BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stempień Marta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze
Functioning of "Jihadi States" in the International Space - Comparative Study
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 134-144, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Islam
Terrorism, Islam
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstrakt
Pomimo, że Państwo Islamskie jest obecnie jednym z największym zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, to próby utworzenia quasi-państw przez dżihadystów, które można określić mianem "państw dżihadystycznych", nie są nowym zjawiskiem. Na przestrzeni lat powstało wiele islamskich emiratów, państw islamskich i kalifatów, w tym m.in. Islamski Emirat Afganistanu czy Islamski Emirat Somalii. Celem artykułu jest określenie w jaki sposób struktury "państw dżihadystycznych" są w stanie dokonywać ekspansji, a także jakie są prognozy ich funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Artykuł opiera się zarówno na istniejących strukturach, jak i tych, które uległy dezintegracji, stworzonych przez Asz-Szabab, Boko Haram, Talibów oraz Państwo Islamskie. Współczesne środowisko międzynarodowe tworzy odpowiednie warunki nie tylko dla proliferacji ideologii dżihadyzmu, o czym świadczą liczne ataki terrorystyczne, ale także to do budowy quasi-państw. Wydaje się, że struktury formowane przez dżihadystów są coraz bardziej skoncentrowane na rozwoju administracji na okupowanych terytoriach. Jednakże istnieje szereg ograniczeń, uniemożliwiających długofalowe funkcjonowanie "państw dżihadystycznych", dlatego żadne z dotychczas utworzonych nie przetrwało próby czasu.(abstrakt oryginalny)

Although the Islamic State is now one of the main threats to international security, the jihadists' attempts to create quasi-states, which can be called "jihad-states" are not a new phenomenon. Over the years, a number of Islamic emirates, Islamic states and caliphates have been created, including Islamic Emirate of Afghanistan, or Islamic Emirate of Somalia. The article aims to determine how the structure of "jihadi-states" are able to carry out the expansion, and what are the forecasts of their operational capabilities in the international environment. The article is based both on existing structures, and those that disintegrated, created by Al-Shabaab, Boko Haram, Taliban and Islamic State. Contemporary international environment creates the right conditions for the proliferation of, not only the jihadism ideology, as evidenced by numerous terrorist attacks, but also for the construction of a quasi-states. It seems that the structures formed by the jihadists are increasingly focused on the administration development in the occupied territories. However, there are a number of limitations that prevent the long-term functioning of "jihadi-states" because none of the previously created survived the test of time.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbas H., The Taliban revival: violence and extremism on the Pakistan-Afghanistan frontier, New Haven, London: Yale University Press, 2014.
 2. Adibe J., What do we really know about Boko Haram? [w:] I. Mantzikos (ed.), Boko Haram. Anatomy of Crisis, Bristol 2013, Pobrano z: http://www.e-ir.info/wp-content/ up-loads/Boko-Haram-e-IR.pdf.
 3. Al-Tamimi A., The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary Evidence, "Perspectives on Terrorism", August 2015, Vol. 9, Iss. 4, s. 117-129.
 4. Anzalone Ch., From al-Shabab to the Islamic State: The Bay'a of 'Abd al-Qadir Mu'min and Its Implications, Jihadology, Oct. 29, 2015, http://jihadology.net/2015/10/29/guest-post-from-al-shabab-to-the-islamic-state-the-baya-of-abd-al-qadir-mumin-and-its-implications/.
 5. As-Saḥāb Media presents a new video message from Dr. Ayman al-Ẓawāhirī: "Pledging Bay'ah To Mullā Akhtar Muḥmmad Manṣūr", http://jihadology.net/2015/08/13/as-sa%E1%B8%A5ab-media-presents-a-new-video-message-from-dr-ayman-al-%E1%BA%93awahiri-pledging-bayah-to-mulla-akhtar-mu%E1%B8%A5mmad-man%E1%B9%A3ur/.
 6. Blair D., Boko Haram is now a mini-Islamic State, with its own territory, Jan. 10, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/11337722/Boko-Haram-is-now-a-mini-Islamic-State-with-its-own-territory.html.
 7. Bulliet R.W., Religion and the State in Islam. From Medieval Caliphate to Muslim Brother-hood, University of Denver, Center for Middle East Studies Occasional Paper Series Paper No. 2, 2013, Pobrano z: http://www.du.edu/korbel/middleeast/media/ docu-ments/BullietPaperFinal.pdf.
 8. Celso A., Al-Qaeda's Post-9/11 Devolution. The Failed Jihadist Struggle Against the Near and Far Enemy, New York: Bloomsbury Academic 2014.
 9. Global Terrorism Index 2015, The Institute for Economics and Peace, Pobrano z: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf.
 10. Hansen S.J. , Al-Shabaab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group, 2005-2012, Oxford, New York: Oxford University Press 2013.
 11. Law of Allah or The Laws of Man, "Dabiq", 2014, Iss. 10, Ramadan 1436 (czerwiec/lipiec 2014), Pobrano z: http://www.clarionproject.org/docs/Issue%2010%20-%20The%20La ws%20of%20Allah%20or%20the%20Laws%20of%20Men.pdf.
 12. Ness I (ed.), International Encyclopedia of Revolution and Protest, Oxford: Blackwell Pub-lishing 2009.
 13. Neuhaus R.J., The Regensburg Moment, "First Things", listopad 2006.
 14. Nigeria's jihadists. The other caliphate, "The Economist", Sept 6, 2014, Vol. 412 No. 8903.
 15. Ramsay G., Jihadi Culture on the World Wide Web, New York: Bloomsbury Academic 2013.
 16. Rashid A., Taliban, New Haven, CT: Yale University Press 2010.
 17. Reynold J.T., The Politics of History:The Legacy of the Sokoto Caliphate in Nigeria, "Journal of Asian and African Studies", 1997 Vol. 32 (1-2), s. 5-21.
 18. Spreading its tentacles; Islamic State, "The Economist", Vol. 416 No. 8945, July 4, 2015.
 19. Searcey D., Santora M., Boko Haram Tops ISIS in Ranking Terror Groups, "The New York Times", 19.11.2015.
 20. Stempień Marta. 2016. Fenomen Boko Haram. Afrykański kalifat zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 50/2016, s. 123-133.
 21. Stempień Marta. 2015. Global encounter. Rivarly between Islamic State and Al-Qaeda over the supremacy of the global jihadist movement, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 3(50) 2015, s. 198-218.
 22. The Islamic State - "And No Respite" (En), Al-Hayat Media Center, https://videopress.com/ v/mjRqgqAP.
 23. This Is the Promise Of God, Pobrano z: https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/shaykh-abc5ab-mue1b8a5ammad-al-e28098adnc481nc4ab-al-shc481mc4ab-22this-is-the-promise-of-god22-en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu