BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Digitalizacja podłożem konkurencyjnych przewag instytucjonalnych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
Digitalization : the Base of the Institutional Advantages of Companies in the International Market
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 114-123, rys., bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Digitalizacja, Przewaga konkurencyjna, Organizacje nieformalne
Digitizing, Competitive advantage, Informal organizations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie w jaki sposób cyfryzacja wpływa na budowanie instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Nowe technologie zmieniają warunki prowadzenia biznesu. W budowaniu przewag konkurencyjnych coraz większą rolę odgrywają platformy biznesowe, co oznacza, że digitalizacja stwarza szczególne możliwości wejścia na zagraniczne rynki, zwiększając wagę nieformalnych zasad, często opartych na zaufaniu i sieciowych relacjach. Z drugiej jednak strony w warunkach niepewności i hiperkonkurencji instytucje, w tym regulacje wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa do ograniczania ryzyka i budowy instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych, metodę opisową i genetyczną.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is a presentation the digitalization in achieving institutional competitive advantage in the international market. The information-technology revolution to a large extent contributed to the change of the businesses' functioning conditions. The use of IT platform facilitates access to foreign markets and increases the importance of informal rules, often based on trust and networks. On the other hand, under the conditions of turbulence and hypercompetition, companies (including large KTN) trying to reduce the risks and build institutional competitive advantage use regulations. The study used the analysis of source texts and descriptive method and genetic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcacer J., Cantwell J., Piscitello L., 2016, Internationalization in information age: A new era for places, firms, and international business networks? Journal of International Business Studies, nr47, s. 499-512.
 2. Anderson Ch., 2011, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s 90-91.
 3. Ciesielska D., 2014, Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, Przemysł Chemiczny, t. 93, nr 10, s. 92-100.
 4. Cyman D., 2016, Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, Annates Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia, vol. L, 4, s.7.
 5. Dunning J.H., 2006, Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, Transnational Corporations, vol. 15, nr 1, s.201-204.
 6. Dunning J. H., Lundan S. M., 2010, The institutional origins of dynamic capabilities in multinational enterprises, Industrial and Corporate Change, vol. 19, nr4, s. 1241.
 7. D'Aveni A., Dagnino G.B., Smith G.K., 2010, The Age of Temporary Advantage, Strategic Management Journal, No. 31, s. 1371-1385.
 8. Hamel G., Prahald C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa, s. 86
 9. Hoor A., Maseland R., 2016, How institutions matter for international business: Institutional distance effects vs institutional profile effect, Journal of International Business Studies, nr43 s. 374-381.
 10. Kasiewicz St., Kurkliński L, Szpringer W., 2014, Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, s. 9-17.
 11. Kutcher E., Nottebohm O., Sprague K., Grow fast or die slow, McKinsey Company 2014, s. 1-3
 12. Mączyńska E., 2016, Państwo w warunkach rewolucji informacyjnej. Refleksje na kanwie wybranych publikacji, Biuletyn PTE, nr 3, s. 29-35.
 13. Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market, 2016, GfK Belgium PS, EC Brussels.
 14. Niedziółka T., 2015, Budowa zaufania w cloud computing, w: Poniatowska-Jaksch M., (red), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym, SGH, Warszawa s 187.
 15. North D.C., 1991, Institutions, Journal of Economic Perspectives, vol. 5, nr 5, s. 97.
 16. Pakulska T., 2016, Plug and play firms in the TNCs' virtual value chain, Journal of Economics and Management, vol. 24, s. 26-37.
 17. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2016, Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzie realizacji strategii, w: Poniatowska-Jaksch M. (red.) Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem kierunku nowego myślenia strategicznego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s 244-246
 18. Sagan M., 2016, Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 11, s. 32-34.
 19. Stępień B., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 137-198.
 20. Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, 2015, Komisja Europejska, Bruksela, s.3.
 21. Szpringer W., 2012. Innowacyjne modele e- biznesu, Warszawa, Difin, s.68-94.
 22. Wieczerzycki M., 2015, Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu, Gospodarka Narodowa, 1 (275), s. 135-140.
 23. Companies. The rise of the superstars, Special report, 2016, http://www.economist.com/news/ special-report/21707048-small-group-giant-companiessome-old-some-neware-once-again-domi-nating-global, dostęp z dnia 27 03.2017.
 24. Kellner, T. When Hardware Met Software: Mining the Value of the Industrial Internet, http://www.gereports com/post/91057813850/when-hardware-met-software-mining-the-value-of, dostęp z dnia 5.07.2015.
 25. globalwebindex.net, emarketer.com, dostęp z dnia 27.04.2017.
 26. http://www.statista.com/statistics/268604/annual-revenue-of-amazoncom, dostęp z dnia 25.04.2017.
 27. http://www.statista.com/statistics/268604/annual-revenue-of-facebookcom, dostęp z dnia 25.04.2017
 28. Weaponized AI, digital espionage and other technology risks for 2017, 2017-https://www.weforum. org/agenda/2017/01/technology-risks-amplified-by-global-tensions, dostęp z dnia 29 04.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu