BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Gruszka Marta (Strategic Consulting Centre, Kraków, Poland), Majka Małgorzata (Strategic Consulting Centre, Kraków, Poland), Szymańska Justyna (Strategic Consulting Centre, Kraków, Poland), Ulasiński Cezary (Strategic Consulting Centre, Kraków, Poland)
Tytuł
International Return Migration and Remittances: the Regional Perspective
Reemigracja i przekazy pieniężne: ujęcie regionane
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 1, s. 47-66, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Transfer pieniężny międzynarodowy, Ekonomiczne aspekty migracji
Population migration, Economic migration, International money transfer, Economic aspects of migration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22, F24
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule tym autorzy analizują empiryczne determinanty decyzji emigrantów zarobkowych dotyczących powrotu do kraju oraz przesyłanych przez nich przekazów pieniężnych z perspektywy macierzystego regionu. Inaczej niż w poprzednich tego typu badaniach autorzy przebadali bezpośrednio osoby, które rzeczywiście powróciły do kraju, a nie te, które deklarują jedynie chęć powrotu, jak to było we wcześniejszych badaniach. Na podstawie badania ankietowego obejmującego dużą i reprezentatywną grupę gospodarstw domowych z województwa śląskiego (okręgu położonego w Polsce południowej) autorzy identyfikują najważniejsze czynniki wpływające na indywidualne decyzje emigrantów o powrocie do kraju i na ich zachowania w zakresie przesyłanych do kraju przekazów pieniężnych. Następnie badają zależność pomiędzy decyzją o powrocie a przekazami pieniężnymi do kraju. Wyniki badania pokazują, że osoby, które powracają do kraju, przesyłają do domu więcej pieniędzy niż osoby pozostające za granicą w chwili przeprowadzania ankiety. Wyniki pokazują też, że osoby z wyższym wykształceniem przesyłają do kraju mniej pieniędzy niż osoby z wykształceniem podstawowym i średnim. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the authors analyze empirically the determinants of return migration and the linkage between return migration and remittance behavior from the perspective of migrant source region. The study brings a new perspective to this topic, as the authors have directly identified return migrants and do not rely on the declared intentions to return, as in the previous studies. Using a large representative household survey from Silesian voivodeship (a province in southern Poland), the authors identify the most important factors that affect the individual's decision to return to the home region. Then they inspect the relationship between the return decision and remittance behavior. The results of the study show that return migrants are more prone to remit and send more funds than those migrants who remained abroad at the moment of the survey. The findings demonstrate also that tertiary educated migrants are less likely to transfer financial assets than other migrants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlburg D.A., Brown R.P., Migrants' Intentions to Return Home and Capital Transfers: A Study ofTongans and Samoans in Australia, "The Journal of Development Studies" 1998, no. 35(2), p. 125-151.
 2. Agarwal R., Horowitz A.W., Are International Remittances Altruism or Insurance? Evidence from Guyana Using Multiple-Migrant Households, "World Development" 2002, no. 30(11), p. 2033-2044.
 3. Amuedo-Dorantes C, Pozo S., Remittances as Insurance: Evidence from Mexican Immigrants, "Journal of Population Economics" 2006, no. 19(2), p. 227-254.
 4. Anacka M., Fihel A., Return Migration to Poland in the Post-accession Peńod, in: B. Gal-góczi, J. Leschke, A. Watt (eds.), EU Labour Migration in Troubled Times Skills Mismatch, Return and Policy Responses, Ashgate, Oxon 2012, p. 143-169.
 5. Anacka M., Okólski M., Direct Demographic Consequences of Post-accession Migration for Poland, in: R. Black, G. Engbersen, M. Okólski and C. Pantiru (eds.),v4 Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, IMSCOE Research, Amsterdam University Press, p. 141-164.
 6. Bettin G., Lucchetti R., Zazzaro A., Endogeneity and Sample Selection in a Model for Remittances, "Journal of Development Economics" 2012, no. 99(2), p. 370-384.
 7. Burrell K., "Introduction. Migration to the UK from Poland: Continuity and Change in East-West European Mobility", in K. Burrell (ed.), Polish Migration to the UK in the 'New'European Union: After 2004, Asghate, Farnham-Burlington 2009, p. 1-19.
 8. De Haas H., The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy, "International Migration" 2012, no. 50(3), p. 8-25.
 9. Drinkwater S., Eade J., Garapich M., What's Behind the Figures? An Investigation into Recent Polish Migration to the UK, in: R. Black, G. Engbersen, M. Okólski, C. Pantiru (eds.), A Continent Moving West. EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, IMISCOE, Amsterdam 2010, p. 73-88.
 10. Dustmann C, Mestres ]., Remittances and Temporary Migration, "Journal of Development Economics" 2010, no. 92(1), p. 62-70.
 11. Eade J., Garapich M., Drinkwater S., Demographic/Migration Context: Britain's Ethnic Diversity and Recent Migration from the A8 Countries, Working Paper, CRONEM, Surrey and Roehampton Universities, 2008.
 12. Faini R., Remittances and the Brain Drain: Do More Skilled Migrants Remit More?, "World Bank Economic Review" 2007, no. 21(2), p. 177-191.
 13. Galasińska A., Kozłowska O., Discourses of a 'Normal Life' among Post-accession Migrants from Poland to Britain, in: K Burrell (ed.), Polish Migration to the UK in the 'New' European Union: After 2004, Ashgate, Farnham-Burlington 2009, p. 87-106.
 14. Galor O., Stark O., Migrants' Savings, the Probability of Return Migration and Migrants' Performance, "International Economic Review" 1990, no. 31(2), 463-467.
 15. Glytsos N.P., Remitting Behaviour of "Temporary" and "Permanent" Migrants: The Case of Greeks in Germany and Australia, "Labour" 1997, no. 11.3, p. 409-435.
 16. Grabowska-Lusińska I., Okólski M.,Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 17. Heckman J.J., The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models, "Annals of Economic and Social Measurement" 1976, no. 5(4), p. 475-492.
 18. Joppke C, Immigration and the Nation-State. The United States, Germany, and Great Britain, Oxford University Press, New York 1999.
 19. Kaczmarczyk P., Okólski M., Demographic and Labour-market Impacts of Migration on Poland, "Oxford Review of Economic Policy" 2008, p. 24(3), p. 600-625.
 20. Kaczmarczyk P., Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2010, no. 4, p. 5-36 (in Polish).
 21. Krzesicki O., Determinanty transferów pieniężnych od migrantów ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania migracji na przykładzie migracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii po 2004 r., "Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny" 2012, no. 38(3(145)), p. 53-72.
 22. Makina D., Migration and Characteristics of Remittance Senders in South Africa, "International Migration" 2013, no. 51(sl), p. el48-el58.
 23. Merkle L., Zimmermann K.F., Savings, Remittances, and Return Migration, "Economics Letters" 1992, no. 38(1), p. 77-81.
 24. Pinger P., Come Back or Stay? Spend Here or There? Return and Remittances: The Case of Moldova, "International Migration" 2010, no. 48(5), p. 142-173.
 25. Ratha D., Mohapatra S., Silwal A., Migration and Remittances Trends, "Migration and Development Brief" 2009, no. 11, Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank.
 26. Saarela J., Rooth D.O., Uncertainty and International Return Migration: Some Evidence from Linked Register Data, "Applied Economics Letters" 2012, no. 19(18), p. 1893-1897.
 27. Sinning M.G., Determinants of Savings and Remittances: Empirical Evidence from Immigrants to Germany, "Review of Economics of the Household" 2011, no. 9(1), p. 45-67.
 28. Taylor J.E., The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances in the Migration Process, "International Migration" 1999, no. 37(1), p. 63-88.
 29. Van Houte M., Davis T, Development and Return Migration: From Policy Panacea to Migrant Perspective Sustainability, "Third World Quarterly" 2008, no. 29(7), p. 1411-1429.
 30. Zaraz wracam... albo i nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, J. Szymańska, C. Ulasiński, D. Bieńkowska (eds.), Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2012 (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu