BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żegleń Patrycja (Uniwersytet Rzeszowski), Nizioł Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na funkcjonowanie rynku turystycznego
IT Influence on the Functioning of the Tourist Market
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 165-182, rys., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Informatyka, Turystyka, Rynek turystyczny, Nowe technologie, Innowacje
Information and Communication Technology (ICT), Information science, Tourism, Tourism market, High-tech, Innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Branża turystyczna jest jedną z dziedzin gospodarki, w której wymagany jest szybki i płynny przepływ informacji - jej generowanie, gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie. Rosnący popyt i wymagania jakościowe ze strony współczesnych turystów stwarzają konieczność wdrażania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju kanałów dystrybucyjnych, narzędzi promocji, tworzenia i rozwoju produktu oraz współpracy z innymi organizacjami. Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych technologii w turystyce, głównie w sektorze linii lotniczych, biur podróży i hotelarstwa, oraz ukazanie wpływu tych technologii na funkcjonowanie rynku turystycznego. Metodologia badawcza opierała się na zastosowaniu metody desk research, obejmującej weryfikację danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych zastanych (literatura fachowa, Internet, web research). Wykorzystano następujące metody zbierania danych: CATI (Computer Assisted Telephone Interview, wywiady telefoniczne), CAPI (Computer Aided Personal Interview, wywiady wspomagane komputerowo) oraz kwestionariusz ankiety. Wyniki badań pierwotnych dotyczą znaczenia nowoczesnych narzędzi technologicznych dla funkcjonowania rynku turystycznego. Wyniki badań wtórnych dotyczą zastosowania technologii komunikacyjnych i informatycznych na przykładzie m.in. TripAdvisor.com czy eSKY.pl. (abstrakt oryginalny)

The tourist sector is among those economy branches in which one demands fast and fluent information transfer - its generating, colleting, processing, and providing. The increasing demand and qualitative expectations of today's clientstourists create the necessity of introducing IT in the range of distribution channels, promotional tools, tourist products as well as cooperation with other organizations. The aim of the paper is to present modern technologies used in tourism branches, especially in airlines, travel agencies, and the hotel industry. Additionally, the aim is to show the influence of IT tools on the tourist market. The research methodology was based on the desk research method, including verifying widely used sources such as professional literature, web research, statistical data etc. Research data have a qualitative, quantitative, primary and secondary character. The authors used various research techniques such as: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) and CAPI (Computer Aided Personal Interview) and also a survey questionnaire. The primary research results concern the meaning of IT tools for the tourist market. The secondary research results concern the use of communication and information technologies with examples of TripAdvisor.com or eSKY.pl. The research results focus on the role IT plays on today's tourist services market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amason, A., 2011, Strategic Management: From Theory to Practice, Taylor and Francis, USA.
 2. Bajaj, K.K., Nag, D., 2005, E-Commerce: The Cutting Edge of Business, Tata McGraw- -Hill Education, USA.
 3. Bartoszewski A., 2010, Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka - nowe wyzwania i możliwości, w: Denek, K. (red.), Edukacja jutra, Proces wychowania w szkole i poza nią, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 4. Boone, L.E., Kurtz, D.L., 2013, Contemporary Marketing, Cengage Learning, USA.
 5. Buhalis, D., 2003, eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Prentice Hall, London.
 6. Buhalis, D., 2008, Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, w: Pender, L., Sharpley, R. (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.
 7. Chandraserkar, K.S., 2010, Marketing Management: Text & Cases, Tata McGraw- -Hill Education, USA.
 8. Gilster, P., 2005, Internet: przewodnik użytkownika, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "HELP", Warszawa.
 9. Inkpen, G., 1998, Information Technology for Travel and Tourism, Longman, Harlow.
 10. Manzoor, A., 2010, E-Commerce: An Introduction, Lambert Academic Publishing, UK.
 11. Mihalic, T., Buhalis, D., 2013, ICT as a New Competitive Advantage Factor - Case of Small Transitional Hotel Sector, Economic and Business Review, vol. 15, no. 1, s. 33-56.
 12. Mohapatra, S., 2013, E-Commerce Strategy: Text and Cases, Springer Group, London.
 13. Nalazek M., 2010, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 14. Narodowy Portal Turystyczny - dostarcza wiedzy, pomaga ją wykorzystać, b.r., AktualnościTurystyczne.pl, http://www.aktualnosciturystyczne.pl/pot/narodowy-portal-turystyczny-dostarcza-wiedzy-pomaga-ja-wykorzystac [dostęp: 11.04.2016].
 15. Narwal, M., Sachdeva, G., 2013, Impact of Information Technology (IT) on Consumer Purchase Behavior, Journal of Arts, Science and Commerce, International Refereed Research Journal, vol. 4, iss. 3, s. 41-53.
 16. Parsons, J.J., Oja, D., 2013, New Perspectives on Computer Concepts 2013: Comprehensive, 15th ed., Course Technology. Cengage Learning, UK.
 17. Rajs, R., 2007, Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce, PWSZ, Krosno.
 18. Sowa, J., 2014, Wykorzystanie ICT w procesach decyzyjnych młodych polskich konsumentów, Marketing i Rynek, nr 11 (CD), s. 464-473.
 19. Thomas, C., 2013, E-Commerce Marketing: How to Drive Traffic that Buys to Your Website, Kernu Publishing, UK.
 20. Vermaat M.E., 2013, Discovering Computers: Student Success Guide, Cengage Learning, UK.
 21. William, J., Curtis, T., 2008, Marketing Management in Practice, Routledge, London.
 22. Wójcik, J., 2013, Wpływ technologii ICT na rolę konsumenta w komunikacji marketingowej, Studia Ekonomiczne, nr 140, s. 112-121.
 23. http://www.hrs.com.
 24. http://www.newtrader.pl/articles,113.php.
 25. https://pl.tripadvisor.com.
 26. http://www.travelplanet.pl.
 27. http://www2.esky.pl/.
 28. http://www.wakacyjnipiraci.pl/.
 29. https://www.linkedin.com/company/holidaypirates-gmbh.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu