BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Kanswohl Norbert (Uniwersytet w Rostoku), Schlegel Mathias (Uniwersytet w Rostoku), Geick Thomas (Uniwersytet w Rostoku)
Tytuł
Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
Quality Management of Production Processes in the Conditions of Global Logistics
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 1, s. 34-42, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Zarządzanie jakością, Proces produkcji, Logistyka
Quality, Quality management, Production process, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty zarządzania jakością oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the importance of the nature and quality management and the model instruments to improve the quality of production processes in the conditions of global logistics. In the theoretical part of the article we present considerations on the meaning and essence of quality in production processes, as well as the challenges posed by global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. The conceptual and analytical part of the paper has been developed the model consists of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. Assumption is based on the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement through the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes realized in the long term will contribute to improve the competitive position by increasing the quality of products the company on the global market. Thus, the aim of this work is to present the meaning and essence of quality management and the model instruments in the improvement of production processes of every modern company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier, J., Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoty Głównej Handlowej.
 2. Bendkowski, J., Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część II, narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 3. Frąś, J., Kanswohl, N., Schlegel, M., Dettman, S., Geick, T. (2016). Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), XXIV-XXIX.
 4. Frąś, J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
 5. Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 6. Grzybowska, K. (2010). Podstawy logistyki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 8. Pająk, E. (2013). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 9. Flamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 10. Tubielewicz, A. (2016). Problemy zarządzania globalną siecią dostaw. www'.ptzp.org.pl (08.06.2016).
 11. Womac, J., Jones, D., Ross, D. (2007). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu