BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni Katedra Ekonomii i Zarządzania)
Tytuł
Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
Innovative Strategies in Sustainable Development of Baltic Sea Region Countries, Case Study - Swedish Model
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 99-108, tab., bibl.22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój zrównoważony
Innovations, Sustainable development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O30 , Q01 , Q32 , Q53 , Q57
streszcz., summ.
Abstrakt
W społeczeństwach o wysokim poziomie innowacyjności stawia się bardzo mocno na kooperację w klastrach przemysłowo-naukowych i wykorzystuje się efekt synergii, wynikający ze współpracy przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych oraz samorządów regionalnych. W artykule skupiono się na opisie szwedzkiego sposobu wykorzystania współpracy administracji, nauki, przemysłu na rzecz wykorzystania innowacji dla rozwoju zrównoważonego - cechuje go długofalowość i konsekwencja, a także sprawność, skuteczność i ekonomiczność.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the research made by Baltic Sea Region Observatory. In high innovative societies an extra focus is put on the cooperation in clusters that connect industry, economy self-governments, universities, research institutions and local governments. The chapter describes the usage of cooperation between the administration, science, industry and its contribution to sustained development in Sweden. This model has a long-term nature and is fulfilled consequently, efficiently, effectively and economically.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBSS (2011). Strategy on Sustainable Development 2010-2015. Stockholm.
 2. CO2 Emissions (2015). From Fuel Combustion Highlights. Waszyngton: International Energy Agency,.
 3. Decreased R&D expenditures in Sweden, Statistical news from Statistics Sweden. Pobrano z: www.scb.se/en_/.
 4. Edvinsson, L. (2015). Measuring intangible assets: Summary of Skandia Navigator. Pobrano z: www.valuebasedmanagement.net/methods_skandianavigator.html.
 5. Energy in Sweden (2015). The Swedish Energy Agency, December 2015, s. 12.
 6. Fayolle, A., D. Redford (red.) (2014). Handbook on the Entrepreneurial University, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 7. Grzybowski, M. (2016). Na ekologicznej fali. Polska Gazeta Transportowa, 22, 6.
 8. Grzybowski, M. (2014). Program dla Regionu Morza Bałtyckiego. Polska słabo wykorzystuje dotacje unijne. Polska Gazeta Transportowa, 10, 6.
 9. http://www.electroluxgroup.com/en/category/about/history/.
 10. http://www.ikea.com/ms/en_GB/about-the-ikea-group/people-and-planet/energy-and-resources/.
 11. http://www.powercell.se/news_head/.
 12. http://www.scb.se/en_/.
 13. http://subseaworld news.com/2014/07/04/sweden-fortum-seabased-kick-off-wave-energy-parksetup/.
 14. https://www.theguardian.com/sustainable-business/sweden-passive-housing-co2-reductiontargets.
 15. http://www.vinnova.se/en/.
 16. Innovation (2011). Union Scoreboard 2010. Bruksela, s. 71.
 17. Innovation (2015). Union Scoreboard 2015: impact of economic crisis not as severe as expected. Bruksela.
 18. OECD (2015). Reviews of Innovation Policy: Sweden 2016, OECD, Genova.
 19. Organic in Europe (2016). Prospects and Developments 2016, IFOAM EU Group, Brussels, s. 11-25.
 20. Recycling rates in Europe. Pobrano z: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/publicevents/ com petitions/waste-smart-competition/recycling-rates-in-europe/view.
 21. Rio (2012). Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations Headquarters, New York September 2010
 22. Uchwała (2016) Nr 14/2016 Rady Ministrów z 16.02.2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu