BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mystkowska Iwona (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Grużewska Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Baranowska Alicja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Bącik Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Opłacalność produkcji borówki wysokiej
Profitability of Highbush Blueberry Production
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 95-105, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Ocena opłacalności produkcji, Analiza kosztów
Production of fruits, Estimation of profitability production, Cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym borówki wysokiej (amerykańskiej). Opłacalność uprawy borówki wysokiej zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości zbieranych plonów i cen skupu owoców. Oceny ekonomicznej dokonano na podstawie plantacji produkcyjnej o powierzchni 1 ha prowadzonej w latach 2008-2014, przy cenach z 2014 roku. Materiał badawczy stanowiły dane z gospodarstw gminy Adamów. Celem badań było określenie opłacalności uprawy borówki amerykańskiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM - Standard Gross Margin). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja borówki wysokiej w latach 2008-2014 była opłacalna. (abstrakt oryginalny)

Poland is a major producer of berries including highbush blueberry (American). The profitability of growing highbush blueberry depends, not only, on expenses incurred for the annual plantation, but also primarily, on the purchase price and yield quantity. Field experiments were conducted on a commercial plantation with an area of 1 hectare between the years 2008-2014. The research material consisted of data regarding the cultivation of an autumn highbush blueberry. The aim of the study was to determine the economic efficiency of highbush blueberry production on the basis of SGM (Standard Gross Margin). The results revealed that the production of highbush blueberry in 2008-2014 was profitable.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołownicki R., Miejsce agroinżynierii w rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce, Inżynieria Rolnicza (11), Kraków 2006.
  2. Pliszka K. (red), Borówka wysoka, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa 2002.
  3. Rynek Owoców i Warzyw, IERiGŻ, Warszawa 2013.
  4. Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa 2013.
  5. www.minrol/borówka-doradca
  6. www.stat.gov.pl
  7. www.daar.pl
  8. Zmarlicki K., Zmienność cen skupu owoców jagodowych w Polsce barierą dla ekonomicznie efektywnej produkcji, Mat. Konf. AR, Lublin 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1410
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu