BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolnicki Bogdan (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Marchaj Roman (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Związek metropolitalny w województwie śląskim
Metropolitan Union in the Silesian Voivodship
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 5-18, tab.
Słowa kluczowe
Metropolizacja, Obszar metropolitalny, Współpraca regionalna, Współpraca międzygminna
Metropolisation, Metropolitan area, Regional cooperation, Commune cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Dnia 7.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Stanowi ona odpowiedź na formułowane od wielu lat oczekiwanie mieszkańców oraz samorządowców kompleksowego uregulowania sposobu funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej. Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazały, że istniejące dotychczas prawne formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (związek i porozumienia) były niewystarczające. Dlatego też konieczne było stworzenie regulacji odpowiadającej specyfice tego regionu. (abstrakt oryginalny)

The Act on the Metropolitan Union in the Silesian Voivodship of 9 March 2017 entered into force on 7 April 2017. It is a response to the expectations of the inhabitants and territorial self-government officials that have been formulated for many years of building comprehensive regulations on the method of functioning of the Upper Silesian agglomeration. The experience of the last dozen or so years has shown that the existing legal forms of cooperation between territorial self-government units (union and agreements) was insufficient. Consequently the need arose to create regulations reflecting the specificity of that region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Dolnicki, Koncepcja powiatu metropolitalnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 5-17.
 2. B. Dolnicki, Ustrój metropolii - współczesne koncepcje, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2010/2, s. 187-206.
 3. B. Maciejewska, B. Kozek, Czy metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony [w:] Zrównoważony rozwój metropolii Silesia, red. D. Szwed, B. Maciejewska, Gdańsk 2011, s. 23 i n.
 4. D. Mantey, Potrzeba zintegrowania zarządzenia miastami i obszarami metropolitalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2013/6, s. 5-14.
 5. J. Boć [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2002, s. 172-177.
 6. J.H. Szlachetko, K. Borówka, Związek metropolitalny [w:] Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, red. J.H. Szlachetko, R. Gajewski, Gdańsk 2016, s. 91-126.
 7. M. Lackowska, P. Swianiewicz, Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, "Samorząd Terytorialny" 2013/4, s. 5-21.
 8. M. Tetra [w:] Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 57.
 9. T. Bąkowski, Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017, s. 57-64.
 10. Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, red. T. Bąkowski, Warszawa 2016.
 11. W. Kisała, B. Stępiński, Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2013/10, s. 29-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu