BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Marcin, Kobak Rafał, Kowalczyk Urszula
Tytuł
Porty rzeczne jako element rozwoju śródlądowo-morskich przewozów towarowych na ukraińskim odcinku międzynarodowej drogi wodnej E-40
River Ports as an Element of Sea-Land Transport Development on the Ukrainian Section of Tne International Inland Waterway E-40
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 329-340, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Żegluga śródlądowa, Przewozy lądowo-morskie, Drogi wodne, Transport wodny
Sailing, Land and sea transport, Waterways, Water carriage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Ukraińskie rzeki wyposażone w odpowiednią infrastrukturę logistyczną mogą stać się ważnymi arteriami, łączącymi zachodnią i centralną Europę z obszarami położonymi na wschodzie i południu. Przewidywany dynamiczny wzrost przewozów morsko-rzecznych na Ukrainie uzasadnia realizację projektów nowych połączeń wodnych między basenem Morza Czarnego a rzekami zlewiska Bałtyku, w tym także możliwości przepłynięcia z Gdańska do Odessy Wisłą i Prypecią przy wykorzystaniu zrewitalizowanej międzynarodowej drogi wodnej E-40 oraz reaktywowanego Kanału Dniepr-Bug. Nawet jeśli ta perspektywa w dzisiejszych realiach wydaje się dość odległa, to wskazany w artykule potencjał gospodarczy Ukrainy potwierdza zasadność głębszej analizy tej formy transportu towarów.(abstrakt oryginalny)

Ukrainian rivers if supported with adequate logistics infrastructure can become a major route connecting Central and Western Europe with areas located further east and south of Europe. The expected dynamic of sea-river fright growth in Ukraine justifies the plans for development of new water connections between the basins of the Baltic Sea and the Black Sea. Shipping from Gdańsk to Odessa via the Vistula and Pripet rivers through the restored E-40 International Waterway and Dnieper-Bug channel may soon become reality. Even if today it seems to be quite a long perspective then analysis and economic potential of Ukraine indicated in the article confirms the necessity of in-depth analysis of this transport route.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Averyanov A., Projekt Ustanowienie magistrali wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania [w:] Raport Żegluga Śródlądowa - Wisła, red. A. Chilmon, K. Wyszkowski, Ł. Kolano, M. Gaczkowska, A. Lewandowska, J. Mazurek, Global Compact Poland, Warszawa 2015
 2. Babiński Z., Rewitalizacja dróg wodnych szansą na przywrócenie ich znaczenia środowiskowego i gospodarczego (na przykładzie dolnej Wisły - MDW E-40), "Gospodarka Wodna" 2013, nr 6
 3. Blue Book. First Revised Edition, Economic Commission For Europe, Inland Transport Committee, New York-Geneva 2006
 4. Informator ekonomiczny Ukraina, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Kijów 2015
 5. Inland Waterways in Belarus and Ukraine. Eastern Partnership regional transport study. Traceca Idea II Project - Final Report, June 2015
 6. JSSC Ukrrichflot, www.ukrrichflot.ua
 7. Logistics Processes and Motorways of the Sea ll. Dornier Consulting. ENPI 2011/264 459
 8. Map of the AGN network, White paper on Efficient and Sustainable Inland Water Transport, Inland Transport Committee, UNECE, New York-Geneva 2011
 9. Materiały projektu Eureka Incowatrans: "Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód"
 10. Materiały projektu Eureka: Logchain-slint "Lądowo-morski transport intermodalny w korytarzu transportowym Gdańsk-Odessa"
 11. Proniewski M., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Litwą i Białorusią [w:] Ekspertyzy do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 3, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 12. Przegląd i analiza rynku na wodach śródlądowych Odry i Wisły, raport projektu INWAPO, praca zbiorowa, Instytut Morski w Gdańsku na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Gdańsk 2012
 13. TpaHCnopT i 3B'_H30K yKpaÏHM 2012 CTaTMCTMUHnń 3ÓipHMK
 14. Ukraina rozwija transport rzeczny, http://www.gospodarkamorska.pl/artykuly/ukraina -rozwija-transport-rzeczny.html
 15. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission, Brussels 2011
 16. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Gus-Pruszczewicz A., Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E70, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 17. www.gospodarkamorska.pl
 18. www. ukrrichflot.ua
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu