BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymaniec-Mlicka Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja orientacji strategicznej publicznych podmiotów leczniczych w odniesieniu do zmienności otoczenia organizacji
The Identification of Strategic Orientation of Public Medical Entities in Relation to Volatility of their Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 471-481, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje publiczne, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Zarządzanie strategiczne, Efektywność, Otoczenie organizacji
Public organisations, Resource approach in management, Strategic management, Effectiveness, Organisation environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach rosnącej turbulencji otoczenia organizacje publiczne zmuszone są do poszukiwania nowych strategii działania. Jedną z nich jest proponowane w literaturze wykorzystanie podejścia zasobowego. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród publicznych podmiotów leczniczych, których celem było zidentyfikowanie orientacji strategicznej organizacji i odniesienie jej do zmienności otoczenia oraz efektywności. Otrzymane wyniki wskazują, że pomimo dominacji orientacji zasobowej nie przekłada się ona na wyższą efektywność organizacji.(abstrakt oryginalny)

The volatility of the environment forces public organizations to look for new strategies. One of the proposed in the literature strategy is resourcebased strategy. The article presents the results of research conducted among public medical entities. The goal of conducted research was to identify the strategic orientation of the organizations and referred it to the volatility of their environment and efficiency. The results show that the dominance of the resource orientation does not translate into higher efficiency of the organization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Clark D.: Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press, New York 2007.
 2. Bratnicki M., Zbierowski P.: Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Tom 22, Wałbrzych 2013.
 3. Bratnicki M., Ząbkowska B.: Ponad planowanie strategiczne: w kierunku dialektyki i przedsiębiorczego uczenia się, [w:] R. Krupski (red.): Planowanie strategiczne w warunkach niepewności. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2007.
 4. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Ginter P.M., Swayne L.M., Duncan W.J.: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 6. Grant R.: Strategic planning in a turbulent environment: Evidence from the oil majors. "Strategic Management Journal", Vol. 24, 2003.
 7. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K.: Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych. "Organizacja i Kierowanie" , nr 5, 2013, s. 149-162.
 8. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K.: Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach, [w:] (red.) Ł. Sułkowski, R. Seliga: Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce. Difin, Warszawa 2012.
 9. Kaplan S.: Strategy making under uncertainty. "Organization Science", Vol. 19, No. 5, 2008.
 10. Koźmiński A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Krupski R.: Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości planistycznych. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 12. Sharma S., Vredenburg H.: Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities. "Strategic Management Journal", nr 79(8), 1998.
 13. Sharma Sushil M.K, Jain P.K.: Revisiting Flexibility in Organizations: Exploring its Impact on Performance. "Global Journal of Flexible Systems Management", Vol. 11. No. 3, 2010, p. 51-68.
 14. Szymaniec-Mlicka K.: Ocena efektywności organizacji publicznych na przykładzie szpitali publicznych - aspekty metodyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, z. 83, 2015, s. 651-660.
 15. Szymaniec-Mlicka K.: Charakterystyka otoczenia organizacji publicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, 2014, s. 631-640.
 16. Waterhouse M.: Managing effectively in turbulent environments. "Journal of strategic Change", Vol. 1, 1992.
 17. Wąskowka A.: Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego, [w:] (red.) B. Glinka, M. Kostera: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Wolter Kluwer, Warszawa 2016.
 18. Zakrzewska-Bielawska A.: Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] (red.) R. Krupski: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Tom 22, Wałbrzych 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu