BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniewska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie marketingowe przedsiębiorstw i regionów turystycznych w mediach społecznościowych
The Social Media Marketing Strategies of Tourism Regions and Enterprises
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 183-207, bibliogr. 59 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Media, Marketing, Marketing masowy, Marketing społeczny, Marka, Turystyka
Social media, Media, Marketing, Mass marketing, Social marketing, Brand, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, L83
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie zasad kreowania nowoczesnej strategii marki regionów i przedsiębiorstw turystycznych w mediach społecznościowych (MS) z uwzględnieniem nowych form komunikacji oraz nowych sposobów pozyskiwania informacji o oczekiwaniach i satysfakcji nabywców. Realizacji celu posłużyły przegląd literatury, raportów poświęconych statystycznym pomiarom ruchu w sieci oraz zachowaniom nabywczym w świecie cyfrowym oraz studia przypadków organizacji turystycznych kreujących wizerunek, oparty na nowych mediach. W wyniku badań zidentyfikowano lukę marketingową wyrażającą rozbieżność między doborem narzędzi marketingowych stosowanych przez organizacje turystyczne w nowych mediach a zasadami kształtowania strategii marki w MS. Nieefektywność działań promocyjnych, będąca praktycznym wyrazem tej luki, wynika z przenoszenia narzędzi i metod stosowanych w tradycyjnych kanałach komunikacji do świata nowych mediów. Sformułowane wnioski powinny wpłynąć na formułowanie strategii komunikowania marki przedsiębiorstw i regionów turystycznych w MS oraz skłaniać do analizy wskaźników umożliwiających pomiar efektywności tych działań. Artykuł jest pierwszym opracowaniem identyfikującym lukę marketingową charakteryzującą działania przedsiębiorców i regionów turystycznych w nowych mediach, będącą wynikiem niewłaściwego rozumienia logiki społeczności funkcjonujących w nowych mediach. (abstrakt oryginalny)

The paper seeks to discuss the basis for a modern social media marketing strategy, including a new communication paradigm and new ways of database construction. It is based on the literature research (including Internet publications on tourism trends and e-consumer journeys) and the case studies of tourism enterprises/organizations/regions modern marketing strategies. The paper identifies the marketing gap illustrating the difference between the traditional marketing tools and the most appropriate SM marketing techniques. The results of the analysis should be discussed further, as the case study analysis does not ensure the representativeness of research; however it helps to illustrate the major marketing trends. The analysis of Western European organizations needs a critical approach due to the cultural differences (mainly of the different digital literacy of western and eastern European societies). The limitations do not seem to be accurate in the case of younger generation (Gen Y). This paper will be of immense value to tourism industry leaders, formulating the basis for their SM marketing strategies. It should also enhance the use of new media effectiveness indicators. The paper contributes to the knowledge of tourism SM marketing strategies being a guide for tourism policy planners and managers. It is the first publication in Poland on the marketing gap between old and new media. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almatur promuje na Facebooku młodzieżową ofertę obozów tematycznych, 2016, Marketing w Praktyce, http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=4/did=1039/aid=m514009b7335e7 [dostęp: 14.04.2016].
 2. Aquabumps Road Trip - New Zealand, 2012, https://vimeo.com/41749155l [dostęp: 23.06.2016].
 3. ARTUK, 2011, http://artuk.org/participate/tag-artworks [dostęp: 23.06.2016].
 4. Bloch, M., Segev, A., 2012, The Impact of Electronic Commerce on the Travel Industry, www.haas.berkeley.edu/citm/publications/papers/wp-1017.html [dostęp: 6.05.2016].
 5. Blood, R., 2000, Weblogs: A History and Perspective, http://www.rebeccablood.net/ essays/weblog_history.html [dostęp: 15.03.2016].
 6. Braun, P., 2004, Regional Innovation and Tourism Networks: The Nexus between ICT Diffusion and Change in Australia, Information Technology and Tourism, vol. 6, no. 4, s. 231-244.
 7. Briscoe, G., De Wilde, P., 2006, Digital Ecosystems: Evolving Service-oriented Architectures, w: Proceedings of the 1st International Conference on Bio Inspired Models of Network, Information and Computing Systems, December 11-13, 2006, Cavalese, Italy, IEEE Press, article no. 17.
 8. Buhalis, D., 1999, Information Technology for Small and Medium-sized Tourism Enterprises: Adaptation and Benefits, Information Technology and Tourism, vol. 2, no. 1-4, s. 79.
 9. Buhalis, D., 2003, eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson Financial Times, Prentice Hall.
 10. Cape Town Tourism: Branded Content, 2013, https://youtu.be/Hp7fnKqWxc0 [dostęp: 23.06.2016].
 11. Cheverst, K., Mitchell, K., Davies, N., 2002, Exploring Context-aware Information Push, Personal and Ubiquitous Computing, vol. 6, no. 4, s. 276-281.
 12. Collins, C., Buhalis, D., Peters, M., 2003, Enhancing SMTEs' Business Performance through the Internet and e-learning Platforms, Education and Training, vol. 45, no. 8-9, s. 483-494.
 13. Cook, N., 2008, Enterprise 2.0: How Social Software Will Change the Future of Work, Gower Publishing Limited, Aldershot.
 14. Ćwiklińska, J., 2014, Crowdsourcing in Marketing Communication for Hospitality Industry, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, vol. 14, no. 3, s. 99-108.
 15. Uden, L., Wangsa, I.T., Damiani, E., 2007, The Future of E-learning: E-learning Ecosystem, w: Proceedings of the 2007 Inaugural IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE DEST 2007), s. 113-117.
 16. Davenport, T.H., Barth, P., Bean, R., 2012, How Big Data Is Different, MIT Sloan Management Review, Fall.
 17. Destination NSW, 2012, Youth Campaign, www.destinationnsw.com.au/tourism/ marketing-overview/sector-marketing/youth-campaign] [dostęp: 21.03.2016].
 18. Discover Ireland, 2014, www.facebook.com/discoverireland.ie [dostęp: 12.04.2016].
 19. Evans, G., Peacock, M., 1999, A Comparative Study of ICT, Tourism and Hospitality SMEs in Europe, w: Buhalis, D., Schertler, W. (eds), Information and Communication Technologies in Tourism 1999. Proceedings of the International Conference on ICT in Innsbruck, Austria, 1999, Springer, Vienna.
 20. Failte Ireland, 2011, Gift of the Gab Wanted for New Home Holiday Campaign, www.failteireland.ie/Utility/News-Library/Gift-of-the-Gab-Wanted-for-New-Home-Holiday-Campai.aspx [dostęp: 21.03.2016].
 21. Haenlein, M., Kaplan, A.M., 2012, The Impact of Unprofitable Customer Abandonment on Current Customers' Exit, Voice, and Loyalty Intentions: An Empirical Analysis, Journal of Services Marketing, vol. 26, no. 6, s. 458-470.
 22. Howe, J., 2006, Crowdsourcing: A Definition, Crowdsourcing, June 02, http://crowdsourcing. typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html [dostep: 23.05.2016].
 23. If You Like Latvia, 2011, https://www.facebook.com/IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou/ app/319064781461525/ [dostęp: 23.04.2016].
 24. Jamaica Valentine's Day Case, 2013, https://youtu.be/Jfp4PEn17WA [dostęp: 23.06.2016].
 25. Kachniewska, M., 2014a, Big Data Analysis jako źrodło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, Folia Turistica, nr 32, s. 35-54.
 26. Kachniewska, M., 2014b, Tourism Value Added Creation through a User-centric Context-aware Digital System, University of Szczecin Scientific Journal, no. 836, s. 103-118.
 27. Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A., 2012, Rynek turystyczny, WoltersKluwer Polska, Kraków.
 28. Lau, S.L., 2012, Towards a User Centric Context Aware System: Empowering Users through Activity Recognition Using a Smartphone as an Unobtrusive Device, Kassel University Press, Kassel.
 29. Main, H.C., 2002, The Expansion of Technology in Small and Medium Hospitality Enterprises with a Focus on New Technology, Information Technology and Tourism, vol. 4, no. 3/4, s. 167-174.
 30. Making Colorado, 2015a, Creative, https://youtu.be/HkaXgrmRKfw [dostęp: 23.06.2016].
 31. Making Colorado, 2015b, Discovery, https://youtu.be/mJBn1znsbYI [dostęp: 23.06.2016].
 32. Making Colorado, 2015c, Strategy, https://youtu.be/FEQYQCzZioM [dostęp: 23.06.2016].
 33. Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, Ch., Hung Byers, A., 2011, Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity,www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_ next_frontier_for_Innovation [dostęp: 17.06.2016].
 34. Marketing Automation, 2016, Snapchat dla marketerów: 26 statystyk, które musisz znać w 2016 r., 9 lutego, http://marketing-automation.pl/snapchat-dlamarketerow- 26-statystyk-ktore-musisz-znac-w-2016-r/[dostęp: 23.05.2016].
 35. Mayer-Schonberger, V., Cukier, K., 2013, Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt.
 36. McAfee, A., Brynjolffsson, E., 2012, Big Data: The Management Revolution, Harvard Business Review, October, s. 60-66.
 37. Mikowska, M., 2015, Polska.Jest.Mobi, Raport Firmy "Jestem3", www.tnsglobal.pl/ coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf [dostęp: 23.06.2016].
 38. Miller, K.D., Fabian, F., Lin, S.-J., 2009, Strategies for Online Communities, Strategic Management Journal, vol. 30, s. 305-322.
 39. Modiano, D., 2012, Crowdsourcing for Destination Marketing: Make it Personal!, TOPOSOPHY, March 15, http://aboutourism.wordpress.com/2012/03/15/crowd sourcing-for-destination-marketing-make-it-personal/ [dostęp: 21.04.2016].
 40. Mourato, D., 2012, The Philippines Crowdsource Tourism Campaign. Daily Crowdsource, http://dailycrowdsource.com/crowdsourcing/projects/917the-philippinescrowd source-tourism-campaign [dostęp: 21.05.2016].
 41. NapoleonCat, 2014, Travelbook 2014 Polska turystyka na Facebooku, https://napoleoncat. com/travelbook2014/ [dostęp: 23.06.2016].
 42. Obermutten. A little village goes global, 2016, https://youtu.be/e91c0mWP960 [dostęp: 23.04.2016].
 43. Onze helden zijn terug, 2013, https://youtu.be/a6W2ZMpsxhg[dostęp: 23.06.2016].
 44. Panayiotou, Ch., Samaras, G., 2004, mPERSONA: Personalized Portals for the Wireless User: An Agent Approach, Mobile Networks and Applications (MONET), Special Issue on Mobile and Pervasive Commerce, vol. 9, iss. 6, s. 663-677.
 45. Pashtan, A., Blattler, R., Heusser, A., Scheuermann, P., 2003, CATIS: A Context Aware Tourist Information System, w: Proceedings of the 4th International Workshop of Mobile Computing, Rostock, Germany, www.ece.northwestern. edu/peters/ references/IMC.CATIS.pdf [dostęp: 18.06.2016].
 46. Poslad, S., Laamanen, H., Malaka, R., Nick, A., Buckle, P., Zipl, A., 2001, CRUMPET: Creation of User-friendly Mobile services Personalised for Tourism, w: Proceedings of 2nd International Conference on 3G Mobile Communication Technologies, 26-28 March 2001, London, IEEE Press, Piscataway, NJ, s. 28-32.
 47. Qantas. You're the Reason We Fly, 2012, https://www.qantasyou.com/#tab/online [dostęp: 21.03.2016].
 48. Safko, L., Brake, D.K., 2009, The Social Media Bible: Tactics, Tools & Strategies for Business Success, John Wiley & Sons, Hoboken.
 49. Setten, M. van, Pokraev, S., Koolwaaij, J., 2004, Context-aware Recommendations in the Mobile Tourism Application, w: De Bra, P.M.E., Nejdl, W. (eds.), Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems. AH 2004. Lecture Notes in Computer Science, vol 3137, Springer, Heidelberg, s. 235-244.
 50. Staniszewski, M., b.r., Prosument, Producent, Profesjonalista, CR Navigator, http:// www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html [dostęp: 9.06.2016].
 51. Stankiewicz, M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 52. Sukces polskich blogerów podróżniczych, 2016, National Geographic Polska, 29 marca, http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/sukces-polskich-blogerowpodrozniczych- film-o-kioto-nagrodzony-w-japonii [dostęp: 24.04.2016].
 53. Van Brimmer, A., 2012, Finalists Chosen for Visit Savannah Tourism Video Contest, Savannah Now, March 6, http://savannahnow.com/exchange/2012-03-06/ finalists-chosen-visit-savannah-tourism-video-contest#.UU7KJRxg8z9, [dostęp: 21.03.2016].
 54. Visit Savannah, 2015, www.facebook.com/VisitSavannahGA?v=app_226105637428 999 [dostęp: 21.03.2016].
 55. Vivion, N., 2012, Mission Millennials: Capturing a Lucrative Cohort for Life, https:// www.tnooz.com/article/mission-millennials-capturing-a-lucrative-cohort-forlife/ [dostęp: 12.06.2016].
 56. Wiki Loves Art, 2011, http://www.wikilovesart.nl [dostęp: 23.06.2016].
 57. Wilkowski, M., 2009, Holenderskie muzea współpracują z Wikipedystami, Historia i Media, 26 maja, http://historiaimedia.org/2009/05/26/holenderskie-muzea- -wspolpracuja-z-wikipedystami/index.html[dostęp: 20.03.2016].
 58. Zaremba, M., 2011, Odpowiedni dać rzeczy tag. Folksonomia jako uniwersalny model klasyfikacji treści w Internecie, Media i Społeczeństwo, nr 1, s. 112-119.
 59. Zhunge, H., Shi, X., 2004, Toward the Eco-grid: A Harmoniously Evolved Interconnection Environment, Communications of the ACM, vol. 47, no. 9, s. 78-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu