BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung Bohdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej
Development of Economics Around the Digital Economy
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 127-140, rys., bibl.31 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka doświadczeń, Gospodarka cyfrowa
Economics, Experience economy, Digital economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12
streszcz., summ.
Abstrakt
Wokół dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej rozwijają się w ciągu ostatnich dwóch dekad liczne próby jej teoretyzacji. Tytułując się "ekonomikami" przybierają one de facto formę wyjaśnień cząstkowych. Artykuł ten jest próbą ich syntetycznego przeglądu w nowym dla literatury przedmiotu ujęciu - pod kątem przemiany w charakterze i warunkach pracy, prosumpcji i zaangażowania, współpracy, otwartości i zaufania, doznań i relacji oraz prawnych aspektów podnoszonych przez te nowe ekonomiki. Na koniec postawiono pytanie czy te nowe "ekonomiki" to nadal ekonomia, z uwagi na ich (prawie wyłączne) korzystanie z aparatu pojęciowego i metodologii socjologii, psychologii społecznej czy antropologii kulturowej, co pozwala nam dopiero domyślać się złożoności procesów uruchomionych przez cyfryzację gospodarki.(abstrakt oryginalny)

This paper takes into account the proliferation of specific economics attempting to account for complex phenomena unchained by development of the digital economy. While their list is not exhaustive, the article's focus is on the following: economics of sharing, wikinomics, attention economy, economy of access, experience economy, gift economy, reputation economy, gig economy, creative economy, relationship economy, trust economy. These are analyzed from the following perspectives/building blocks of the emerging digital economy: new types of work and labour market insertion, openness, cooperation and trust, prosumption and commitment, legal perspectives of remix and gifting. Finally, a point is raised whether this is still economics as these approaches borrow heavily from social psychology, sociology and cultural anthropology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, S., Deragon, J.T., Orem, M.G. Smith, C.F. (2008). The Emergence of The Relationship Economy. The New Order of Things to Come. Silicon Valley: LLC.
 2. Anderson, C. (2006). The Long Tail. Why the future of Business is Selling Less of More. New York: Hyperion.
 3. Ang I. (1996). Living Room Wars: Rethinking Media Audiences. Oxon: Routledge.
 4. Benkler Y. (2006). The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven-London: Yale University Press.
 5. Boyle J. (2008). The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind. New Haven-London: Yale University Press.
 6. Botsman, R., Rogers, R. (2011). What's Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption. London: Harper Collins Publishers.
 7. Botsman, R. (1988). Welcome to the new reputation economy. Wired Magazine, September.
 8. Cheal D. (1988). The Gift Economy. London: Routledge.
 9. Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial Modern Classics.
 10. Davenport, T., Beck, J. (2011). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard University Press, Accenture.
 11. Florida, R. (2005). The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. New York: Harper Business/Harper-Collins Publishers.
 12. Grzelońska, U. (2016). Ekonomiczna Strona Kultury. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 13. Howkins, J. (2002). The Creative Economy. How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books.
 14. Independent Work: Choice, Necessity, And The Gig Economy (2016). Mc Kinsey Global Institute. Pobrano z: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/indepen dent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy.
 15. Jung, B. (2016). Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje - przykład mediów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 43-58.
 16. Keen, A. (2007). Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture. New York: Doubleday.
 17. Lanham, R. (2007). The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of Information. Chicago: The University of Chicago Press.
 18. Lessig, L. (2004). Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. The Penguin Press.
 19. Mauss, M. (2001). Socjologia i antropologia: Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 20. Pine, J., Gillmore, J. (1999). The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harvard University Press.
 21. Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society. The Internet Of Things, The Collaborative Commons, And The Eclipse Of Capitalism. New York: Palgrave Macmillan.
 22. Rifkin, J. (2001). The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience. New York: Penguin Putnam.
 23. Scholz, T. (red.) (2013). Digital Labor. The Internet as Playground and Factory. New York: Routledge.
 24. Shy, O. (2001). The Economics of Network Industries. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Stebbins, R. (2014). Careers In Serious Leisure. From Dabbler to Devotee in Search of Fulfillment. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 26. Tapscott, D., Williams, A. (2006). Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio, Penguin Group.
 27. The New Digital Economy. How it will transform business, research paper produced in collaboration with AT&T, Cisco, Citi, PwC & SAP, June 2011, document elektroniczny Oxford Economics.
 28. Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
 29. Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: Bantam Books.
 30. Webster, J.G. (2014). The Marketplace of Attention. How Audiences take shape un a digital Age. London: MIT Press Cambridge.
 31. Zorska, A., Molęda-Zdziech, M., Jung, B. (2014). Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu