BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówka Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The culture of collaborative innovation networks
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 25, s. 83-97, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Ośrodki innowacji, Kultura organizacyjna, Współpraca, Przywództwo, Kultura biznesu, Innowacyjne sieci współpracy
Innovations, Innovation centre, Organisational culture, Cooperation, Leadership, Culture of business, Collaborative Innovation Networks (COINs)
Uwagi
Summ.
Abstrakt
The main purpose of this paper is to outline the meaning and the specific, common features that are attributable to cultures of Collaborative Innovation Networks (COINs), as well as the possibilities for managing these cultures. The author points to organizational culture based upon the concept of gift culture as a consolidating and fostering factor that can be consciously created and managed by the community's founders and its key members who hold leadership positions. The paper is based on an analysis of current literature concerning cooperation on the Internet within Collaborative Innovation Networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna - istota zjawiska, [In:] Kultura organizacyjna w zarzqdzaniu, ed. G. Aniszewska, PWE., Warszawa 2007, pp. 19,25.
 2. Bacon J., The Art of Community, O'Reilly, Beijing, Cambridge, Farnham, Koln, Sebastopol, Taipei, Tokyo 2009, pp. 5, 32-33, 40, 75, 79, 304, 333.
 3. Barbrook R., The Hi-Tech Gift Economy, "First Monday", December 5,2005, Special issue #3: Internet banking, e-money, and Internet gift economies, http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/rt/printerFriendly/1517/1432#author (18.09.2014).
 4. Bergquist M., Ljungberg J., The Power of Gifts: Organizing Social Relationships in Open Source Communities, "Information Systems Journal" 2001, no. 11, pp. 305-320.
 5. Castells M., The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press 2001, p. 47.
 6. Cheal D.J., The Gift Economy, Routledge, New York 1988.
 7. Chesbrough H. W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.
 8. Cothrel J., Williams R.L., On-Line Communities: Helping them Form and Grow, "Journal of Knowledge Management" 1999, vol. 3, issue 1, pp. 54-60.
 9. Giles J., Internet encyclopaedias go head to head, "Nature", December 15, 2005,438, http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html (26.03.2012).
 10. Gloor P.A., Heckman C., Makedon F., Ethical Issues in Collaborative Innovation Networks, paper presented at MIT Center for Collective Intelligence, 2004, http://ccs.mit.edu/pgloor papers/COIN4Ethicomp.pdf (17.09.2014).
 11. Goldman R., Gabriel R.P., Innovation Happens Elsewhere. Open Source as Business Strategy, Morgan Kaufmann Publ., San Francisco 2005, pp. XX, 5, 64, 65, 172, 218.
 12. Hamel G., Waking Up IBM: How a Gang of Unlikely Rebels Transformed Big Blue, "Harvard Business Review", April 2001.
 13. Hardin G., The Tragedy of the Commons, "Science", December 13, 1968, vol. 162, no. 3859, pp. 1243-1248.
 14. Harris M., Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddles of Culture, Random House, New York 1974.
 15. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, pp. 224, 225, 228.
 16. Kollock P., The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace, [In:] Communities in Cyberspace, ed. M. Smith, P. Kollock, Routledge, London 1999.
 17. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wroclaw 1965.
 18. Kranton R., Reciprocal Exchange: A Self-Sustaining System, "American Economic Review", September 1996, vol. 86, no. 4, pp. 830-51.
 19. Kurnal J., Organizacja, [In:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, eds. L. Pasieczny [et al.], PWE., Warszawa 1982, pp. 320-321.
 20. Malinowski B., Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, [In:] B. Malinowski, Dzieła, vol. III, PWN, Warszawa 1981.
 21. Mauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych, [In:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973.
 22. Mrówka R., Hyperarchy as a New Model of Organisation, "Journal of Management and Financial Sciences", October 2011, vol. IV, no. 6, Department of Management and Finance, Warsaw School of Economics, pp. 62-72.
 23. Mrówka R., Przywództwo w nowej organizacji hiperarchicznej, [In:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, eds. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, pp. 723-734.
 24. Raymond E.S., Homesteading the Noosphere 2000, http://catb.org/~esr/writings/home-steading/homesteading/ (12.03.2012).
 25. Rheingold E.L., Virtual Community, Minerva, Londonl994, p. 58.
 26. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 27. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publ., San Francisco, Washington, London 1985, pp. 14, 4L
 28. Shirky C., Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age, Penguin Press, New York 2010.
 29. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE., Warszawa 1999.
 30. Top 500 (2014), http://top500.org/statistics/list/ (16.09.2014).
 31. Weber S., Patterns of Governance in Open Source, [In:] Open Sources 2.0. The Continuing Revolution, eds. Ch. DiBona, D. Cooper, M. Stone, O'Reilly, Beijing, Cambridge, Köln, London, Paris, Sebastopol, Taipei, Tokyo 2006, pp. 361-372.
 32. Zawojski R., Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru, "Opcje" 2006, no 3.
 33. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8968
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu