BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wsparcie finansowe inteligentnych specjalizacji regionalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
The Financial Support to Smart Specializations Throught the Regional Operational Programmes
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 515-523, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Innowacyjność, Programy operacyjne, Rozwój regionalny
Smart specialization, Innovative character, Operational programmes, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została omówiona istota koncepcji rozwoju regionalnego opierając się na innowacjach, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami. Jego zasadniczym celem była ocena tego, czy wyłonione w regionach inteligentne specjalizacje będą miały decydujący wpływ na możliwość uzyskania finansowania przez beneficjentów w ramach regionalnych programów operacyjnych wybranych województw. Weryfikowana była teza, że w pewnych przypadkach władze regionalne nie koncentrują się na kierunkach rozwoju, określonych w dokumentach strategicznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of smart specialisations and the purpose of their definition in EU member states. The author conducted an analysis of ROP priority axes under which financing could be provided for actions consistent with the adopted specialisations. The principal aim of the article was to evaluate the degree of convergence between support of projects on a regional level and the provisions of strategic documents where directions for region's development based on smart specialisations are defined. Thus, the validity of the thesis which says that regional authorities sometimes fail to focus on adopted directions associated with allocated funds, could be verified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji (na przykładzie województwa śląskiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, 2014.
 2. Buettner S.M.: Mobilizing Regions, Mobilizing Europe: Expert Knowledge and Scientific Planning in European Regional Development. Routledge, London, New York 2013.
 3. Ciok S.: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczorozwojowej, [w:] Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 4. Foray D., David P.A., Hall B.H.: Smart specialization: from academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. MTEI Working Paper, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne 2011.
 5. Foray D., David, P.A., Hall, B.H.: Smart Specialisation - The Concept. Knowledge, "Economists Policy Brief". European Commission, DG Research, Brussels, No. 9, 2009.
 6. Giannitsis T., Kager M.: Technology and Specialization: Dilemmas, Options and Risks? Expert group "Knowledge for Growth", http://ec.europa.eu/invest-in-research/ pdf/download_en/kfg_report_no8.pdf.
 7. Klimowicz M.: Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, [w:] A. Pacześniak, M. Klimowicz (red.): Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. OTO, Wrocław 2014.
 8. Okoń-Horodyńska E.: Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce? [w:] E. Okoń- Horodyńska (red.): Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności. PTE, Warszawa 2004.
 9. Pinto H., Rodrigues P.M.: Knowledge production in European regions: The impact of regional strategies and regionalization on innovation, "European Planning Studies". Vol. 18, No. 10, 2010.
 10. Stawasz E.: Polityka innowacyjna, [w:] K. Matusiak (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 11. Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych. "Nauka", nr 1, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu