BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarczyk Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kryzys metody układowej : zagadnienia prawne
Breakdown of Collective Agreements in Poland : Legal Aspects
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 7, s. 2-10, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje zbiorowe, Układ zbiorowy pracy, Dialog społeczny, Związki zawodowe, Regulacje prawne
Collective bargaining, Union agreement, Social dialogue, Trade unions, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Dofinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Abstrakt
Negocjacje zbiorowe przechodzą głęboki kryzys. Ich praktyczne znaczenie jest bardzo ograniczone, choć dialog społeczny, zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ma stanowić jedną z podstaw ustroju społeczno-gospodarczego. Autor omawia prawne aspekty załamania się systemu układów zbiorowych w Polsce. Analizuje przyczyny kryzysu i formułuje postulat ustawowej interwencji. Przedstawia także propozycje rozwiązań prawnych, które mogłyby spowodować poprawę sytuacji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses legal aspects of the breakdown of collective agreements in Poland. Collective negotiations are undergoing a deep crisis. Their practical meaning is very limited, even though social dialogue is, according to the Polish Constitution, one of the fundaments of the socio-economic system. Author analysis the reasons of the crisis and calls for the need of statutory intervention. Finally, he proposes some legal solutions that can improve the situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biagi, M. Tiraboschi, M. (2004). Forms of Employee Representational Participation. W: R. Blanpain (red.), Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies. Kluwer Law International.
 2. Czarnecki, P. (2014). Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych. Warszawa.
 3. Dubowik, A. (2002). Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 4. Florek, L. (1990). Ochrona praw i interesów pracownika. Warszawa.
 5. Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.
 6. Florek, L. (2013)."Znaczenie układów zbiorowych pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 7. Gersdorf, M. (1997). Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 8. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 9. Góral, Z. (2010). Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
 10. Gładoch, M. (2014). Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy. Toruń.
 11. Gładoch, M. (2016). Kilka uwag o przyczynach kryzysu układów zbiorowych pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Warszawa.
 12. Goździewicz, G. (2006). Rozwiązanie układu zbiorowego pracy. W: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa.
 13. Goździewicz, G. (2010). Układy zbiorowe pracy jako podstawowy instrument działalności związków zawodowych. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
 14. Goździewicz, G. (2016). Gospodarcza funkcja układów zbiorowych pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.
 15. Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5 i 6).
 16. Hajn, Z. (2002). Ustawowy model organizacji polskiego ruchu związkowego i jego wpływ na zbiorowe stosunki pracy. W: M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Warszawa.
 17. Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa.
 18. Hajn, Z. (2016). Konkurencja między przedsiębiorcami a prawo pracy. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.
 19. Hepple, В. (2003). Four Approaches to the Modernisation of Individual Employment Rights. W: Changing Industrial Relations & Modernisation of Labour Law. Kluwer Law International.
 20. Musiała, A. (2013). Porozumienie zbiorowe jako źródło prawa pracy. Poznań.
 21. Państwowa Inspekcja Pracy. (2015). Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji pracy w 2014 r. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 22. Państwowa Inspekcja Pracy. (2016). Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji pracy w 2015 r. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 23. Państwowa Inspekcja Pracy. (2017). Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 24. Raczkowski, M. (2009). Powiązania kapitałowe pracodawcy a stosunek pracy. Państwo i Prawo, (3).
 25. Raczkowski, M. (2012). Pracodawca wielopodmiotowy - holding. W: M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy. Warszawa.
 26. Rączka, K. (2010). Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
 27. Sanetra W. (1998). Konstytucyjne prawo do rokowań. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1998, (12).
 28. Sanetra, W. (2010). Dialog społeczny jako element ustroju społecznego i politycznego w świetle Konstytucji RP. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
 29. Seweryński, M. (1999). Dialog społeczny. Współzależność gospodarki i prawa pracy. W: Referaty па VI Europejski Kongres Prawa Pracy. Warszawa.
 30. Seweryński, M. (2010). Autonomia partnerów społecznych w stosunkach pracy i jej ograniczenia. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
 31. Skoczyński, J. (2001). Reprezentacja praw i interesów pracowników służby publicznej. W: G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych. Toruń.
 32. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa.
 33. Sobczyk, A. (2017). Państwo zakładów pracy. Warszawa.
 34. Szewczyk, H. (2010). Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa.
 35. Szubert, W. (1960). Układy zbiorowe pracy. Warszawa.
 36. Świątkowski, A. M. (2016). Konstytucyjna koncepcja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (1).
 37. Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Części. Ogólna. Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu