BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziurski Patryk
Tytuł
Success in creative industries : a discussion about critical success factors
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 87-100, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł kreatywny, Gospodarka kreatywna, Sukcesja, Kluczowe czynniki sukcesu
Creative industry, Creative economy, Succession, Key success factors
Uwagi
Summ.
Abstrakt
The goal of this article is to present a discussion about the critical success factors in creative industries and recommendations for the managers within them. In the article we positively verify the thesis that sectors in creative industries have general as well as sector-specific critical success factors. Additionally, we formulate the thesis that organisations in creative industries, due to their nature, are specifically managed. This has justified an increase in the number of research on management in organization on creative industries, which enable us to raise the knowledge about those sectors and formulate recommendations for their managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilton C., Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria 2012.
 2. Caves R.E., Creative Industries: Contract between Art and Commerce, Harvard University Press, Cambridge 2001.
 3. Collins H., Creative Research. The Theory and Practice of Research for the Creative Industries, AVA Publishing SA, Case Postale 2010.
 4. Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making, UNDP - UNCTAD, http://unctad.org/en/docs/ditc-20082cer_en.pdf
 5. Creative Industries Economic Estimates Methodology, Department for Culture, Media & Sport, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/499683/CIEE_Methodology.pdf
 6. Cunningham S., Erom Cultural to Creative Industries: Theory, Industry, and Policy Implications, "Media International Australia Incorporating Culture and Policy: Quarterly Journal of Media Research and Resources" 2002, vol. 102, pp. 54-65.
 7. Davies R., Sigthorsson G., Introducing the Creative Industries. From Theory to Practice, SAGE, London 2013.
 8. Dziurski P., Analiza strategiczna przemysłów kreatywnych w Polsce, research report, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2014.
 9. Dziurski P., Kluczowe czynniki sukcesu dla przemysłów kreatywnych, Zeszyt Naukowy "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2015, no. 143, pp. 99-117.
 10. Dziurski P., Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna, [In:] Marketing. Zarządzanie, eds. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, pp. 11-34.
 11. Evans G., Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy, "Urban Studies" 2009, vol. 46, no. 5-6, pp. 1003-1040.
 12. Flew T., Cunningham S., Creative Industries after the First Decade of Debate, "The Information Society" 2010, vol. 26, no. 2, pp. 113-123.
 13. Flew T., Global Creative Industries, Polity Press, Cambridge 2013.
 14. Florida R., The Rise of the Creative Class: And How Its Transforming Work, Leisure, Community and Everyfay Life, Basic Book, New York 2002.
 15. Foord J., Strategies for Creative Industries: An International Review, "Creative Industries Journal" 2008, vol. 1, no. 2, pp. 91-113.
 16. Foreword, [In:] Creative Industries Mapping Document 2001, Department for Culture, Media & Sport, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/200lpartl -foreword2001.pdf
 17. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, 4th edition, PWE, Warszawa 2014.
 18. Hackney R., Dunn D., Business Information Technology Management: Alternative and Adaptive Future, Palagrave, New York 2000.
 19. Harrison L.E., Huntington S., Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York 2001.
 20. Hartley J., Potts J., Cunningham S., Flew T., Keane M., Banks J., Key Concepts in Creative Industries, SAGE, London 2013.
 21. Howkins J., The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London 2007.
 22. Howkins J., The Mayors Commission on the Creative Industries, [In:] Creative Industries, ed. J. Hartley, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton 2005, pp. 117-125.
 23. Klimas P., Czynniki sukcesu oraz przewagi konkurencyjnej w branży gier komputerowych i wideo, [In:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, eds. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, pp. 337-348.
 24. Kostro K., Zagadnienie kulturowe w ekonomii, "Gospodarka narodowa" 2009, vol. 20, issue 3, pp. 27-59.
 25. Lampel J., Lant T., Shamsie J., Balancing Act: Learning from Organizing Practices in Cultural Industries, "Organization Science" 2000, vol. 11, no. 3, pp. 263-269.
 26. Making Competitive Cities, eds. S. Musterd, A. Murie, John Wiley&Sons, Oxford- Ames 2010.
 27. Markusen A., Wassail G.H., DeNatale D., Cohen R., Defining the Creative Economy: Industry and Occupational Approaches, "Economic Development Quarterly" 2008, vol. 22, no. 1, pp. 24-45.
 28. O'Connor J., The Cultural and Creative Industries: A Literature Review, 2nd edition, Creativity, Culture and Education, Newcastle 2010.
 29. Potts J., Cunningham S., Hartley J., Ormerod P., Social Network Markets: A New Definition of the Creative Industries, "Journal of Cultural Economics" 2008, vol. 32, no. 3, pp. 167-185.
 30. Rozentale I., Lavanga M., The Universal Characteristics of Creative Industries Revisited: The Case of Riga, "City, Culture and Society" 2014, vol. 5, pp. 55-64.
 31. Sebora T.C., Lee S.M., Sukasame N., Critical Success Factors for e-Commerce Entrepreneurship: An Empirical Study of Thailand, "Small Business Economics" 2009, vol. 32, no. 3, pp. 303-316.
 32. Stachowiak K., Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2015, vol. 30, pp. 9-46.
 33. Stachowika K., Tomczak P., Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015.
 34. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
 35. Szomburg J., Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, [In:] Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, ed. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospdoarką Rynkową, Gdańsk 2002, pp. 9-12.
 36. Taylor C., Developing Relationships Between Higher Education, Enterprise and Innovation in the Creative Industries, [In:] Entrepreneurship in the Creative Industries: A International Perspective, ed. C. Henry, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2008, pp. 178-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8968
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu