BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Proces adaptacji struktur gospodarczych wielkich miast i ich otoczenia w zakresie nowych sektorów gospodarki
Adaptation Process of Structures of Entities of National Economy in New Economy Sectors in Large Cities and Their Neighboring Areas
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 320, s. 46-60, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Rynek usług, Podmioty gospodarcze, Miasto
Economy, Services market, Business entity, City
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R3, R32
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka badawcza artykułu skupia się na obserwacji zmian zachodzących w sferze gospodarczej wybranych wielkich miast oraz ich otoczenia. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian w strukturze gospodarczej wybranego miasta do procesów zmian w strukturze gospodarczej najbliższego otoczenia, na przykładzie czterech wybranych obszarów. W pierwszej części analizy przebadano proces adaptacji struktur podmiotów gospodarczych stworzonych na podstawie sekcji PKD 2007. W drugiej części analizy przeprowadzono badanie struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki, wyodrębnioną na podstawie działów sekcji J, K i M. W opracowaniu zastosowano metody badania struktur, uwzględniające intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian w okresie od 2009 r. do 2015 r.(abstrakt oryginalny)

Changes in the economic structure are the result of the adaptive changes of individual companies and entire industries. The aim of the paper is to compare the processes of change in the economic structure of the city to the processes of change in the economic structure of its immediate surroundings. The study used methods of testing structures, taking into account the intensity, the speed and the monotonicity of changes during the period 2009-2015. In the first part of the paper are information about the process of adapting economic, the legitimacy of considering the territory of the city along with neighboring areas. Then the article focuses on the interpretation of the analysis's results and the comparison of adaptation processes in the cities and in the vicinity. These results concern the structure of companies by section by NACE rev. 1.2 and by division of sections J, K and M representing the new sectors of the economy. The study selected 14 districts included in the four areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W. (2009), Wpływ metropolii na rozwój-społeczno-gospodarczy regionu (podejście metodologiczne) [w:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa, s. 250-269.
 2. Allen P., Strathern M., Baldwin J. (2006), Evolution, Diversity and Organization [w:] E. Garnsey, J. McGlade (eds.), Complexity and Co-evolution, Edward Elgar, Cheltenham, s. 22-60.
 3. Boudeville J.R. (1966), Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 4. Christaller W. (1933), Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch- -geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Verlag von Gustav Fischer, Jena.
 5. Czyż T. (2009), Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce, "Przegląd Geograficzny", Vol. 81, No. 4, s. 445-459.
 6. Domański B. (2008), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, t. CXX, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa, s. 135-143.
 7. Domański R. (2012), Ewolucyjna Gospodarka Przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Friedmann J. (1967), A General Theory of Polarized Development, Ford Foundation, Urban and Regional Advisory Program in Chile, Santiago, Chile.
 9. Friedmann J. (1972), A General Theory of Polarized Development [w:] N.M. Hansen (ed.), Growth Centres in Regional Economic Development, Free Press, New York, s. 82-107.
 10. Gaczek W.M. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN, t. CXVIII, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa.
 11. Gaczek W.M. (2010), Miasta jako bieguny rozwoju w polskiej przestrzeni - polaryzacja czy konwergencja [w:] W.M. Gaczek (red.), Prace z gospodarki przestrzennej, "Zeszyty Naukowe UEP", nr 161, s. 88-110.
 12. Gaczek W.M. (2011), Aglomeracja a rozwój regionu [w:] T. Kudłacz, A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz. I. Studia KPZK PAN, t. CXL, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa, s. 209-222.
 13. Gaczek W.M. (2013), Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu [w:] W. Kisiała, B. Stępiński (red.), Rola Obszarów Metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 22-46.
 14. Gawlikowska-Hueckel K. (2002), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Hirschmann A.O. (1985), The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.
 16. Kudłacz T. (2009), Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego [w:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, t. CXXV, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa, s. 108-120.
 17. Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 18. Metcafe J.S., Foster J., Ramlogan R. (2006), Adaptive Economic Growth, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 30, s. 7-22.
 19. Moore J.A. (1978), A Measure of Structural Change in Output, "Review of Income and Wealth", March, Vol. 24, No. 1, s. 105-118.
 20. Myrdal G. (1957), Economic Theory and Under-developed Regions, Gerald Duckworth & Co., London.
 21. Perroux F. (1955), Note sur la notion de pole de croissance, Economie Appliquee, No. 8, s. 307-320.
 22. Szołek K. (2006), Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno- -gospodarczej (studium przypadku), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1135 (Seria Monografie i Opracowania, nr 173).
 23. Wyżnikiewicz B. (1987), Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa.
 24. [www 1] https://geo.stat.gov.pl (dostęp: 4.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu