BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Matryca strat w produkcji klasy światowej
Matrix of Losses in World Class Manufacturing
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 1, s. 11-18, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Straty gospodarcze, Działalność operacyjna, Produkcja w klasie światowej, Przedsiębiorstwo hutnicze
Economic losses, Operating activities, World class manufacturing (WCM), Metallurgical enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ArcelorMittal Poland SA
Abstrakt
W artykule przybliżono problematykę analizy strat identyfikowalnych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Analizę oparto na przykładach strat przedsiębiorstwa produkcyjnego branży hutniczej. Przygotowana analiza jest oparta na ograniczonej liczbie strat identyfikowalnych w wybranych procesach wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa. Poszczególne komponenty matrycy analizy strat są użyteczne w identyfikacji i klasyfikacji strat według metodologii World Class Manufacturing (WCM). (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the problem of identifiable losses in the operations of the company. The analysis is based on examples of losses in manufacturing company in steel industry. Prepared analysis is based on a limited number of identifiable losses in selected internal processes of the metallurgical company. Particular components of the matrix of losses analysis are useful for the identification and classification losses in World Class Manufacturing (WCM). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M., Płoszajski, P. (2008). Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 2. Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Poltext.
 3. Griffin, R.W.. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 4. Jaworski, W. (1991). Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa: PWE.
 5. Kisperska-Moroń, D. (2002). Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego. Warszawa: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 6. Liker, J.K. (2005). Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 7. Liker, J.K., Meier, D.P. (2011). Droga Toyoty Pieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 8. Lysons, K. (2004). Zakupy zaopatrzeniowe. Warszawa: PWE.
 9. Marchwiński, Ch., Shook, J., Schroeder, A. (2010), Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska.
 10. Masaaki Imai, 2006, Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 11. Mikołajczyk, Z. (2003). Zarządzanie procesami zmian w organizacji. Katowice: GWSH.
 12. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Difin.
 13. Šmid, W. (2000). Leksykon menedżera. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 14. Taiichi Ohno, (2008). System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: ProdPress.com.
 15. Gajdzik, B. (2014). Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprises as activities within Total Productive Maintenance. Metalurgija, 53(1), 269-272.
 16. Gajdzik, B. (2013). World Class Manufacturing in metallurgical enterprise. Metalurgija, 52(1), 131-134.
 17. Grzybowska, K., Gajdzik, B. (2012). Optimisation of eąuipment setup process in enterprises. Metalurgija, 57(4), 555-558.
 18. Co to jest WCM?: http://www.iwcm.pl/filary-wcm/analiza-kosztow/4-ogolnie-o-analizie-kosztow
 19. LLVM 3.4.1 Release Notes, ang.: www.wikipedia; dostęp: 2014-05-10.
 20. OEE: http://www.oee.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu