BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Inteligentne miasta versus zrównoważone miasta
Smart Cities Versus Sustainable Cities
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 320, s. 75-86, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Rozwój zrównoważony, Inteligentne miasto
Local development, Local government, Sustainable development, Smart city
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R1, R10
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje kierunki rozwoju współczesnych miast, które wpisują się w powszechnie stosowaną terminologię miast zrównoważonych (sustainable) czy tzw. miast smart. Władze samorządowe niejednokrotnie deklarowały obranie takiej właśnie drogi rozwoju. Pozostaje jednak pytanie, czy realizowane działania w polskich miastach są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje kluczowe aspekty rozwoju dla współczesnych miast w Polsce. Miasta powinny przede wszystkim stwarzać mieszkańcom szansę kreatywnego rozwoju i dostarczać bodźce do oryginalnego kształtowania nowych przestrzeni miejskich oraz realizowanych w nich funkcji społeczno- -gospodarczych. W referacie podkreślona została rola obywateli w reorientacji kierunków rozwoju miast w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the directions of development of the modern cities that form part of a common terminology of sustainable or smart cities. Local authorities often declare the undertaking of this way of development. A question is if works realized in the Polish cities are consistent with the basic criteria of sustainability. The paper presents in a synthetic way the key aspects of development of modern cities in Poland. However it does not state which new sectors of the economy should be designed in cities. The cities should, in fact, only create the chances for creative development and provide its residents with incentives to originally shape a new urban spaces and socio-economic features. The paper accents the role of the citizens in the process of reorientation of the directions of development of the cities in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albino V., Berardi U., Dangelico R.M. (2015), Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives, "Journal of Urban Technology", No. 22, s. 3-21, www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2014.942092 (dostęp: 21.07.2016).
 2. Allwinkle S., Cruickshank P. (2011), Creating Smart-er Cities - An Overview, "Journal of Urban Technology", No. 18(2), s. 1-16.
 3. Castelnovo W., Misuraca G., Savoldelli A. (2016), Smart Cities Governance: The Need for a Holistic Approach to Assessing Urban Participatory Policy Making, "Social Science Computer Review", Vol. 34, s. 1-16, https://www.researchgate.net/publication/ 284859012_Smart_Cities_Governance_The_Need_for_a_Holistic_Approach_to_ Assessing_Urban_Participatory_Policy_Making (dostęp: 21.07.2016).
 4. Cutcher-Gershenfeld J. i in. (2004), Sustainability as an Organizing Design Principle for Large-Scale Engineering Systems, Engineering Systems Monograph, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, www.esd.mit.edu/symposium/pdfs/ monograph/sustainability.pdf (dostęp: 20.07.2016).
 5. European Parliament (2014), Mapping Smart Cities in the EU, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, IP/A/ITRE/ST/2013-02, Brussels, http://www.euro parl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507 480_EN.pdf (dostęp: 20.07.2016).
 6. Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: and How it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 7. Florida R. (2005), Cities and the Creative Class, Harper Business, New York.
 8. Hollands R.G. (2008), Will the Real Smart City Please Stand Up? "City", No. 12(3), s. 303-320.
 9. Höjer M., Wangel J. (2014), Smart Sustainable Cities: Definition and Challenges [w:] L.M. Hilty, B. Aebischer (eds.), ICT Innovations for Sustainability, Advances in Intelligent Systems and Computing 310, Springer International Publishing, Zurich, s. 333-350.
 10. Kanter R.M., Litow S.S. (2009), Informed and Interconnected: A Manifesto for Smarter Cities, Harvard Business School General Management Unit Working Paper, 09-141, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-141.pdf (dostęp: 10.07.2016).
 11. Khansari N., Mostashari A., Mansouri M. (2013), Impacting Sustainable Behaviour and Planning in Smart City, "International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning", Vol. 1, No. 2, s. 46-61, https://www.sciencetarget.com/Journal/index.php/ IJSLUP/article/viewFile/365/104 (dostęp: 9.07.2016).
 12. Komakech D. (2005), Achieving More Intelligent Cities, "Municipal Engineer", Vol. 158(4), s. 259-264.
 13. Nam T., Pardo T.A. (2011), Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, the Proceedings at the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, https://inta-aivn.org/images/cc/Urbanism/ background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf (dostęp: 10.07.2016).
 14. Naphade M. i in. (2011), Smarter Cities and Their Innovation Challenges, "Computer", No. 44(6), s. 32-39.
 15. OECD (2008), Broadband and the Economy, Ministerial Background Report DSTI/ ICCP/IE(2007)3/FINAL.
 16. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia (2016), O partycypacji: podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce, Warszawa.
 17. Rios P. (2008), Creating "The Smart City", https://archive.udmercy.edu/bitstream/handle/ 10429/393/2008_rios_smart.pdf?sequence=1 (dostęp: 10.07.2016).
 18. Ryser J. (2014), Planning Smart Cities ... Sustainable, Healthy, Liveable, Creative Cities ... or Just Planning Cities? Proceedings REAL CORP 2014, Vienna, http://conference. corp.at/archive/CORP2014_115.pdf (dostęp: 9.07.2016).
 19. Sobol A. (2014), Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 37, s. 137-146.
 20. Townsend A. (2013), Smart Cities - Big Data, Civic Hackers and the Quest for a New Utopia, Norton & Company, New York.
 21. [www 1] Portal Euopean Smart Cities, www.smart-cities.eu (dostęp: 9.07.2016).
 22. [www 2] Portal Eurostat Urban Audit database, www.ec.europa.eu/eurostat/web/cities/ data/database (dostęp: 9.07.2016).
 23. [www 3] Portal międzynarodowej sieci miast The Inteligent Community Forum, www.intelligentcommunity.org (dostęp: 9.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu