BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
Interdependence Between Economic Growth and Information Society in Poland - Empirical Approach
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 109-118, tab., rys., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Ekonometria, Badania ekonometryczne
Information society, Econometrics, Econometric research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12 , A13 , C59 , O11 , O39 , O52
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badania delfickiego dotyczące współzależności pomiędzy kreującym się społeczeństwem informacyjnym a wzrostem gospodarczym w Polsce. Przedstawiono również wyniki obliczeń statystycznych, które dotyczyły oddziaływania pomiędzy analizowanymi zjawiskami.(abstrakt oryginalny)

In the article presented the results of a expert research on the correlation between the information society and economic growth in Poland. Also presented the results of statistical calculations between the analyzed phenomenons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batorski, D. (2016). Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/fobjects/details/98188/raport_z_badan_koncowy_scalony_fin-pdf.html.
  2. Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture In Social Forecasting. New York: Basic Books.
  3. Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 9-17.
  4. Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 23-31.
  5. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57/1, 153-160.
  6. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15ag&lang=en.
  7. Kryszczuk, M.D. (2008). Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  8. Kupczyk, R. (2006). Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Educator.
  9. Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu