BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
The role of local government in the process of stimulating the development of the local economy
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 25, s. 61-82, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Gospodarka lokalna
Local government, Local development, Local economy
Uwagi
Summ.
Abstrakt
Considering the role of local government in stimulating local economy development, and at the same time in shaping development processes, it must be stressed that local government has certain functions to perform consisting of shaping life conditions that are beneficial to the residents and the operation of business entities. To achieve this purpose it undertakes various activities, and uses legal and economic instruments. With this in mind, this publication attempts to demonstrate the role of territorial government as an entity that directly and indirectly stimulates local economy development processes, along with the presentation of selected instruments and actions conductive to shaping these processes. The considerations in this study pertain to the conditions of the functioning of territorial government units in Poland at the local level. Of course, due to the length of the paper, only selected issues of this broadly understood problem will be discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, PWN, Warszawa 1967, pp. 82-93.
 2. The European Charter of Local Self-government of 15 October 1985, "Journal of Laws" 1994, no. 124, item 607, art. 3.
 3. Famulska T., Znaniecka K., Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, pp. 9-18.
 4. Ginsbert-Gebert A., Zarys polityki komunalnej, SGPiS, Warszawa 1977, pp. 119,233.
 5. Gospodarka lokalna, ed. Broi R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995, p. 5.
 6. Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Zielona Góra 2008, p. 19.
 7. Klasik A., Kuźnik E., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [in:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, ed. S. Dolata, vol. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, pp. 395-404.
 8. Kozuń-Cieślak G., Wspieranie rozwoju lokalnego - specjalne strefy ekonomiczne, [In:] R. Broi (ed.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, no. 1023, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, pp. 224-228.
 9. Ochendowski E., Prawo administracyjne (część ogólna), TNOiK, Toruń 2013, p. 207.
 10. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo naukowe UAM. Poznań 2001, pp. 18, 22, 44,53.
 11. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, Routledge, New York 2006.
 12. Pollice E., The role of territorial identity In local development processes, [In:] Proceedings of the Conference The Cultural Turn in Geography. Landscape Construction and Cultural Identity, University of Trieste, Trieste 2003.
 13. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, p. 53.
 14. Reijnen J., The Role of Local Authorities in Fostering Local Initiatives, [In:] Local Initiatives. Alternative Path for Development, ed. A. Sutton, Press, Maastricht 1987.
 15. Sierak J., Regional Diversification of Investment Needs of Municipalities in Poland and Possibilities of their Financing by Means of EU Funds in the Perspective of the Year 2020, [In:] Selected Problems of Development of Polish Regions in the Perspective of2020, ed. A. Kukuła, KUL, Lublin 2015.
 16. Sierak J., Bitner M., Galazka A., The Estimation of Funds Necessary to Ensure National Public Contribution to Projects Realized under the Medium-term Financial Framework 2014-2020, The research report, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Warszawa 2013.
 17. Sombart W., Der Begrief Stadt und das Wesen der Staedtebildung, "Archiv für Sozialwissenschaft", 225 1916, pp. 124-133.
 18. Sztando A. Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, no. 1, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, pp. 79-89.
 19. Wojtasiewicz L., Planowanie rozwoju lokalnego, [In:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (eds.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, series: Rozwój regionalny. Rozwój lokalny, Samorząd Terytorialny, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa 1990, [za:] J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2001, p. 18.
 20. Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia), [In:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, eds. M. Majchrzak, A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, pp. 9-10.
 21. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [In:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, ed. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, pp. 29-32.
 22. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [In:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, ed. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, p. 92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8968
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu