BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadros Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Pacjent w podmiocie leczniczym - interesariusz, interesant czy petent
Patient in Medical Subject - Stakeholder, Client and Petitioner
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 525-534, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie służbą zdrowia, Interesariusze
Health care protection, Management of health services, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne zarządzanie wymusza na menedżerach uwzględnianie wpływu określonych grup społecznych (interesariuszy) na funkcjonowanie organizacji. W ochronie zdrowia szczególną kategorią interesariuszy są pacjenci. Z jednej strony pełnią rolę analogiczną do klientów podmiotów gospodarczych - nabywają produkty i usługi zdrowotne. Z drugiej są częścią ich otoczenia społecznego; jednak to oni finansują także funkcjonowanie tych podmiotów. Wydaje się więc logiczne, że powinni być traktowani jako jedna z kluczowych grup interesariuszy. Czy tak jest w praktyce - autorka będzie chciała odpowiedzieć w poniższym artykule.(abstrakt oryginalny)

In the health care specific category of stakeholders are patients. On the one hand, they serve as analogous to the customers of operators - purchase products and health services. On the other hand, they are part of the social environment. On the third, they finance the functioning of entities. So it seems logical that they should be treated as one of the key stakeholder groups. It is that in practice, the author will want to answer in this article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Davis K., Blomstrom R.: Business and Society: Environment and Responsibility. McGraw-Hill, New York 1975.
 3. Dyaczyńska K., Szymaniec K.: Powiązania Public Relations, organizacji uczącej się i społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście analizy interesariuszy. Doświadczenia publicznego sektora ochrony zdrowia, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tom: Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 4. Frączkiewicz-Wronka A.: Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego. " Przegląd Organizacji", nr 9, 2010.
 5. Freeman R.E.: Strategic Management. A Stakeholder Approach. Pitman, Boston 1984.
 6. Freeman R.E., Velamuri S.R.: A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility. http://ssrn.com/abstract=1186223; odczyt 12.03.2016.
 7. Getzen T.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 8. Gołaszewska-Kaczan U.: Koncepcja interesariuszy w teorii i praktyce przedsiębiorstwa. "Współczesne Zarządzanie", nr 1, 2005.
 9. Lisiecka K.: Społeczna odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami w systemie ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378,Wrocław 2015.
 10. Rodriguez M.A., Ricart J.E.: Towards the Sustainable Business. IESE Universidad Navarra. "Revista de Atiguos Alumnos", No. 85, 2002.
 11. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2015.
 12. Walkowiak R., Oliński M., Wysocka M., Adamowicz M.: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Praktyki na Warmii i Mazurach. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu