BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Barbara (Akademia Morska w Gdyni), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowe formy komunikacji z klientem na rynku turystycznym
New Forms of Communication with the Client on the Tourist Market
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 147-164, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Turystyka, Formy komunikowania, Efektywne komunikowanie, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Klient
Tourism market, Tourism, Forms of communication, Effective communication, Communication company-client, Customer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z3
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja form komunikacji z klientem wykorzystywanych przez biura podróży i hotele funkcjonujące na rynku turystycznym w Polsce. Jego osiągnięcie wymagało przeglądu literatury na temat form komunikacji z klientem na rynku turystycznym. Integralnym elementem opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych, które dotyczyły identyfikacji form komunikacji z klientem najchętniej i najczęściej stosowanych przez działające na polskim rynku biura podróży i hotele. Przegląd literatury i wyniki badań pozwoliły wskazać podobieństwa i różnice występujące w sferze komunikacji z klientem na rynku turystycznym w krajach Europy Zachodniej i w Polsce. Pozwoliły one także na identyfikację form komunikacji, które powinny być szerzej wykorzystywane przez działające na polskim rynku turystycznym biura podróży i hotele. Wyniki badań wzbogacają wiedzę na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify the communication forms with a client used by travel agencies and hotels functioning on the Polish tourist market. The study provides the subject literature review regarding communication forms with a customer on the tourist market. The presentation of direct research results is focused on the above-mentioned communication forms, most popular and most frequently used by travel agencies and hotels functioning on the Polish market and remains an integral component of the study. The conducted review and the research results allowed the identification of similarities and differences occurring in the area of communication forms with a customer on Western European and Polish tourist markets. They also indicated these communication forms which should be used more extensively by both travel agencies and hotels operating on the Polish tourist market. The conducted research results enrich the existing knowledge about the discussed subject matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arli, E., 2012, The Effect of Reference Groups on Purchasing Decisions Depending on Word of Mouth Communication of Customers: A Research on Maritime Tourism (Abstract), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 8, no. 17.
 2. Biały, F., 2010, Nowe media w komunikacji marketingowej, Refleksje, nr 2, jesień- -zima, s. 57-62, http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/refleksje -nr2-057-062.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 3. Bizirgianni, I., Dionysopoulou, P., 2013, The Influence of Tourist Trends of Youth Tourism through Social Media (SM) & Information and Communication Technologies (ICTs), Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 73, s. 652-660.
 4. Bulchand-Gidumal, J., Melian-Gonzalez, S., Gonzalez Lopez-Valcarcel, B., 2013, A Social Media Analysis of the Contribution of Destinations to Client Satisfaction with Hotels, International Journal of Hospitality Management, vol. 35, s. 44-47.
 5. Castillo Murillejo, N.C., Cárdenas, G., Rodríguez, H., 2015, Online Tourism, Virtual Identity and Sexual Exploitation, Revista Latina de Comunicación Social, no. 70, s. 381-400, http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1051/21en.html [dostęp: 31.01.2015].
 6. CBOS, 2016, Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań CBOS nr 92, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 7. City of Melbourne, b.r., Street Art, http://www.thatsmelbourne.com.au/Placestogo/ PublicArt/Pages/StreetArt.aspx [dostęp: 31.01.2015].
 8. COOLturalny pociąg do graffiti, b.r., CETIK, Stronie Śląskie, http://www.cetik. stronie.pl/134/55/coolturalny-pociag-do-graffiti-informacje.html [dostęp: 31.01.2015].
 9. Erciş, T.M.S., Doğan, A., Atilgan, S.S., Okumuş, M., Ün, U., 2015, The Significance of Service Efficiency Analyses for Marketing Communications and Its Implementation on the Tourism Sector Using the Data Envelopment Analysis Method, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 19, no. 1, s. 349-360.
 10. Goessling, S., Buckley, R., 2016, Carbon Labels in Tourism: Persuasive Communication?, Journal of Cleaner Production, no. 111, s. 358-369.
 11. Han, H., Park, A., Chung, N.Ch., Lee, K.J., 2016, Near Field Communication Adoption and Its Impact on Expo Visitors' Behavior, International Journal of Information Management, vol. 36, no. 1, Part B, s. 1328-1339.
 12. http://www.ec.europe/enterprise/sector/tourism/ict/index_en [dostęp: 25.04.2015].
 13. Iosim, I., Popescu, G., 2015, Some Aspects of Communication Strategies Used in Tourism, Research Journal of Agricultural Science, vol. 47, no. 4, s. 95-99.
 14. IRCenter, 2017, Social Media 2016, cz. 1, Trendy w korzystaniu, www.telix.pl/images/ sprawozdania/ircenter_socialmedia_2016_cz1.pdf [dostęp: 8.03.2017].
 15. Kaczmarczyk, S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 16. Kim, M.J., Chung, N., Lee, Ch., Preis, M.W., 2016, Dual-route of Persuasive Communications in Mobile Tourism Shopping, Telematics and Informatics, vol. 33, s. 293-308.
 17. Kiráľová, A., Pavlíčeka, A., 2015, Development of Social Media Strategies in Tourism Destination, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 175, s. 358-366.
 18. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., 2002, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 19. Li, Q., Huang, Z.J, Christianson, K., 2016, Visual Attention Toward Tourism Photographs with Text: An Eyetracking Study, Tourism Management, vol. 54, s. 243-258.
 20. Marciszewska, B., Marciszewski, K., 2012, Promoting Tourism Products via 3D Graphic Arts, w: Keller, P., Laesser, Ch. (eds.), New Challenges for Tourism Promotion: Tackling High Competition and Multimedia Changes, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 51-68.
 21. Marciszewska, B., Marciszewski, K., 2015, Postawy studentów specjalności turystycznych wobec sztuki ulicy a atrakcyjność miejsc pobytu turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 165-175.
 22. Martin, S.C., Csösz, I., Ciolac, R., Ianosevici, O., Murg, O., 2013, Factors Promoting Tourism Services and Their Development, Animal Science and Biotechnologies, vol. 46, no. 2, s. 399-405.
 23. Mastorakis, G., Trihas, N., Perakakis, E., Kopanakis, I., 2015, E-CRM in Tourism Exploiting Emerging Information and Communication Technologies, An International Journal of Tourism & Hospitality Research, vol. 26, no. 1, s. 32-44.
 24. Michalska-Dudek, I., 2017, Kształtowanie lojalności klientów biur podróży w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Míguez-González, M.I., Fernández-Cavia, J., 2015, Tourism and Online Communication: Interactivity and Social Web in Official Destination Websites, Communication & Society, vol. 28, no. 4, s. 17-31.
 26. Morszczinina, N.U., 2015, Razwitije turistskogo bizniesa posriedstwom wlijanija na niego intiegracyonnoj Sostawlajuszczej matierialno-kommunikacyonnogo faktora, Wiestnik Kiemierowskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta, Ekonomika, nr 2 (62), s. 229-234.
 27. Pesonen, J., Horster, E., 2012, Near Field Communication Technology in Tourism, Tourism Management Perspectives, no. 4, s. 11-18.
 28. Roszmann, M., Wilczewska, K., 2014, Internet jako nowoczesne medium komunikacji w społeczeństwie, http://kneb.wpit.am.gdynia.pl/?p=513 [dostęp: 31.01.2015].
 29. Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A., 2013, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Stoica, I., Orzan, G., Dobrescu, A., Radu, A.C., 2015, Online Marketing Communication Using Websites. A Case Study of Website Utility in Accessing European Funds in the Tourism Field Regarding Northeastern Romania, Procedia Economics and Finance, vol. 23, s. 926-935.
 31. Szreder, M., 2010, Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, Przegląd Statystyczny, nr 4, s. 168-174.
 32. Štefko, R., Királová, A., Mudrík, M., 2015, Strategic Marketing Communication in Pilgrimage Tourism, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 175, s. 423- 430.
 33. Tang, L.R, Jang, S.S., Morrison, A., 2012, Dual-route Communication of Destination Websites, Tourism Management, vol. 33, no. 1, s. 38-49.
 34. Urbański, M., 2012, Podróże malarzy graffiti - nietypowa forma turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 49-65, http://www.turystykakulturowa.org/ pdf/2012_ 08_03.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 35. Xiao, H., Smith, S.L.J., 2010, Professional Communication in an Applied Tourism Research Community, Tourism Management, no. 31, s. 402-411.
 36. Zatyka, M., 2014, Portugalia - chcesz malować, to zapłać, http://turystyka.wp.pl/ title,Portugalia-chcesz-malowac-to-zaplac,wid,15991820,wiadomosc.html#czytajdalej [dostęp: 2.12.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu