BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Agata (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej
The Care System of Estonian Veterans
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 96-112, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Weterani, Opieka zdrowotna, Konflikty zbrojne
Veterans, Health care, Armed conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Estonia
Estonia
Abstrakt
Wskutek charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych i prowadzonych w ich wyniku operacji powstał "problem" nowej grupy społecznej, której zwyczajowo nadano miano "weteranów". Zasadną powinnością państw stało się zapewnienie pomocy powracającym z uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym i fizycznym żołnierzom oraz ich rodzinom. Wprowadzenie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa zapoczątkowało możliwość budowy systemu opieki nad weteranami w Polsce. Dążąc do stworzenia odpowiedniego systemu opieki zasadne jest przeanalizowanie tego, jak inne kraje rozwiązały ten problem. Stąd też celem poznawczym niniejszej publikacji jest identyfikacja i eksplanacja założeń funkcjonowania systemu opieki nad weteranami na przykładzie Republiki Estońskiej. Ponadto, mając na uwadze cel utylitarny - wykorzystanie założeń estońskiego systemu opieki do określenia podstawy zmian jakości funkcjonowania systemu opieki nad weteranami w Polsce -przeprowadzona została analiza SWOT omawianego systemu. (abstrakt oryginalny)

Due to the nature of contemporary armed conflicts and the resulting operations, the "problem" of the new social group, which has traditionally been called "veterans", was born. It was a reasonable duty of the states to provide assistance to injured and wounded (damage to physical and mental health) soldiers returning from military operations abroad and their families. The introduction of the Act of 19 August 2011 on Foreign Mission Veterans has initiated the possibility of building a system of care for veterans in Poland. As it is strived to create the right care system, it is important to analyze, how other countries have solved this problem. Therefore, the cognitive goal of this publication is the identification and explanation of the assumptions of the functioning of the veteran care system in the Republic of Estonia. In addition, in view of the utilitarian objective - the use of the Estonian system of care to determine the base of the quality changes of the veteran care system in Poland - it is carried out a SWOT analysis of the discussed system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Estonian Ministry of Defence. 2012. Policy regarding veterans of The Defence Forces and The Defence League.
 2. Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria. 2002. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa. PWE.
 3. Szymański Piotr. 2015. Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne państw bałtyckich. W http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17848?t=Polityka-bezpieczenstwa-i-sily-zbrojne-panstw-baltyckich.
 4. http://annameau.ee/en/07-04-2016-blue-hepatica-flower-charity-campaign-recognize-veterans-launched-today/.
 5. http://kredex.ee/en/.
 6. http://mil.ee/mpt.
 7. http://news.err.ee/115601/estonia-honors-veterans-with-flower-campaign.
 8. http://www.carolinillenzeerifond.ee/fondist.
 9. http://www.defence24.pl/analiza_estonia-rozbudowuje-armie-i-zwieksza-wydatki-na-obrone-narodowa.
 10. http://www.mil.ee/en/defence-forces/operations-abroad.
 11. http://www.mil.ee/en/landforces/Support-Command-of-the-Estonian-Defence-Forces.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu