BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicki Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Miejsce Policji w życiu społecznym
Place of the Police in a Social Life
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 145-157, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Policja, Bezpieczeństwo, Społeczeństwo
Police, Security, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Policja pełni niekwestionowanie ważną funkcję w życiu każdego obywatela. Bez zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa życie społeczne oraz gospodarcze byłoby znacznie utrudnione. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia roli Policji we współczesnym społeczeństwie. Wskazuje źródło i istotę społecznego zapotrzebowanie na usługi policyjne, a także wpływ oczekiwań społecznych na sposób realizowania postawionych Policji zadań. Określenie proporcji pomiędzy stosowaniem represji a pełnieniem roli opiekuna jest trudnym i złożonym zadaniem. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa każdy obywatel jest zobligowany do zrzeczenia się części swoich swobód i wolności. Ogromny wpływ środków masowego przekazu na kreowanie świadomości społecznej powoduje, że Policja również zajmuje się tworzeniem kanałów informacyjnych, korzystnych w relacji instytucja-obywatel.(abstrakt oryginalny)

Police fully recognizably plays an important role in life of every citizen. Without an adequate level of security of social life and economic would be much more difficult.This article makes an attempt to present the role of the police in a modern society.Indicate the source and essence of the social demand for police services and the impact of social expectations on the manner in which the ranking police tasks. Determination of the ratio between the use of repression and the performance of the role of guardian is a difficult and complex task. In order to ensure their security, every citizen is obliged to waive part of their liberties and freedom. The huge influence of the mass media to create awareness of social causes Police is also involved in the creation of channels of information favorable in relation institution-citizen.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski Jan. 2011. Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 2. Czarnota-Bojarska Joanna. 2010. Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Groszewska Ewa, Wardzała Joanna. 2013. Policja jako paramilitarne grupa dyspozycyjna społeczeństwa. W Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, 174-176. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Hryszkiewicz Dominik, Sklepkowska Katarzyna. 2014. Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji. W Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. 155-159. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 5. Jarmoszko Stanisław. 2013. Perspektywy grup dyspozycyjnych w społeczeństwie nasilającego się ryzyka. W Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych. 28-29. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Jureńczyk Łukasz. 2013. Koncepcja wolności jednostki w społeczno-politycznej myśli Tho-masa Hobbes'a. W Człowiek w społeczeństwie i prawie. 31-35. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 8. Kryczka Klaudiusz. 2015. Nowa miara służby. Policja 997 2/2015: 19.
 9. Krzna Izabela Cichorz Tadeusz Misiuk Andrzej. 2000. Komunikacja społeczna w policji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 10. Maciejewski Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Michałowska Ewa. 2015.Człowiek w interakcji z innymi, W Psychologia dla służb społecznych. 288-292. Difin.
 12. Oblińska Kornela. 2015. "Słów kilka o historii komunikacji". Policja 997 2/2015: 20-21.
 13. Pilipiec Sławomir Szreniawski Piotr. 2008. Socjologia administracji. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
 14. Sienkiewicz Piotr. 2013. 25 wykładów. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 15. Skrabacz Aleksandra. 2012. Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 16. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2015.
 17. ^ Stephan Walter Stephan Cookie. 2007. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 18. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014.
 19. Sztompka Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179.
 21. www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/96946,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2015-r.html
 22. Wijak Kamil. 2013. Człowiek w prawie karnym. W Człowiek w społeczeństwie i prawie. 95-97. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 23. www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html
 24. Zacher Lech. 2012.Twórcy i odbiorcy obrazu świata. W Tworzenie iluzji społecznych, wiedza w sferze publicznej. 15-18. Wydawnictwo KUL.
 25. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Dziennik Urzędowy KGP. Warszawa 17 grudnia 2013r. poz. 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu