BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów
The Impact of National Culture on Consumer Participation in Product Boycotts
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7, s. 5-13, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Kultura narodowa, Analiza skupień, Wyniki badań
Consumer behaviour, National culture, Cluster analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było poznanie kulturowych uwarunkowań udziału konsumentów w bojkotach produktów. Dążąc do realizacji takiego celu, za ramy teoretyczne przyjęto model kultury kraju według G. Hofstede'a, G.J. Hofstede'a i M. Minkova (2011). W efekcie rozważań teoretycznych sformułowano hipotezy badawcze. Zgodnie z postawionymi hipotezami analizę przeprowadzono na poziomie krajów. Próba badawcza składała się z 32 państw. W procesie weryfikacji hipotez wyodrębniono trzy grupy państw o podobnych profilach kulturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że wspomniane grupy istotnie różnią się pod względem udziału konsumentów w bojkotach produktów. Najwięcej konsumentów bojkotowało produkty w państwach o kulturach odznaczających się wysokim poziomem indywidualizmu i przyzwolenia przy wyższych preferencjach dla wartości przypisywanych zwykle kobietom oraz niskiej tolerancji dla nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)

The present study aims at investigating the impact of national culture on consumer participation in product boycotts. In order to achieve such an objective the study develops a theoretical framework grounded on the model of country's culture by G. Hofstede, G.J. Hofstede and Minkov (2011). According to the hypotheses the analysis was carried out on a country level. The sample consisted of 32 countries. The application of k-means cluster analysis identified three subsamples of countries with similar cultural profiles. These subsamples differed significantly in terms of consumer involvement in boycotts. The highest percentage of consumers who took part in product boycotts occurs in countries with a high level of individualism and indulgence, preferences for values usually attributed to women and low scores in power distance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bylok, F. (2016). Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna. Czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja? Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3), 39-55.
 2. De Mooij, M. (2014). Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. Thousand Oaks: Sage Publications.
 3. Ettenson, R., Smith, N.C., Klein, J. i John, A. (2006). Rethinking Consumer Boycotts. MIT Sloan Management Review, 47 (4), 6-7.
 4. Friedman, M. (1999). Consumer Boycotts: Effecting Change through the Marketplace and the Media. New York: Routledge.
 5. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1), 1-26.
 6. Hofstede, G. i Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 7. Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkov M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 8. Klein, J., Smith, N. i John, A. (2004). Why We Boycott: Consumer Motivations for Boycott Participation. Journal of Marketing, 68 (3), 92-109.
 9. Makarem, S.C. i Jae, H. (2016). Consumer Boycott Behavior. An Exploratory Analysis of Twitter Feeds. Journal of Consumer Affairs, 50 (1), 193-223.
 10. Małysa-Kaleta, A. (2010). Czynniki kulturowe i społeczne determinujące zachowania konsumentów. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (118-128). Warszawa: PWE.
 11. Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego. Konsumpcja i Rozwój, (1), 47-57.
 12. Samaha, S.A., Beck, J.T. i Palmatier, R.W. (2014). The Role of Culture in International Relationship Marketing. Journal of Marketing, 78 (5), 78-98.
 13. Smyczek S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
 14. Soares, A.M., Farhangmehr, M. i Shoham, A. (2007). Hofstede's Dimensions of Culture in International Marketing Studies. Journal of Business Research, 60 (3), 277-284.
 15. Steenkamp, J.B.E., Hofstede, F.T. i Wedel, M. (1999). A Cross-national Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Consumer Innovativeness. The Journal of Marketing, 63 (2), 55-69.
 16. Sztabiński, P. (2014). Dlaczego Europejski Sondaż Społeczny. W: P. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012 (s. 6-7). Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 17. Winterich, K.P. i Zhang, Y. (2014). Accepting Inequality Deters Responsibility: How Power Distance Decreases Charitable Behavior. Journal of Consumer Research, 41 (2), 274-293.
 18. Woodside, A.G. i Zhang, M. (2013). Cultural Diversity and Marketing Transactions: Are Market Integration, Large Community Size, and World Religions Necessary for Fairness in Ephemeral Exchanges? Psychology & Marketing, 30 (3), 263-276.
 19. Yeniyurt, S. i Townsend, J.D. (2003). Does Culture Explain Acceptance of New Products in a Country? An Empirical Investigation. International Marketing Review, 20 (4), 377-396.
 20. Zasuwa, G. (2016). Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3), 483-493.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu