BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena (Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu), Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zmiana pokoleniowa na rynku pracy w turystyce
Generational Change on the Tourism Labour Market
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 104-125, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Relacje międzypokoleniowe, Pokolenia, Wartość pracy, Rynek pracy, Turystyka
Intergenerational relations, Generation, Value of work, Labour market, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, J28, L83
streszcz., summ.
Abstrakt
Po raz pierwszy na rynku pracy obecne są trzy pokolenia pracobiorców i choć różnią się one pod wieloma względami, to podkreśla się, że szczególnym wyzwaniem dla współczesnego pracodawcy jest najmłodsza generacja pracowników, tj. pokolenie Y, którego wartości, zwłaszcza te związane z pracą, mogą się znacząco różnić w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. Celem artykułu było zatem zbadanie wpływu różnic pokoleniowych na znaczenie wartości związanych z pracą w gospodarce turystycznej. Osiągnięcie celu umożliwił sondaż przeprowadzony wśród 1047 osób pracujących w obsłudze ruchu turystycznego. Badania wykazały, że zarówno cechy bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, jak i atrakcyjność lokalizacji pracodawcy znajdują odzwierciedlenie w odczuwanej satysfakcji zawodowej. Ranga wskazanych czynników jest po części moderowana przez różnice pokoleniowe. W grupie pracobiorców reprezentujących najmłodszą generację na turystycznym rynku pracy najważniejszą rolę odgrywają relacje społeczne w miejscu pracy, a także aspekty lokalizacyjne pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

For the first time ever, the employees of three generations are working together, side by side in the same organisations. Although, all of them hold different work expectations, desires or working styles, it is said that particularly challenging is the youngest generation entering the labour market (Generation Y), whose work values may be significantly different than those that went before them. Therefore the purpose of the paper is to examine the effect of generational differences on the importance of work values in the tourism industry. To reach the objective of the study a survey was conducted with a group of 1,047 tourism employees. The research revealed that both job characteristics and employer location attractiveness contribute to the prediction of job satisfaction. The significance of these factors is partially moderated by generational differences. The youngest generation on the tourism labour market attribute more importance to social relations in the workplace and to the locational aspects of the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armour, S., 2005, Generation Y: They've Arrived at Work with a New Attitude, USA Today, http://usatoday30.usatoday.com/money/workplace/2005-11-06-gen-y_x.htm [dostęp: 18.06.2016].
 2. Barron, P., Maxwell, G., Broadbridge, A., Ogden, S., 2007, Careers in Hospitality Management: Generation Y's Experiences and Perceptions, Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 14, no. 2, s. 119-128.
 3. Bednarska, M.A., Olszewski, M., 2013, Students' Attitudes towards Career in the Tourism Industry - Implications for Tacit Knowledge Management, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, vol. 9, no. 1, s. 119-134.
 4. Bednarska, M., Olszewski, M., 2014, Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy - przykład gospodarki turystycznej, Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, nr 36, s. 5-21.
 5. Berings, D., Fruyt, F., Bouwen, R., 2004, Work Values and Personality Traits as Predictors of Enterprising and Social Vocational Interests, Personality and Individual Differences, vol. 36, no. 2, s. 349-364.
 6. Brown, D., 2002, The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theoretical Statement, Journal of Counseling & Development, vol. 80, no. 1, s. 48-56.
 7. Chen, J.S., Chu, K.H.-L., Wu, W.-C., 2000, Tourism Students' Perceptions of Work Values: A Case of Taiwanese Universities, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 12, no. 6, s. 360-365.
 8. Choi, Y.G., Kwon, J., Kim, W., 2013, Effects of Attitudes vs Experience of Workplace Fun on Employee Behaviors: Focused on Generation Y in the Hospitality Industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 25, no. 3, s. 410-427.
 9. Chu, K.H.-L., 2008, A Factorial Validation of Work Value Structure: Second-order Confirmatory Factor Analysis and Its Implications, Tourism Management, vol. 29, no. 2, s. 320-330.
 10. Dillman, D.A., Phelps, G., Tortora, R., Swift, K., Kohrell, J., Berck, J., Messer, B.L., 2009, Response Rate and Measurement Differences in Mixed-mode Surveys Using Mail, Telephone, Interactive Voice Response (IVR) and the Internet, Social Science Research, vol. 38, no. 1, s. 1-18.
 11. Grobelna, A., 2017, The Perception of Job-related Motivators when Choosing a Career in the Tourism and Hospitality Industry: A Comparative Study between Polish and Spanish Students, International Journal of Management and Economics, vol. 53, no. 2, s. 84-106.
 12. Grobelna, A., Marciszewska, B., 2016, Undergraduate Students' Attitudes towards Their Future Jobs in the Tourism Sector: Challenges Facing Educators and Business, w: Vasilenko, D., Khazieva, N. (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG, Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, s. 138-145.
 13. Gursoy, D., Chi, C.G., Karadag, E., 2013, Generational Differences in Work Values and Attitudes among Frontline and Service Contact Employees, International Journal of Hospitality Management, vol. 32, s. 40-48.
 14. Gursoy, D., Maier, T.A., Chi, C.G., 2008, Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in the Hospitality Workforce, International Journal of Hospitality Management, vol. 27, no. 3, s. 448-458.
 15. Ignaciuk, E., 2010, Wyzwania starzejącego się rynku pracy - analiza demograficzna województwa pomorskiego, w: Fryca, J., Majecka, B. (red.), Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 8-23.
 16. Jarecki, W., 2012, Wartości wyznawane przez pracowników a motywacja do pracy, INFOR, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/motywowanie/619062,Wartosci-wyzna wane-przez-pracownikow-a-motywacja-do-pracy.html [dostęp: 16.06.2016].
 17. Jiang, B., Tribe, J., 2009, 'Tourism Jobs - Short Lived Professions': Student Attitudes Towards Tourism Careers in China, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, vol. 8, no. 1, s. 4-19.
 18. Johnson, M.K., 2005, Family Roles and Work Values: Processes of Selection and Change, Journal of Marriage and Family, vol. 67, no. 2, s. 352-369.
 19. Kachniewska, M., 2014, Pokolenie Y jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego, w: Kruczek, Z., Banasik, W. (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego, WSTiJO, SET, Warszawa, s. 7-19.
 20. Kachniewska, M., Para, A., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45, s. 153-166.
 21. Kozłowski, M., 2012, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 22. Kupperschmidt, B.R., 2000, Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management, Health Care Manager, vol. 19, no. 1, s. 65-76.
 23. Kusluvan, S., 2003, Characteristics of Employment and Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industry, w: Kusluvan, S. (ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Publishers, New York, s. 3-24.
 24. Kwok, H.-K., 2012, The Generation Y's Working Encounter: A Comparative Study of Hong Kong and other Chinese Cities, Journal of Family and Economic Issues, vol. 33, no. 2, s. 231-249.
 25. Locke, E.A., 1976, The Nature and Causes of Job Satisfaction, w: Dunnette, M.D. (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNaily, Chicago, s. 1297-1349.
 26. Lolli, J.C., 2013, Interpersonal Communication Skills and the Young Hospitality Leader: Are They Prepared?, International Journal of Hospitality Management, vol. 32, s. 295-298.
 27. Lub, X., Bijvank, M.N., Bal, P.M., Blomme, R., Schalk, R., 2012, Different or Alike? Exploring the Psychological Contract and Commitment of Different Generations of Hospitality Workers, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 24, no. 4, s. 553-573.
 28. Ng, E.S.W., Schweitzer, L., Lyons, S.T., 2010, New Generation, Great Expectations: A Field Study of the Millennial Generation, Journal of Business and Psychology, vol. 25, no. 2, s. 281-292.
 29. OPR, 2014, OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów, Odyseja Public Relations, http://www.brief.pl/artykul,2501,milenials_cechy_pokolenia_y.html [dostęp: 17.06.2016].
 30. Panek, T., 2015, Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, Zeszyty Naukowe - Instytut Statystyki i Demografii SGH, nr 46.
 31. Park, J., Gursoy, D., 2012, Generation Effects on Work Engagement Among U.S. Hotel Employees, International Journal of Hospitality Management, vol. 31, no. 4, s. 1195-1202.
 32. Richardson, S., 2009, Undergraduates' Perceptions of Tourism and Hospitality as a Career Choice, International Journal of Hospitality Management, vol. 28, no. 3, s. 382-388.
 33. Richardson, S., Thomas, N.J., 2012, Utilising Generation Y: United States Hospitality and Tourism Students' Perceptions of Careers in the Industry, Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 19, no. 1, s. 102-114.
 34. Rybak, M., 2003, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, w: Rybak, M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltex, Warszawa, s. 39-54.
 35. Smola, K.W., Sutton, C.D., 2002, Generational Differences: Revisiting Generational Work Values for the New Millennium, Journal of Organizational Behavior, vol. 23, no. 4, s. 363-382.
 36. SHRM, 2004, Generational Differences - Survey Report, Society for Human Resource Management, Alexandria, VA.
 37. SHRM, 2009, The Multigenerational Workforce: Opportunity for Competitive Success, Society for Human Resource Management Research Quarterly, Alexandria, VA.
 38. Solnet, D., Hood, A., 2008, Generation Y as Hospitality Employees: Framing a Research Agenda, Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 15, no. 1, s. 59-68.
 39. Solnet, D., Kralj, A., Kandampully, J., 2012, Generation Y Employees: An Examination of Work Attitude Differences, Journal of Applied Management and Entrepreneurship, vol. 17, no. 3, s. 36-54.
 40. Sowińska, A., 2014, Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 197, s. 45-56.
 41. Twenge, J.M., Campbell, S.M, 2008, Generational Differences in Psychological Traits and Their Impact on the Workplace, Journal of Managerial Psychology, vol. 23, no. 8, s. 862-877.
 42. Twenge, J.M., Campbell, S.M., Hoffman, B.J., Lance, C.E., 2010, Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing, Journal of Management, vol. 36, no. 5, s. 1117-1142.
 43. United Nations, 2010, Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008, Studies in Methods, Series F, no. 80/rev. 1, Luxembourg, Madrid, New York, Paris.
 44. Walker, J.R., 2013, Introduction to Hospitality, Pearson Education, Harlow.
 45. Wan, Y.K.P., Wong, I.A., Kong, W.H., 2014, Student Career Prospect and Industry Commitment: The Roles of Industry Attitude, Perceived Social Status, and Salary Expectations, Tourism Management, vol. 40, s. 1-14.
 46. White, C., 2005, The Relationship between Cultural Values and Individual Work Values in the Hospitality Industry, International Journal of Tourism Research, vol. 7, no. 4-5, s. 221-229.
 47. Wojtaszczyk, K., 2012, Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnicwto Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 48. Wong, C., Liu, J., 2009, Work Values and Their Relationships with Career Choice: A Segment Based Approach to Understanding Hospitality and Tourism Management Students in China, Journal of China Tourism Research, vol. 5, no. 4, s. 339-363.
 49. WTTC, 2015, Global Talent Trends and Issues for the Travel & Tourism Sector, World Travel & Tourism Council, http://www.wttc.org/research/policy-research/human-capital/global-talent-trends [dostęp: 10.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu