BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Okresowe ocenianie pracowników i menedżerów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych
Periodic Evaluation of Managers and Specialists in Corporate Groups in the Light of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 535-544, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Ocena pracowników, Badania empiryczne, Analiza ilościowa, Analiza jakościowa
Capital group, Employee appraisal, Empirical researches, Quantitative analysis, Qualitative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki ilościowych i jakościowych badań empirycznych, dotyczących okresowego oceniania menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych. Badania ilościowe zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety w ponad 100 grupach kapitałowych zlokalizowanych w Polsce. Badania jakościowe dokonano przy zastosowaniu metody analizy studiów przypadków w 6 grupach kapitałowych, z których 4 przedstawione zostały syntetycznie w niniejszym artykule. Wykorzystano w nich kwestionariusz skategoryzowany. Identyfikacji, analizie i ocenie poddane zostały systemy okresowych ocen pracowniczych oraz wykorzystanie ocen okresowych w badanych grupach kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

In the paper have been presented qualitative and quantitative results of empirical research in the field of periodic evaluations of managers and specialists in corporate groups. Qualitative research has been conducted in 103 corporate groups located in Poland on the basis of the survey questionnaire addressed to HR departments of the parents companies and subordinates. Quantitative research based on the in- depth interviews with the representatives of 6 corporate groups. 4 case studies are presented in short form in this paper. Systems of periodic evaluation of employees in explored corporate groups an implementation of periodic notes have been identified, analyzed and evaluated by the author.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lewicka D.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 122-123.
  2. Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Pocztowski A.: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 268-269.
  4. Romanowska M. (red.): Leksykon zarządzania. Difin, Warszawa 2004, s. 374.
  5. Sidor-Rządkowska M.: Razem wybrać najlepszych. "Personel", nr 2, 2001, s. 17.
  6. Zając Cz.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu