: 60-72.
 10. Gutman J. (1997), Means-end chains as goal hierarchies, "Psychology and Marketing", 14 (6): 545-560.
 11. Holbrook M.B. (1994), The nature of customer value: An axiology of services in the consumption experience, in: Service Quality: New Directions in Theory and Practice, R.T. Rust, R.L. Oliver (eds.), Sage, Thousand Oaks: 21-71.
 12. Holbrook M.B. (1999), Introduction to consumer value, in: Consumer Value: A framework for analysis and research, M.B. Holbrook (ed.), Routledge, London: 1-28.
 13. Hoopes D.G., Madsen T.L., Walker G. (2003), Guest editors' introduction to the special issue: Why is there a resource-based view? Toward a theory of competitive heterogeneity, "Strategic Management Journal", 24: 889-902.
 14. Johar J.S., Sirgy M.S. (1991), Value-expressive versus utilitarian advertising appeals: When and why to use which appeal, "Journal of Advertising", 20(3): 23-33.
 15. Klanac N.G. (2013), An integrated approach to customer value: A comprehensive-practical approach, "Journal of Business Market Management", 6(1): 22-37.
 16. Lash S., Urry J. (1994), Economies of Signs and Space, Sage Publications, London.
 17. Levy S.J. (1959) Symbols for sale, "Harvard Business Review", 37(4): 117-124.
 18. McCracken G. (1998), Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Cha racter of Consumer Goods and Activities, Indiana University Press, Bloomington.
 19. Monroe K.B. (2002), Pricing: Making Profitable Decisions, 3rd ed., Irvin/McGraw Hill, Boston.
 20. Pietrewicz L. (2016), Popytowe determinanty procesów innowacyjnych na przejściowym etapie rozwoju, in: Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, J. Kotowicz-Jawor (ed.), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warsaw.
 21. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 22. Priem R.L. (2007), A consumer perspective on value creation, "Academy of Management Review", 32(1): 219-235.
 23. Slater D., Tonkiss F. (2001) Market Society: Markets and Modern Social Theory, Polity Press, Cambridge.
 24. Tirole J.(1988), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge.
 25. Woodruff R.B. (1997), Customer value: the next source for competitive advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science", 25(2): 139-153.
 26. Zauner A., Koller M., Hatak I. (2015), Customer-perceived value - Conceptualization and avenues for future research, "Cogent Psychology", 2: 1-17.
 27. Zeithaml V.A. (1988), Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence, "Journal of Marketing", 52(3): 2-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu