BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce
The Advancement of Technology in SMEs Sector in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 241-255, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo technologiczne, Postęp technologiczny, Transfer technologii
Small business, Technology-based firms, Technological progress, Technology transfer (TT)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L16, L22, L23, L26, L50, O14, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce przedstawiono zarys problemu dotyczący potencjału i konkurencyjności technologicznej w organizacji oraz dokonano zestawienia danych statystycznych przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (UE), odnoszących się do ich poziomu nowoczesności technologicznej. Artykuł ma charakter poznawczo-syntetyzujący, którego ideą jest wskazanie na sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP wysokich technologii w Polsce w odniesieniu do takich przedsiębiorstw w wybranych krajach UE. (abstrakt oryginalny)

The publication entitled The advancement of technology in SMEs sector in Poland presents an outline of the problem concerning potential and technological competitiveness of the organization. Also a juxtaposition of statistical data concerning the Polish SME sector enterprises and some chosen EU countries has been made. This juxtaposition refers mainly to their technological modernity level. The cognitive aim of the article is to point to the situation of technologically advanced SME in Poland comparing them to the enterprises of the same sector operating in some chosen countries in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report on European SMEs. SMEs start hiring again, 2015, European Commission, Belgium.
 2. Chyba Z., 2015, Rola potencjału technologicznego w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Praktyczna Teoria", nr 4.
 3. Drabińska D., 2012, Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Prace i Studia", nr 2.
 4. EU SMEs in 2012: at the Crossroads. Annual Report on Small and Medium-sized Enterprises in the EU, 2011/2012, 2012, ECORYS for European Commission, Rotterdam.
 5. Firszt D., 2010, Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 16.
 6. Gerschenkron A., 1962, Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge.
 7. Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 8. Gomułka S., 2015, Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane?, "Studia Ekonomiczne", nr 4.
 9. http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/public/aktualnosci/eranet/innotech_ii/regulamin_hi-tech.pdf (30.05.2016).
 10. Innovation Union Scoreboard, 2015, European Commission, Belgium.
 11. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, 2007, PARP, Warszawa.
 12. Kolterman K., 2013, Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, Warszawa.
 13. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa.
 14. Łunarski J., Stadnicka D., 2007, Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii, "Technologia i Automatyzacja Montażu", nr 2, 3.
 15. Łunarski J., 2009, Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią, "Technologia i Automatyzacja Montażu", nr 1.
 16. Mińska-Struzik E., 2013, Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 17. Nowosielski, Gołombek, Jaskuła, 2003, Wybrane aspekty oceny cyklu życia technologii [w:] Proc. of 12-th International Scientific Conference: Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME'2003, Zakopane-Gliwice.
 18. Podręcznik Oslo, 2005, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD-Komisja Europejska, Warszawa (w j. polskim).
 19. Rostek K., Skala A., Differentiating Criteria for High-tech Companies, "Management and Production Engineering Review", vol. 5, no. 4, https://doi.org/10.2478/mper-2014-0035.
 20. Schumpeter J., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.
 21. Skala A., 2014, Nowa metoda identyfikacji przedsiębiorstw wysokiej technologii na przykładzie Warszawy, "Modern Management Review", vol. XIX, no. 21, https://doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.23.
 22. Soszyńska E., 2012, Konwergencja technologiczna a potencjał społeczno-technologiczny krajów Unii Europejskiej, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. XIII.
 23. Thematic Study: Technology transfer and business innovation in the Central Europe Programme. Final Report, 2013, Central Europe Cooperating for Success, European Union, European Regional Development Fund, Inova.
 24. Tylżanowski R., 2016, Procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa.
 25. Wojnicka E. (red), 2007, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 26. www.ncbir.pl (28.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu