BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Józef (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Model symulacyjny procesu bezpiecznego sterowania ruchem statku
Simulation Model of the Safe Ship Motion Control Process
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 1, s. 27-33, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Transport morski, Żegluga morska, Bezpieczeństwo w transporcie, Teoria gier, Modelowanie symulacyjne
Sea transport, Sea navigation, Transport safety, Game theory, Simulation modelling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dokładny model ruchu statków na morzu, w postaci modelu gry różniczkowej j obiektów sterowania, uwzględniający ich kinematykę i dynamikę oraz warunki nieokreśloności i konfliktu, przy nie ścisłym współdziałaniu według zasad międzynarodowego prawa drogi morskiej MPDM. Podano nieliniowe równania stanu procesu, nieliniowe i zmienne w czasie ograniczenia stanu i sterowania oraz kryterium jakości sterowania rozgrywającego w postaci wypłaty całkowej i końcowej. W części końcowej przedstawiono wyniki komputerowej symulacji modelu dla manewru antykolizyjnego zmiany kursu własnego statku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an accurate model of ships traffic, in the form of differential game model of j control objects, in view of their kinematics and dynamics and conditions of uncertainty and conflict, with no close cooperation according to the principles of international collision regulations COLREG. Given the non-linear equations of state of the process, non-linear and time varying constraints the state and control variables and the index of quality control in the form of integral and final payment. The final section presents the results of a computer simulation model for anti-collision maneuver to change the own ship course. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bist, D.S. (2000). Safety and security at sea. Oxford-New Delhi: Butter Heinemann.
  2. Engwerda, J.C. (2005). LQ dynamic optimization and differential games. West Sussex: John Wiley & Sons.
  3. Isaacs, R. (1965). Differential games. New York: John Wiley & Sons.
  4. Kouemou, G. (2009). Radar technology. Chapter 4 by Jozef Lisowski: Sensitivity o f safe game ship control on base information from ARPA radar. Croatia: In-tech.
  5. Mesterton-Gibbons, M. (2001). An introduction to game theoretic modeling. American Mathematical Society. Providence.
  6. Osborne, M.J. (2004). An introduction to game theory. New York: Oxford University Press.
  7. Padfield, P. (1969). Zmora zderzen. Gdansk: Wydawnictwo Morskie.
  8. Perez, T. (2005). Ship motion control. London: Springer.
  9. Straffin, P.D. (2001). Game theory and strategy. Warszawa: Scholar.
  10. Wells, D. (2013). Games and mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu