BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudoń Anna Maria (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocena pracowników. Propozycja techniki oceny pracowników obiektu hotelarskiego
Human Resources Management - Assessment of Staff. The Proposal for a Hotel Staff Assessment
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 27-38, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, Rekrutacja pracowników, Hotelarstwo, Proces rekrutacji
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, Employee recruitment, Hotel industry, Recruitment process
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera opis wybranych technik oceny pracowników, które można przeprowadzić w obiekcie hotelarskim. Poruszono również kwestię procesu rekrutacji, sugerując, na podstawie literatury, jak proces ten powinien przebiegać. Bazując na tych informacjach wywnioskowano, że w obiektach hotelarskich można oceniać pracowników poprzez łącznie różnych technik m. in. poprzez prowadzenie bieżących obserwacji lub przeprowadzanie ankiet. W artykule wykorzystano wywiad, który przeprowadzono z managerem hotelu. Zobrazowano jak w praktyce wygląda proces rekrutacji oraz ocena pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article contains description of selected techniques of staff assessment, which could be implemented at a hotel. The recruitment methods are also mentioned. The author suggested, based on literature, how the recruitment process should be realised. Basis on the data, author concluded that the hotel assessment of the staff can be put into practice by using combined methods, for example: permanent observations or surveys. The author also utilised the interview with manager of a hotel. This article also presents the recruitment and assessment practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Armstrong M. (1996), Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działania, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Borkowska S. (2007), Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. (2007), Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 6. Lewandowska A. (2009), Zarządzanie marketingowe usługami hotelarskimi, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Ludwiczyński A. (2007), Ocenianie pracowników, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner& S-ka, Warszawa.
 9. Mitura E., Koniuszewska E. (2008), Podręcznik. Hotelarstwo - organizacja i technika pracy, wyd. Difin, Warszawa.
 10. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Sidor-Rządkowska M. (2001), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków.
 13. Sidorkiewicz M. (2015), Teoretyczno- praktyczne aspekty branży hotelarskiej [w:] Sidorkiewicz M., Pawlicz A., Propedeutyka hotelarstwa - ujęcie ekonomiczne, wyd. Difin, Warszawa.
 14. Suchodolski A., 2006, Ocenianie pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 15. Szostak D. (2009), Zarządzanie jakością usług hotelarskich, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Tokarz A. (2009), Personel hotelowy, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Tokarz A. (2009), Zarządzanie kadrami w hotelu, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Tyborowska J. (2008), Zarządzanie personelem - niezbędnik dla działów kadr, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Wajgner M., Tylińska R. (2008), Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu