BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagodzińska-Komar Ewa
Tytuł
Zmiany w systemie SEPA i wpływ dyrektywy psd2 na rynek usług płatniczych
Changes in Sepa System and Influence of the Directive on Payment Services in the Internal Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 145-152, tab., schem., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Płatność, Elektroniczne płatności, Dyrektywa PSD
Single Euro Payments Area (SEPA), Electronic payment instruments, Payment, Electronic payments, PSD directives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
European Banking Authority, EBA)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie Rozporządzenia SEPA end-date [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012], które określa wymogi techniczne oraz handlowe dotyczące polecenia przelewu i zapłaty SEPA. Regulacja ta określa ostateczne daty migracji na instrumenty SEPA. Zwrócono również uwagę na nową strukturę Europejskiej Rady ds. Płatności, która ma na celu dostosowanie struktury Rady do zmian, które miały miejsce w przeciągu ostatnich miesięcy w ramach projektu SEPA. Podkreślono, że wdrożenie przepisów dyrektywy PSD2 będzie miało silny wpływ na polski rynek usług płatniczych. Akt ten przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku płatności elektronicznych poprzez zapewnienie odpowiednich regulacji prawych dla dostawców usług płatniczych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present SEPA end-date regulation which defines the technical and trade requirements regarding SEPA credit transfer and direct debit schemes. This regulation sets the final date of migration of these instruments to a uniform standard. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 260/2012 has an important factor in the creation of the Single Euro Payments Area (SEPA), which is to eliminate domestic payment schemes and complete transition to SEPA schemes. In the article the author also describes the new structure of the European Payments Council, which aims at adjusting the structure of the Council to the changes that have taken place in recent months because of the SEPA project. European Payments Council with SEPA Council set new rules for management of SEPA at the European level. Thus, the implementation of the Directive on Payment Services (PSD2) will have a strong influence on the Polish market for payment services. These new regulations will create uniform rules for making payments within the European market (universal rules for carrying out payment transactions).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę /5/WE.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/ UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.
 3. [www 1] https://www.eba.europa.eu (dostęp 09.04.2016).
 4. [www 2] https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint/migration/html/index. en.html (dostęp 09.04.2016].
 5. [www 3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: PC0937& from=EN (dostęp 08.04.2016).
 6. [www 4] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/ articles_uuid =898741 EA-5056-B741-DBDAE885C76AEDAE (dostęp 04.2016).
 7. [www 5] http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-organisational- chart (dostęp 08.04.2016).
 8. Opinion of the European Central Bank of 5 February 2014 on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Directives 2002.65/EC, 2013/36/EU and /110/EC and repealing Directive 2007/64/EC(CON/2014/9), [www 6] https:// www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_ 2014 _09_f_sign.pdf (dostęp 04.2016).
 9. Payment Service Directive II: Access to Account will boost innovation in payment landscape, Ecommerce Europe, [www 7] http://www.ecommerce-europe. eu/press/2013 /07 /payment-service-directive-ii-access-to-account-will-boost-innovation- in-payment-landscape (dostęp 08.04.2016).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009.
 11. [www 8] http://www.sepapolska.pl/index.php?start=5 (dostęp 11.04.2016).
 12. [www 9] http://www.sepapolska.pl/index.php/statystyki-polecenia-przelewu-sepa- (dostęp 11.04.2016).
 13. Szpringer Włodzimierz, Szpringer Mariusz. 2014. Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD. E-mentor. Nr 4 (56), 73-83.
 14. Wachnicka Agnieszka. 17.06.2014. Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA, [w:] Innowacje i nowe technologie w systemie płatniczym - wizja idealnego rozwiązania dla dynamicznie rozwijającego się rynku, materiały konferencyjne, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 15. Zmiany Zarządzania SEPA: "Nowe EPC"/9 stycznia 2015 r., [www 10] http:// www. sepapolska.pl/ (dostęp 10.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu