BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna
Tytuł
Przesłanki kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły
Reasons for the Multipurpose Development of the Lower Vistula
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 317-327, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Drogi wodne, Gospodarka wodna, Transport wodny
Waterways, Water management, Water carriage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wisła
Abstrakt
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły przyniesie efekty w wielu dziedzinach gospodarki - korzyści transportowe, energetyczne wynikające z zaspokojenia potrzeb wodnych i uniknięcia zarówno strat powodziowych, jak i z niedostatku wody w rolnictwie, leśnictwie i innych działach gospodarki, a także efekty w postaci rozwoju turystyki wodnej. Skala korzyści oraz możliwość uniknięcia, bardzo kosztownych dla gospodarki i ludności mieszkającej w rejonie dolnej Wisły strat, to najważniejsze przesłanki jej zagospodarowania, dalsze zaniedbanie lub wykonywanie jedynie kosztownych prac interwencyjnych na dolnej Wiśle generuje koszty i oznacza rezygnację z potencjalnych korzyści wynikających z jej kompleksowego zagospodarowania.(abstrakt oryginalny)

Multipurpose development of the lower Vistula brings results in many areas of the economy - the benefits of transport, energy effects, meeting the needs of water and avoid both flood losses and the resulting shortage of water in agriculture, forestry and other sectors of the economy and the effects of water tourism development. The scale of benefits and the possibility of avoiding losses, very expensive for the economy and the population living in the area of Lower Vistula are the premise of its development, further neglect or perform only costly intervention works on the lower Vistula generates costs and means resignation from the potential benefits of multipurpose development of the Lower Vistula River.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolt A., Jerzyło P, Uwarunkowania żeglugi śródlądowej na Wiśle od Warszawy do Gdańska, "Acta Energetica" 2013, nr 2
  2. Gawłowski S., Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiśle we Włocławku, Warszawa 2010
  3. Hydrodynamiczny model dolnej Wisły z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących, praca zbiorowa pod kierunkiem M. Szydłowskiego, Gdańsk 2014
  4. Mindur L., Szyszka G., Metodyka oceny i wyboru uwarunkowań ekonomicznych budowy i eksploatacji Zintegrowanych Centrów Logistycznych [w:] Technologie transportowe, red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2014
  5. Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Warszawa 2014
  6. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Społeczno-ekonomiczne przesłanki zagospodarowania dolnej Wisły, opracowania przygotowane dla Energii S.A., Sopot 2015
  7. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, opracowanie przygotowane dla Energii SA, Sopot 2016
  8. Wojewódzka-Król K., Współzależności w rozwoju śródlądowych dróg wodnych, "Logistyka" 2011, nr 6 (dodatek Logistyka nauka CD nr 3)
  9. Wpływ energii wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association, Warszawa 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu