BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar lojalności nabywców usług biur podróży w Polsce
The Loyalty Measurement Problems of Travel Agencies' Customers in Poland
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 242-264, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Turystyka, Lojalność, Lojalność klientów, Usługi turystyczne
Travel agency, Tourism, Loyalty, Customer loyalty, Tourism services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, D12, M37
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wskaźników służących do pomiaru lojalności nabywców, a także analiza poziomu lojalności nabywców usług biur podróży w Polsce. Przegląd piśmiennictwa pozwolił na przedstawienie wskaźników pomiaru lojalności oraz wskaźników wyboru klientów służących do zarządzania lojalnością nabywców. Osiągnięcie celów badawczych możliwe było dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród nabywców usług biur podróży w Polsce (N = 1151). Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych nabywców usług biur podróży w Polsce, które pozwoliły na ocenę poziomu ich lojalności. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że klienci biur podróży w Polsce to lojalni nabywcy usług turystycznych. Zaprezentowane wyniki badań mają znaczenie aplikacyjne i mogą być użytecznym źródłem informacji w procesie opracowywania strategii działających na rynku biur podróży. Wśród praktycznych implikacji wskazano sugestie respondentów dotyczące ukrytych możliwości, które mogłyby sprawić, że byliby oni w większym stopniu skłonni rekomendować innym osobom usługi danego biura. Wskazują one potencjalne źródła przewagi konkurencyjnej, jak i konieczne kierunki modyfikacji w analizowanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to discuss the indicators for customer loyalty measurement and to analyse the loyalty level of travel agencies' customers in Poland. The review of subject literature allowed presenting the indicators for loyalty measurement and also the indicators for customer selection used for customer loyalty management. The realisation of the research goals was possible as a result of survey studies carried out among travel agencies' customers in Poland (N = 1151). The article presents the empirical research results of travel agencies' customers in Poland, which allowed their loyalty level assessment. The conducted analysis confirmed that travel agencies' customers in Poland represented loyal purchasers of tourist services. The presented research results have an application oriented importance and can be a useful source of information in the strategy development process for travel agencies that are operating on the market. Among the practical implications the respondents' suggestions, referring to the hidden possibilities, were indicated, which could result in their higher inclination towards recommending a given travel agency service to other people. They identify the potential sources of a competitive advantage, as well as the necessary directions of modifications in the analysed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz, K., Nieżurawski, L., Śmiatacz, K., 2014, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, Marketing i Rynek, nr 8, s. 18-24.
 2. Furtak, R., 2003, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 3. Hill, N., Alexander, J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Jones, T.O., Sasser, W.E. Jr., 1995, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, vol. 73, no. 6, s. 88-99.
 5. Kaczmarczyk, S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 6. Knox, S., Walker, D., 2003, Empirical Developments in the Measurement of Involvement, Brand Loyalty and Their Relationship in Grocery Markets, Journal of Strategic Marketing, vol. 11, iss. 4, s. 271-286.
 7. Kozielski, R. (red.), 2004, Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Michalska-Dudek, I., 2014, Multidimensionality and Determinants of Consumer Loyalty in Tourist Services, Folia Turistica, nr 33, Varia English Volume, s. 83-107.
 9. Michalska-Dudek, I., 2015, Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 321-331.
 10. Michalska-Dudek, I., 2017, Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Morgan, N.A., Clarck, B.H., Gooner, R., 2002, Marketing Productivity, Marketing Audits, and Systems for Marketing Performance Assessment - Integrating Multiple Perspective, Journal of Business Research, vol. 55, no. 5, s. 363-375.
 12. Otto, J., 2004, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Reichheld, F.F., 2003, The One Number You Need to Grow, Harvard Business Review, vol. 81, no. 12, s. 46-54.
 14. Rudawska, E., 2008, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 716, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecisńkiego, Szczecin.
 15. Seweryn, R., 2012, Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Sheth, J.N., Sisodia, R.S., 2002, Marketing Productivity - Issue and Analysis, Journal of Business Research, vol. 55, no. 5, s. 349-362.
 17. Skowron, S., Skowron, Ł., 2012, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 18. Smyczek, S., 2001, Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 19. Smyczek, S., 2005, Badanie lojalności konsumentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M, w: Milic-Czerniak, R. (red.), Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania, Difin, Warszawa, s. 93-112.
 20. Taylor, T.B., 1998, Better Loyalty Measurement Leads to Business Solutions, Marketing News, vol. 32, no. 22, s. 41-42.
 21. Urban, W., Siemieniako, D., 2008, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu