BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciak Mateusz (Politechnika Śląska), Spałek Seweryn (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w ramach metodyk tradycyjnych oraz zwinnych w zarządzaniu projektami
Risk Management within the Methods of Traditional and Agile Project Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 483-492, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektem, Ryzyko
Risk management, Project management, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie projektu to nie tylko określenie czynności, które należy wykonać i ich ustrukturyzowanie, ale również identyfikacja czynników ryzyka, mogących mieć wpływ na przebieg projektu. W artykule omówiono procesy zarządzania ryzykiem w ramach metodyk tradycyjnych (klasycznych) oraz zwinnych (agile) w zarządzaniu projektami, zarówno w podejściu lekkim, jak i twardym. Ponadto przedstawiono rekomendacje dalszych badań, dotyczących opracowania odpowiednich procesów zarządzania ryzykiem dla projektów zarządzanych zwinnie.(abstrakt oryginalny)

Project planning is not only to determine the activities which have to be performed and structurized, but also to identify risk factors that may have an impact on progress of the project. The article discusses the risk management processes in project management methods within the traditional and agile, both in the approach of light and space. Furthermore recommendations for further studies on the development of appropriate risk management processes for projects managed agile are given.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus A.: Zastosowanie metodyk zwinnych w produkcji oprogramowania przez firmy "software'owe". Praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
 2. Agile PM - Agile Project Management Handbook, DSDM Consortium, v. 1.2, 2010.
 3. Calo K., Estevez E., Fillottrani P.: A Quantitative Fromework for the Evaluation of Agile Methodologies. JCS&T, Vol. 10, 2010.
 4. Cockburn A.: Agile Software Development. Gra zespołowa. Helion, Gliwice 2008.
 5. Cohn M.: Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, New Jersey 2005.
 6. DeMarco T., Lister T.: Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects. Dorset House, 2003.
 7. Dudek A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach informatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 57 Gliwice 2011.
 8. Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
 9. Hightsmith J.: APM: Agile Project Management: Jak tworzyć innowacyjne produkty. PWN, Warszawa 2007.
 10. Hottenstein M.P., Dean J.W.: Managing Risk in Advanced Manufacturing Technology. California Management Review, No. 34(4), 1992.
 11. Jones R.: Zarządzanie projektami. MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 13. Karbownik A., Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem projektu w uczelni. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Gliwice 2014.
 14. Kompendium wiedzy zarządzania projektami. PMBOK Guide. MT&DC, Warszawa 2013.
 15. Kotarbiński T.: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część II. Ossolineum, Wrocław 2003.
 16. Lasek M., Adamus A.: Kiedy warto stosować metodyki zwinne (Agile Methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania? Uniwersytet Warszawski, 1(31), Warszawa 2014.
 17. Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2002.
 18. Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź 2003.
 19. PRINCE 2 - Skuteczne zarządzanie projektami. Office of Government Commerce, London 2006.
 20. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG Press, Warszawa 2001.
 21. Schwaber K., Beedle M.: Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 22. Spałek S.: Success Factors in Project Management. Literature Review, Proceedings of 8th International Technology, Education and Development Conference INTED2014. Valencia, Spain, 10-12.03.2014.
 23. Thamhain H.: Managing Risks in Complex Projects, "Project Management Journal", No. 44(2), 2013.
 24. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 25. Wachala M.: Methodological Aspects of Project Risk Management. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 753, Kraków 2007.
 26. Walczak W.: Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 27. Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami. Difin, Warszawa 2013.
 28. Włochowicz S.: Zarządzanie ryzykiem w Agile/Scrum. Dostępny w Internecie: http://blog.wlochowicz.com/2011/11/zarzadzanie-ryzykiem-w-agilescrum.html. (dostęp: 20.04.2016).
 29. Wyrozębski P., Jachniewicz M., Metelski W.: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu