BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
The Laws Protecting Pets in Poland
Prawna ochrona zwierząt domowych w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 121-132, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zwierzęta domowe, Regulacje prawne, Przegląd literatury
Pets, Legal regulations, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie przepisów prawnych chroniących zwierzęta domowe w Polsce. Przedstawiono rozwój prawodawstwa w tym zakresie oraz stan obecny. Celem niniejszej publikacji była analiza przepisów prawnych i dostępnej literatury oraz analiza działalności organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt. (abstrakt oryginalny)

The paper tackles the issue of regulations protecting pets in Poland. The paper presents the development and current status of legislation in this area. The aim of this paper is to analyse the regulations and the available literature and analysis of the activities of state authorities in the supervision of animal protection laws.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balluch M., Abolicjonizm kontra reformizm, czyli jaki typ kampanii doprowadzi ostatecznie do praw zwierząt? zeszytyprawzwierzat.org.pl
 2. Breczko A., Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt, "Białostockie Studia Prawnicze" 2013/14.
 3. Gardocka T., Gruszczyńska A. (eds.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 4. Habuda A., Radecki W., Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, "Prokuratura i Prawo" 2008, 5.
 5. Jarosz M., Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni dziejów, "Wiadomości Zootechniczne", 2016, r. LIV.
 6. Karaś D., Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami. Raport z monitoringu sądów, prokuratur i policji, Kraków-Wrocław 2016.
 7. Kleszcz J., Zwierzę w mieście - rola zwierząt domowych w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz świadomości społecznej ich mieszkańców, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura" 2014, z. 54.
 8. Lasota-Moskalewska A., Proces udomowienia zwierząt w świetle badań archeozoologicznych, "Światowit" 2003, tom V (XLVI), fasc. B.
 9. Malinowski D., Problematyka podmiotowości prawnej zwierząt na przykładzie utylitaryzmu Petera Singera, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2014, nr 2.
 10. Walczak J. (ed.), Prawo a dobrostan zwierząt - przepisy i ich oddziaływanie, Kraków 2005.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013, poz. 856).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. 2016, poz. 1137).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015, poz. 1094).
 15. NIK, Informacja o wynikach kontroli, Zapobieganie bezdomności zwierząt, 2016.
 16. TNS Polska, Zwierzęta w polskich domach, K.073/14, październik 2014 r.
 17. www.statystyka.policja.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1412
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu