BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignacy Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wroclaw Agglomeration attractiveness as a source of competitive advantage for enterprises
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 147-160, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka miasta, Rozwój miasta, Aglomeracje miejskie, Atrakcyjność inwestycyjna, Konkurencyjność regionów, Inwestycje zagraniczne
Urban economy, City development, Urban agglomerations, Investing attractiveness, Regions competitiveness, Foreign investment
Uwagi
Summ., The publication has been prepared as a part of the Support Programme of the Partnership between the Higher Education and Science and Business Activity Sector financed by the City of Wroclaw. The project was implemented through a partnership with the consulting company JP Weber Sp. z o.o.
Kraj/Region
Aglomeracja wrocławska, Wrocław
Wrocław agglomeration, Wroclaw
Abstrakt
Investment attractiveness is one of the most important factors affecting the level of development and competitiveness of the various areas on a national and international scale. Therefore, the aim of this article is to assess the impact of the investment attractiveness of the Wroclaw area to create a competitive advantage for investors in the light of classic and new theories. Conducting the first of such comprehensive studies made it possible to identify the critical factors of the investment attractiveness of the Wroclaw area that generate the competitive advantage of companies. The most important of these factors recognized by the investors were: (i) potential and quality of labour resources: engineers and specialists, (ii) knowledge of foreign languages by residents/workers, (iii) the level of public safety, (iv) potential and quality of labour resources: managers and (v) labour costs: engineers and specialists. In addition, the following factors were identified as primary reasons for the location of investments in the Wrocław Agglomeration: (i) the availability of qualified human resources (engineers) and a variety of academic potential, (ii) the location advantages, transport accessibility and connectivity, (iii) cost of conducting business with a particular focus on labour costs. The study confirmed that thanks to the location in the Wroclaw Agglomeration the investors gain both classic and new kinds of competitive advantage based on resources. A combination of these components provides a solid basis for allowing more dynamic growth and gaining a competitive advantage both throughout the Wroclaw region and by enterprises operating on its territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assuncao S., Forte R., Teixeria A., Location Determinants of FDI: A Literature Review, FEB Working Papers, 2011, no. 433, Universidade do Porto.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, ed. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 3. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 4. Barcley R., The Location of Foreign Direct Investment, Foreign Direct Investment in Emerging Economies 2000.
 5. Bednarz J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [In:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, ed. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 30, Gdańsk 2011, p. 112-122.
 6. Beliak C., Leibrecht M., Riedl A., Labour Costs and FDL Flows into Central and Eastern European Countries: A Survey of the Literature and Empirical Evidence, "Structural Change & Economic Dynamics" 2008, vol. 19, no. 1.
 7. Bevan A., Estrin S., The Determinants of Foreign Direct Investment into European Transition Economies, "Journal of Comparative Economics" 2004, no. 32.
 8. Bitzenis A., Zugic V., FDI Motives in the Serbian Manufacturing Sector, "Journal of East-West Business" 2014, no. 20.
 9. Blonigen B., A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, "Atlantic Economic Journal" 2005, no. 33.
 10. Geamanu M., Analysis of the Evolution of Foreign Direct Investment in the European Union, Amid the Global Economic Crisis, "Theoretical and Applied Economics" 2015, vol. XXII, no. 2(603).
 11. Godlewska H., Lokalizacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2005.
 12. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., Outward FDI of Polish firms: The Role of Motives, Entry Modes and Location Factors, "Journal for East European Management Studies" 2015, vol. 20(3).
 13. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
 14. Ignacy J., Kopyściański T., Selection Criteria of Strategic Goals for Local Government, "Argumenta Oeconomica" 2011, no. 2(27).
 15. Liebowitz J., Building Organizational Intelligence: A Knowledge Management Primer, CRC Press, 2000.
 16. Mironko A., Determinants of FDI Flows Within Emerging Economies, "Studies in Economic Transition", Palgrave Macmillan 2014.
 17. Onaran O., Stockhammer E., The Effect of FDI and Foreign Trade on Wages in the Central and Eastern European Countries in the Post-transition Era: A Sectoral Analysis for the Manufacturing Industry, "Structural Change & Economic Dynamics" 2008, vol. 19, no. 1.
 18. Pelegrin A., Bolance C., Regional Foreign Direct Investment in Manufacturing. Do Agglomeration Economies Matter?, "Regional Studies" 2008, vol. 42(4).
 19. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 20. Prahalad C.K., Hamel G., Competing for the Future, "Harvard Business Review Press" 1996.
 21. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May - June 1990.
 22. Prahalad C.K., The New Age of Innovation, McGraw-Hill, 2008.
 23. Procher V., Agglomeration Effects and the Location of FDI: Evidence from French First-time Movers, "Annals of Regional Science" 2011, vol. 46, no. 2.
 24. Quinn J.B., The Intelligent Eenterprise a New Paradigm, "Academy of Management Executive" 2005, vol. 19, issue 4.
 25. Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 26. Serie A., Determinants ofFDI Location in Central and Eastern Europe (CEE), "OECD Journal: General Papers" 2010, vol. 2, OECD 2011.
 27. Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1992, vol. 70, no. 1, p. 57-69.
 28. Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 29. Strategiczne planowanie marketingowe, red. A. Styś, PWE, Warszawa 1999.
 30. Szałucka M., Does Location Really Matter? The Influence of FDI Location on Enterprise Competitiveness: The Evidence from Polish Enterprises, "Managing Global Transitions" 2015, no. 13(2).
 31. Teixeira A., Dias M., The Importance of Geopolitics in Firms' International Location Decisions: The Polish Case, Communist and Post-Communist Studies 46(2013).
 32. Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, eds. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8968
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu